Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Tanszékek

Műszaki Intézet

Az Edutus Egyetem Műszaki Intézete – az Egyetem új tudományterületű képzési egységeként – 2007 szeptember 1-jén alakult, hogy megteremtse és beindítsa a korábban hiányzó műszaki felsőoktatás feltételeit Komárom-Esztergom megyében. A munkaerőpiaci kutatások szerint a térség megújult struktúrájú ipara komoly munkaerőhiánnyal küzd: hiányzik a korszerű, jól használható elméleti alapismeretekkel, és kellő gyakorlati készségekkel (nagy hozzáadott értékű gyártmány és gyártásfejlesztések) rendelkező, idegen nyelveket beszélő szakembergárda, ami már az újabb ipartelepítéseket is akadályozta. A Műszaki Intézet koordinálja a Komárom-Esztergom megyében folyó felsőfokú műszaki képzéseket, amelyek jelenleg az alábbi szakokon folynak, illetve választhatók:

 • Műszaki Felsőfokú Szakképzés (mérnök asszisztens) 4 féléves 120 kredit. Szakirányú továbbtanulás esetén az alapszakos műszaki képzésekre történő jelentkezés esetén a műszaki felsőfokú szakképzési oklevelet szerzett hallgatók mentesülnek az emelt szintű érettségi követelmény alól, és a kreditbeszámítással lerövidíthető akár két félévvel is a 7 féléves, 210 kredites alapszakos képzési idejük.
 • Mechatronikai mérnök: Lézertechnológia illetve karbantartó (2020-2021-1 félévtől), valamint szakképzés-szakoktatás (2020-2021-1 félévtől) specializációs irányokkal. (alapszak) 7 félév 210 kredit. A Mechatronikai mérnöki alapszak a sikeres MAB akkreditációt követően – 2012-ben indult.
 • Műszaki menedzser: Folyamat és projektmenedzsment valamint minőségmenedzsment (2020-2021-1 félévtől) és szakképzés-szakoktatás (2020-2021-1 félévtől)  specializációs irányokkal (alapszak); 7 félév 210 kredit; létesítménygazdálkodás (alap és mesterszak) alapszak 7 féléves 201 kredit, a mesterszak 4 féléves 120 kredit. A Műszaki menedzser alapképzési szak a MAB akkreditációs eljárást követően 2010 szeptemberében indult el.

A Műszaki Intézet oktatói több diplomás szakemberek (mérnök-fizikus, mérnök-matematikus; mérnök-közgazdász, mérnök-műszaki tanár), többségük vállalkozói, vállalati múlttal, és vezetői tapasztalatokkal is rendelkezik. A kollégák egy része egyetemi oktatási feladatai mellett még különböző, Komárom-Esztergom megyei cégeknél is dolgozik, vagy tanít a megye műszaki szakiskoláiban és technikumaiban is. Ez a Műszaki Intézet részére egy széleskörű kapcsolatrendszert jelent, illetve lehetővé teszi, hogy a cégek igényei alapján „testre szabottan”, aktuális iskolarendszeren kívüli akkreditált és nem akkreditált (FAR bejelentés köteles) egyéb felnőttképzés kategóriájába tartozó tanfolyamokat és tréningeket tartsanak akár online vagy vállalati helyszíneken történő jelenléttel. Néhány példa a tanfolyami kínálatból:

 • Hiba diagnosztika (rendszerszemléletű hibaanalízis; hogyan lehet elindulni egy álló gépnél, hogy gyorsan megtaláljuk a probléma okát és elhárításának módját)
 • Fanuc robotikai alapok
 • Vezérléstechnikai alapok (elektronikus és pneumatikus).
 • Csapágytechnológiák, CNC technológiai alapok (előtolások, fordulatszám, hőkezelési és forgácsolási, vágási alapok)
 • EHS (környezetvédelmi, munka és egészségbiztonsági alapok),
 • Teljes eszközhatékonysági (Overall Equipment Effectivness) mutatók feljavítására képes szakemberek oktatása
 • A Lézer Zentrum Hannover (LHZ) képzésnek magyarosítása alapján akkreditált lézerbiztonsági szakértői (LSO) tanfolyamok (16 óra elmélet és külön 8 órás gyakorlat, mely modulok külön-külön is elvégezhetők). A munkavédelmi, veszélyes anyagok kezelése, sugárzásvédelmi, munkajogi fókuszú képzés mindazon szakembereknek ajánlható, akik a lézerek működésének megismerése mellett átfogó biztonsági ismereteket is kívánnak szerezni.

A Műszaki Intézethez az alábbi egységek tartoznak (több érdekesebb, nem szokványos oktatási-kutatási infrastruktúrával, amelyek az oktatási feladatok ellátása mellett számos egyéb lehetőséget is magában foglalnak – például projekt alapú együttműködések, közös infrastruktúra használat, minőségbiztosítási háttér laboratóriumi szolgáltatások). TIOP 1.3.1. pályázat keretében került sor a műszaki képzésekhez még hiányzó laboratóriumok kialakítására együttműködve a FESTO-val, a National Instruments – LabView-val a Mitutoyo-val és a BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékével az optika és látórendszerek tárgykörben. Az EFOP 4.2.1.-16 pályázat kapcsán pedig az Intézet már meglévő oktatási-kutatási infrastruktúrája kiegészült több 3D nyomtatóval valamint egy Keyence digitális anyagvizsgáló mikroszkóppal

A) Tatabánya B. épület – 5 különböző műszaki laboratórium:

   1. automatizálás és karbantartás (B/1 laboratórium)
   2. lézerfizika és robotika (B/2 laboratórium)
   3. tervezés, modellezés, szimuláció (additív gyártástechnológia) (B/3 laboratórium)
   4. ipari metrológia és anyagvizsgáló (B/4 laboratórium)
   5. elektrotechnika (B/6 laboratórium)

B) Tatabánya B. épület – Passzív Ház: Az Edutus Egyetem a hagyományos energiafelhasználás alternatívájaként megújuló energiafelhasználást bemutató Passzív Házat hozott létre a KEOP-6.2.0/B/11-2011-0054 kódszámú projekt keretében. A bemutató épületben számos megújuló energiaforrás alapú technológiát található: hővisszanyerős szellőztetés, a használati melegvizet napkollektorok, a villamos energiát napelemek folyamatos üzeme biztosítja, míg fűtésre és hűtésre talajszondás, levegős hőszivattyú vagy pelletkazán. A szigetelt házban energiatakarékos világítás, szelektív hulladékgyűjtés, elektromos kerékpár töltési lehetőség is várja a hallgatókat, látogatókat. A Passzív Ház alkalmas komplex szemléletű, interaktív, hallgatói tehetséggondozó feladatok ellátására, a fenntarthatóság, zöld gazdaság, körkörös gazdaság, a megújuló energiaforrások, szolár domotika és szolár közlekedés, a projektmenedzsment, a mesterséges intelligencia, big data programozás folyamatosan fejlődő szakterületein. Emellett megfelelő helyszín a hálózatos együttműködések elősegítés mellett szakmai és népszerűsítő, szemléletformáló rendezvények, bemutatók szervezésére, megtartására a közoktatási intézmények, civil szakmai szervezetek, cégek részére.

 C) Tatabánya C. épület – Lézerlaboratórium – alkalmas az oktatás és kutatási feladatok ellátása mellett, magas hozzáadott értékkel bíró ipari fejlesztési megbízások elvégzésére is – a lézeres anyagmegmunkálások kapcsán bevezetett egy olyan minőségirányítási rendszert, amely 2019. januárja óta megfelelt az ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek is. Az ISO 9001:2015 szerinti tanúsított státusz garantálja a gyors, hatékony és magas minőségű munkavégzést és a teljes körű vevői megelégedettséget.

A Műszaki Intézet széleskörű, több szintű kapcsolatrendszert épített ki és tart fenn a KEM ipari parkjaiba betelepült nemzetközi nagyvállalatok magyarországi gyáraival, illetve a hazai alapítású és tulajdonú cégekkel. A cégek üzleti tevékenységeik során közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a járműipar különböző szegmenseihez, emellett kielégítve egyéb szektorok (gépipar, elektronika, biotechnológia. egészségipar, vegyipar) megrendeléseit is. Az intézményközi együttműködések felölelik a duális képzéseket, a hallgatók részére szakmai gyakorlati helyek biztosítását, a cégek igényeinek megfelelő, kihelyezett tréningek megtartását, a gyakorlat-orientált műszaki alapszakos és mesterszakos képzésekbe a vállalati/gazdasági igényeknek a becsatornázását, a vállalati szponzoráció keretében történő egyetemi kutatási infrastruktúra-fejlesztéseket, magas hozzáadott értékű, egyedi ipari megbízások megrendelését.

A vállalatokkal kialakított stratégiai partnerség néhány eddigi eredménye:

 • AGC Glass Hungary Kft: a vállalati szponzoráció és a társadalmi felelősségvállalás keretében Egyetemünknek adományozott FANUC gyártmányú ipari anyagmozgató kemencetöltő robot, amelyen a műszaki hallgatóknak lehetőségük van több cégnél is használt ipari robot típuson a robotprogramozás alapjait elsajátítani, valamint a robotot felszerszámozva a hagyományos fémmegmunkálási technológiák gyakorlatban történő bemutatására.
 • Beckton-Dickinson Kft: Vezérléstechnikai alapok technikusoknak tanfolyam megtartása
 • B&O Engineering Kft. : Az amorf és részben kristályos műanyagok hegesztésére alkalmas 35 KHz frekvenciájú analóg megoldású, RINCO MP351 UH hegesztő berendezés adományozása
 • Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.: 3 elemű, különböző típusú szállítószalagból álló szállítószalag pálya CE megfelelősséggel (a berendezés megfelel a gépek biztonságáról szóló 2006/46/EK irányelv előírásainak). Az egység alkalmas a különböző karbantartási feladatok bemutatása mellett logisztikai és automatizálási problémák oktatására is.
 • Cella Vezető Bridgestone Akadémia képzésben való közreműködés: A Bridgestone Tatabánya Kft. célja, hogy a legjobb technikusait közép vezetővé (műszakvezető) léptesse elő, de ezt egy iskolarendszeren kívüli, egyéb felnőttképzési kategóriába tartozó, három féléves modulból álló, modulonként 6-7 tárgyat (30-35 kredit) tartalmazó, az Edutus Egyetem által tartandó képzés elvégzéséhez köti
 • Coloplast Hungary Kft által adományozott YAMAHA YK600-X típusú, SCARA ipari robottal lehetővé vált a robottechnikai oktatás „színesítése” egy kisméretű, manipulátor típusú feladatokra alkalmas típussal.
 • Eissmann Automotive Kft. – Az Eissmann Akadémia keretében az alacsonyan képzett munkavállalók különböző kompetencia fejlesztését (és ezáltal az karrierlehetőségeket növelő és a fluktuációt csökkentő) szolgáló Modern Ipari Alapképzési Program (MIPA) digitális modulja tananyagának kidolgozása és tudásátadás a vállalati trénerek részére.

MŰSZAKI INTÉZET ÉS LÉZERLABORATÓRIUM

REGIO REGIA MAGAZIN CIKKE A MŰSZAKI INTÉZETRŐL

Dr. Peredy Zoltán
Intézetvezető


Oktatók elérhetőségei és fogadóórái

Tatabánya
Oktató neve szobaszám telefon e-mail fogadóóra

előzetes egyeztetés után

ideje helye
Dr. Borbás Lajos B.205 +36 70 221 2282 borbas.lajos@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban B.205
Dr. Böröczki Ágoston B.206. +36 34 520 425 boroczki.agoston@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban B.206
Dr. Dőry István B.205. +36 70 579 8219 dory.istvan@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban B.205
Dr. Janóczky Mihály B.205 +36 70 611 5253 janoczki.mihaly@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban B.205
Dr. Peredy Zoltán intézetvezető B.208 +36 34 520 425 peredy.zoltan@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban B.208
Földi Péter

lézerlabor vezető

Lézerlabor +36 20 384 5292 foldi.peter@edutus.hu

laser.iroda@edutus.hu

telefonon vagy e-mail-en egyeztetve lézerlabor
Laki Balázs B.208 +36 30 253 4521 laki.balazs@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban e-mail-en egyeztetve
Molnárné Dőry Zsófia

„Passzív Ház felelős”

Passzív Ház +36 30 521 1660 molnarne.dory.zsofia@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban Passzív Ház
Molnár László B.205 +36 34 520 425 molnar.laszlo@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban B./3-as labor
Szilágyi Zoltán B.206 +36 34 520 425 szilagyi.zoltan@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban B.206
Varga István B.206 +36 30 709 6613 varga.istvan@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban B.206

 

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben