Tanszékek

Műszaki Intézet

Az EDUTUS Egyetem Műszaki Intézete – mint az Egyetem egy új tudományterületű képzési egysége – 2007. szeptember 1-én alakult. Alapvető feladata a műszaki felsőoktatás feltételeinek megteremtése, beindítása, növelve ezáltal intézményünk oktatási kínálatát.
A Műszaki Intézet megalakulását igen széles körű szakmai és társadalmi előkészítő tevékenység előzte meg. A részben saját tevékenységben, részben külső szakértő cégek bevonásával végzett célirányos vizsgálatok mindenekelőtt arra irányultak, hogy valóságos képet kapjon Egyetemünk a tényleges piaci igényekről. A Egyetemünk hatásrádiuszában elvégzett valamennyi munkaerő-piaci vizsgálat, továbbá az NFT I. előkészítő anyaga is egybehangzóan állapította meg, hogy a térség teljes egészében megújult struktúrájú, magas technikai színvonalú ipara komoly munkaerőhiánnyal küzd. Hiányzik az a korszerű, jól használható elméleti alapismeretekkel, kellő gyakorlati készségekkel rendelkező, idegen nyelvet /nyelveket/ beszélő szakember gárda, amely eleget tud tenni az új ipar új elvárásainak, és amely képzettségi szintjét tekintve kitölti azt az űrt, ami a mérnök és a fizikai csoportvezető között jelenleg egyértelműen megtalálható. Megállapítást nyert, hogy e hiányhelyzet feloldását tovább nehezíti az a tény, hogy térségünk a műszaki felsőoktatás tekintetében fehér folt, ami már az újabb ipartelepítés akadályaként is jelentkezik.

A több, mint 25 éves oktatási múltra visszatekintő Egyetem beintegrálódott a megye gazdasági-társadalmi életébe. Az így kialakult vállalati kapcsolatrendszer alapján környezetünk munkaadói elsősorban a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájától, mai nevén az EDUTUS Egyetemtől, várják a szakembergondjaik megoldását.

A rendszerváltást követően végbement ipari szerkezetváltás, az igen nagyszámban idetelepült, többségében jelentős és neves multinacionális cégek, az ezek köré kialakult és egyre fejlődő beszállítói háttéripar műszaki munkaerő szükséglete, illetve ennek hiánya tehát egyértelmű igényként vetette fel az Egyetem képzési kínálatának bővítését a műszaki képzés irányába. Az Egyetem jól felfogott érdeke, hogy megfeleljen ezeknek az elvárásoknak és magas színvonalon szolgálja ki azokat.
A műszaki képzés folytatása a MÜTF alapító okiratában szerepel. A képzés indításának belső és a – 2007. decemberi kormányrendelettel a – külső feltételei is megérettek arra, hogy a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája saját jogon, de célszerűen megválasztott együttműködő partneri körrel, a siker reményével, műszaki szakemberképzést indítson felsőfokú szakképzés formájában. A képzés színvonala, a tanagyag szakszerűsége, a minőség és a továbbvihető kreditek által megkívánt felsőoktatási továbbtanulási lehetőség biztosítása érdekében, az oktatást a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem illetékes tanszékeivel történő együttműködés keretében kívántuk végezni. A képzés gyakorlati részét, a városunkban megépült Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központban /TISZK/ valósítottuk meg. Az itt létrehozott, a jelenkor technikai színvonalát meghaladó gyakorlati ismeretelsajátítási lehetőség jelentősen emeli a képzésből kikerülők munkába állási esélyeit. A képzésben együtt működtünk a térségben igen jelentős műszaki /technikusi/ képzési múlttal rendelkező Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és Gimnáziummal. Egyetemünk és ezen belül a Műszaki Intézet a képzés szervezésén túl, elsősorban az eddigi képzési struktúrájába tartozó tantárgyak, továbbá a speciális eszközöket nem igénylő, ugyanakkor megalapozott elméleti tudást feltételező műszaki tárgyak oktatásával vesz részt a képzésben. A gyakorlati képzés helyszínei a TISZK és a Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és Gimnázium laboratóriuma és műhelyei voltak. A BME Gépészmérnöki karának együttműködő tanszékei a képzés személyi és tárgyi feltételeit megfelelőnek minősítették, és vállalták a képzés minőségbiztosítását.
Az a meggyőződésünk, hogy az előzőekben vázolt együttműködési struktúra jól szolgálta mind a munkaerőpiac mind az oktatásban résztvevők érdekeit, minőségi fejlődésüket. Az Egyetem, a TISZK és a Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és Gimnázium együttműködése – az egyetem szakmai felügyelete mellett – példaértékű. Színvonal emelkedést jelent a képzésben résztvevőknek hallgatói oldalon éppúgy, mint az oktatóin. Valós vállalati igényeket elégítünk ki, gyorsan, az igen változó piaci igényeknek megfelelően.

A Műszaki Intézet 2008–2012 között három felsőfokú szakképzés indított a Tatabányai Tagozaton.

Ezek:

  • Mechatronikai mérnökasszisztens
  • Energetikai mérnökasszisztens
  • Logisztikai műszaki menedzserasszisztens

Ez utóbbi szak Székelyudvarhelyi Tagozaton 2008 szeptemberében történő beindítására is sor került.

A Műszaki menedzser alapképzési szak a MAB akkreditációs eljárást követően 2010 szeptemberében indult el Folyamat- és projektmenedzsment (Forrás Rádió interjú – Dr. Csiszér Tamással) szakiránnyal, majd 2011 szeptemberétől kibővült az országban egyedülálló Létesítménygazdálkodási (Forrás Rádió interjú – Árpás Lászlóval) szakiránnyal.

A Mechatronikai mérnöki alapszak Lézertechnológia (Forrás Rádió interjú – Molnár Lászlóval) szakiránnyal – a sikeres MAB akkreditációt követően – 2012-ben indult. Az Energetikai mérnök alapszak akkreditációja vonatkozásában az előkészítő munka megkezdődött.

A 2013 áprilisában záruló TÁMOP 4.1.2. projekt Energetikai mérnök és Mechatronikai mérnöki alapszakok tananyagainak kifejlesztését, az alapszakokra épülő Alternatív energetika és Alkalmazott lézertechnológia szakirányú továbbképzést, és 8 db rövidciklusú vállalati képzés kidolgozását célozza meg a képzési programok egymásra épülése jegyében. A szak- és kurzusfejlesztéshez szervesen kapcsolódik az oktatók módszertani továbbképzése, valamint a képzések népszerűsítése a célcsoportok körében.

TIOP 1.3.1. pályázat keretében került sor a műszaki képzésekhez még hiányzó laboratóriumok kialakítására a stratégiai partnerség jegyében a FESTO-val, a National Instruments – LabView-val a Mitutoyo-val és a BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékével az optika és látórendszerek tárgykörben.

Az intézet az alapvető feladatain kívül kapcsolatot épít és tart fenn a megye ipari társaságaival, a szakmai szervezetekkel, kamarákkal, továbbá a tevékenységével kapcsolatos szakmai és társadalmi szervezetekkel, oktatási intézményekkel, és kapcsolódik az Egyetem műszaki kutatási, innovációs feladataihoz is.

A Műszaki Intézet keretében jelenleg futó EFOP 3.6.1.-16 pályázat kapcsán folyamatban van egy lézertechnológiai és energetikai alapkutatási projekt megvalósítása a vállalati kapcsolatok és a társadalmi szerepvállalás erősítését célzó tevékenységekkel kiegészítve. Az EFOP 4.2.1.-16 pályázat kapcsán pedig az Intézet már meglévő oktatási-kutatási infrastruktúrája kiegészült több 3D nyomtatóval valamint egy Keyence digitális anyagvizsgáló mikroszkóppal. Ezzel lehetővé válik a műszaki szakos felsőfokú szakképzésben (FOKSZ) és az alapszakos mechatronikai mérnök és műszaki menedzser hallgatók részére a számítógéppel segített mérnökség (CAE) és az ún. additív gyártás teljes körű oktatása. Továbbá beszerzésre kerül porszóró berendezés is, amely a meglevő TRUMPF Lézersugaras vágó,- hegesztő berendezésünket 3D nyomtatási, fémszórásos feladatok ellátására teszi alkalmassá.

Emellett az Intézet nagy hangsúlyt fektet a megye különböző ipari parkjaiba betelepült cégekkel meglévő korábbi kapcsolatainak elmélyítésére és kiszélesítésére. Egyik mérföldkő volt ezen az úton, hogy 2018. novemberében az AGC Glass Hungary Kft által   vállalati szponzoráció és a társadalmi felelősségvállalás keretében Egyetemünknek adományozott FANUC gyártmányú ipari anyagmozgató kemencetöltő robot, amelyen a műszaki hallgatóknak lehetőségük lesz több cégnél is használt ipari robot típuson a robotprogramozás alapjait elsajátítani, valamint a robotot felszerszámozva a hagyományos fémmegmunkálási technológiák gyakorlatban történő bemutatására.

Az oktatási-kutatási feladatok mellett az Intézet számára alapvető a különböző, jelentős hozzáadott értéket képviselő ipari megbízások rendszeres megszerzése és teljesítése. Ennek érdekében folyamatban van a lézerlabor ISO 9001:2015 szerinti tanúsított státusznak való megfelelésre való felkészítése is.

A Edutus Egyetem a műszaki képzései során gyakorlat-orientált módon, komplex problémamegoldó szemlélettel oktatja a hallgatókat, akiknek összetett feladatokat kell megoldaniuk nagy értékű műszereket, eszközöket, mérőberendezéseket használva. A műszaki képzések tematikája rendszeresen áttekintésre és aktualizálásra kerül igazodva a cégek folyamatosan változó igényeihez, piaci, gazdasági szükségletekhez.

MŰSZAKI INTÉZET ÉS LÉZERLABORATÓRIUM

Dr. Peredy Zoltán
Intézetvezető


Oktatók elérhetőségei és fogadóórái

Tatabánya
Oktató neve szobaszám telefon e-mail fogadóóra

előzetes egyeztetés után

ideje helye
Dr. Borbás Lajos 205 +36 70 221 2282 borbas.lajos@edutus.hu e-mailen egyeztetve B 205
Dr. Cservenyi Dóra 205 34/520-426 cservenyi.dora@edutus.hu e-mailen előre egyeztetve Budapesten B 205
Dr. Dőry István 205 70/579-8219 dory.istvan@edutus.hu péntek: 16:00, telefonon előre egyeztetve B 205
Dr. Halmai Attila 206 34/520-426 halmai.attila@edutus.hu e-mailes egyeztetés alapján B 206
Janóczki Mihály 205 +36 30 690 57 04 janoczki.mihaly@edutus.hu e-mailen egyeztetve 205
Molnár László Passzívház 34/520-461 molnar.laszlo@edutus.hu csütörtök 10-11 óráig B/ 3-as labor
 

Dr. Peredy Zoltán Sándor

 

208 34/520-481 peredy.zoltan@edutus.hu e-mailen egyeztetve B 208
Vavra Gábor Passzívház 34/520-461 vavra.gabor@edutus.hu e-mailen egyeztetve B 3-as Labor
Molnár István 206 +36 30 552 2707 molnar.istvan@edutus.hu e-mailen egyeztetve 206

Lézerlabor

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben
Újdonság

Edutus képzés ajánló

Alkalmazásunk segít megtalálni a számodra legmegfelelőbb képzéseinket.

MEGNÉZEM
Új