Felsőoktatási szakképzés

Turizmus-vendéglátás

A Turizmus-vendéglátás szak révén, az itt folyó képzés színvonalának elismeréseként az Edutus Főiskola társult tagja lett a Turisztikai Világszervezetnek (UNWTO) egyedüli magyar felsőoktatási intézményként. Ez…

A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti és gyakorlati ismeretek helyes arányának megtartására, illetve arra, hogy hallgatóink átfogó képet alkothassanak a turizmus szakma egészének sajátosságairól.

A Főiskola, a Turizmus-vendéglátás szakon zajló oktató-kutatói munka elismeréseként, tagja lett az UNWTO Knowledge Network-jének is, több százra növelve ezzel a turizmus képzéssel foglalkozó intézményekkel kiépített kapcsolatok számát világszerte. A kapcsolatok tovább szélesítik a hallgatók lehetőségeit, ha nemzetközi kutatási projektekbe vagy külföldön zajló képzésekbe szeretnének bekapcsolódni.

Az Edutus Főiskola Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzését elvégezve lehetőségük nyílik főiskolai szintű képzésre jelentkezni, folytatni tanulmányaikat.

Azok jelentkezését várjuk, akik

 • aki szeretne a turizmus alapjaival megismerkedni, amely jó alapot jelent BA szintű tanulmányaihoz
 • aki olyan szektorban szeretne dolgozni, ami mindig változik
 • aki a szakmában aktívan dolgozó szakemberektől szeretne tanulni
 • aki tudni akarja, hogyan működik a turizmus
 • aki gyakorlati képzésben szeretne részt venni
 • aki versenyképes tudásra szeretne szert tenni
 • aki megfelelően szeretne bánni a vendégekkel
 • azoknak, akik idegen nyelvet is szeretnének használni munkájuk során

Fontos információk

A felsőoktatási szakképzés célja

A képzés célja olyan, az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában lévő, azokat munkájuk során hasznosítani képes, idegen nyelve(ke)t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál dolgozó gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények feltárására és megértésére, színvonalas szolgáltatások megvalósítására, tartalmi továbbfejlesztésére, illetve a szervezőmunkában való közreműködésre, a szakterületen működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok egyes részlegeinek irányítására, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.

Idegennyelvi követelmény

A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Képzési és kimeneti adatok

A felsőoktatási szakképzés megnevezése
turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (Tourism and Catering)
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
– szakképzettség: felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism
Képzési terület
gazdaságtudományok
A képzési idő félévekben
4 félév
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit
– A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék)

Specializáció

Turizmus

Munkaerőpiaci, elhelyezkedési lehetőségek

Hallgatóink elsősorban az alábbi területeken végzik szakmai gyakorlatukat, sokan ezek után főállásban is maradhatnak:

 • szálláshelyek
 • wellness és egészségturisztikai szolgáltatók
 • vendéglátó vállalkozások és azok központi osztályai, Catering szolgáltatók
 • utazásszervezők, utazási ügynökségek (utazási irodák)
 • rendezvényszervezők szervező vállalkozások és intézmények

Szakmai gyakorlati helyek, szakmai gyakorlatra vonatkozó információk

Hallgatóink 14 hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt a turizmus különböző területén, úgymint szálláshelyek, vendéglátóhelyek, rendezvényszervezéssel foglalkozó cégek, vállalatok, utazási irodák, szakmai szervezetek, amelyekhez szakmai kapcsolatainknak köszönhetően segítséget tudunk nyújtani. Sokan a szakmai gyakorlatuk lejárta után álláslehetőséget kapnak, így az elhelyezkedés nem okoz problémát hallgatóink számára.

Továbbtanulási lehetőségek

Az Edutus Főiskola turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzését elvégezve lehetőségük nyílik sikeres felvételi után az alapszintű gazdaságtudományi képzéseken folytatni tanulmányaikat, melybe minimum 30 kredit beszámításra kerül az itt elvégzett tantárgyak közül.

 

 

Jelentkezés

A képzésre való jelentkezésre a felvi.hu oldalára fogunk irányítani

Felvételizek

Bővebb információ

Érdeklődj ingyenesen hívható felvételi számunkon:

Felvételi zöld szám

+80-911-688
Felvételizek

Turizmus-vendéglátás