Szolgáltatásaink

Ösztöndíj

Ösztöndíjlehetőségek az Edutus Egyetemen

Alapítvány Diákja ösztöndíj Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Campus Mundi
Edutus-szakmai, közéleti ösztöndíj Edutus Sport ösztöndíj Edutus Start ösztöndíj
Edutus tanulmányi ösztöndíj Erasmus+ tanulmányi és

szakmai gyakorlati ösztöndíj

Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíj
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj PEGAZUS PROGRAM Újabb oklevél megszerzésének

lehetősége külföldön

Tatabánya Város ösztöndíja Vállalati ösztöndíjak
Alapítvány Diákja ösztöndíj A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány Alapítói Közgyűlése megalapította az Alapítvány Diákja elismerő címet, melyet az alapképzésben résztvevő hallgatók nyerhetnek el, kiemelkedő tanulmányi eredményük alapján.

A cím odaítélése a Kuratórium hatásköre, szempontrendszere:

A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány Kuratóriuma Alapítvány Diákja címet adományoz annak az Edutus Egyetemen tanuló hallgatónak, aki

  1. a) az alapképzésben nappali, levelező tagozaton legalább 30 kreditet teljesített,
  2. b) rendelkezik legalább egy középfokú „C” típusú nyelvvizsgával,
  3. c) csak jeles érdemjegyei vannak (gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat),
  4. d) tanulmányi eredményét vizsga ismétlése nélkül érte el, kivéve, ha egy sikeres érdemjegyet javít jelesre.

A cím pályázat alapján nyerhető el, amennyiben a pályázó valamennyi feltételnek egyidejűleg megfelel.

A cím elnyerése esetén a hallgató egyszeri 100 000,-Ft ösztöndíjban részesül.

Pályázatokat a Neptun tanulmányi rendszerben kell leadni, az adott félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/
Campus Mundi http://www.tka.hu/campus-mundi-projekt
Edutus Sport ösztöndíj Edutus Sport ösztöndíjra az egyetem bármely képzésén tanuló hallgató részesülhet, aki részt vesz az egyetem sportolói programjában, kiemelt sportteljesítménnyel rendelkezik (országos versenyek 1-3. helyezettje vagy nemzetközi versenyek 1-6. helyezettje), valamint legalább egy sikeresen lezárt tanulmányi félévvel rendelkezik.

Az ösztöndíj odaítélése az előző félév tanulmányi és verseny eredménye alapján történik, összege hallgatónként eltérő lehet.

Az ösztöndíj mértéke

– a MOB Életút programban részt vevők esetén a MOB támogatással megegyező összeg, de legfeljebb az adott féléves költségtérítésből fennmaradó összeg.

– a többi hallgató esetén 30 000 – 100 000 Ft közötti összeg.

Az ösztöndíjra nem kell pályázni, az előző féléves tanulmányi és verseny eredmények alapján automatikus az odaítélés. A támogatott hallgatók száma a rendelkezésre álló keret függvénye.

Edutus Start ösztöndíj Edutus Start ösztöndíjra jogosult az az első alkalommal önköltséges alapképzésre beiratkozó hallgató, aki elérte az adott képzésen az állami ösztöndíjas képzésre meghatározott felvételi ponthatárt.
Edutus tanulmányi ösztöndíj Edutus tanulmányi ösztöndíjra a egyetem önköltséges képzésben résztvevő legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatói jogosultak, akik az adott félévüket a vizsgaidőszak utolsó napjával lezárták.

Az ösztöndíj odaítélése az előző félév tanulmányi eredménye (korrigált kreditindex) alapján történik.

Budapesten és Tatabányán, nappali és levelező képzésen egy-egy hallgató (félévente összesen 4 fő) részesülhet az ösztöndíjban.

Az ösztöndíj mértéke az adott félévi költségtérítés 25%-a.

Az ösztöndíjra a Neptunban kell pályázni az előző féléves tanulmányi átlagok alapján, az odaítélés és az elnyert összeg utalása október 10-ig ill. március 10-ig történik.

Erasmus+ tanulmányi és szakmai gyakorlati ösztöndíj Erasmus+ tanulmányi és szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázati felhívásait a hallgató a Egyetemen a Neptunon keresztül kapja meg. Általános ismertető: http://www.tpf.hu/palyazatok/108/-erasmus
Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíj Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíj

Az ösztöndíjban a jegybank tevékenységéhez kapcsolódó magyar és idegen nyelvű gazdaságtudományi alap- és mesterképzési szakokon, osztatlan képzéseken kiemelkedő tanulmányi-,

tudományos- és közösségi teljesítményt nyújtó nappali munkarendű, állami ösztöndíjas és  önköltséges hallgatóknak, képzési szintenként maximum 3-3 százaléka részesülhet, állampolgárságtól

függetlenül.

Az ösztöndíjprogram által támogatott szakok: Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás.

Az ösztöndíj összege 30.000 Ft/hó, amely a tanév vonatkozásában 10 hónap tekintetében kerül folyósításra. Az ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át.

A pályázati eljárást az Egyetem bonyolítja le.

A beérkezett pályázatok értékelésekor az Egyetem 70%-ban a tanulmányi teljesítményt, 20%-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai

versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység) 10%-os arányban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe.

A Hallgatói Ösztöndíj Bizottság a beérkezett pályázatokat rangsorolja és az első 5 legmagasabb pontszámot elért hallgatót a Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíjában részesíti.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj Az oktatásért felelős miniszter a kiemelkedő tanulmányi eredményű és tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző nappali tagozaton alapképzésben és főiskolai rendszerű képzésben és mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatók részére adományozza és határozza meg a pályázás és odaítélés feltételeit.
PEGAZUS PROGRAM

Ledolgozható tandíj az Edutus Egyetem nappali tagozatos hallgatói számára

https://www.edutus.hu/cikk/pegazus_ledolgozhato_tandij/
Újabb oklevél megszerzésének lehetősége külföldön https://www.edutus.hu/tartalmak/kettos_diploma_lehetosegek

Újabb oklevél megszerzésének lehetősége külföldön az Edutus tanulmányok beszámításával:

Intézményünknek jelenleg több intézménnyel van megállapodása újabb oklevél megszerzésére. Ennek lényege, hogy az Edutus Egyetemen tanulmányokat folytató hallgató két intézmény oklevelét szerezheti meg egyidejűleg, rövidebb tanulmányi időtartam alatt. A külföldi intézmény a kreditelismerés révén beszámítja a hallgató által korábban teljesített tantárgyakat (minimum 120 kredit) és a fogadó intézményben két tanulmányi félév teljesítését követően a hallgató megszerezheti annak oklevelét is.

Több esetben további fél év szakmai gyakorlat szükséges a két oklevél megszerzéséhez.

Kettős diploma programok:

  1. Ostfalia University of Applied Sciences, Germany WOLFSBURG – „Trade and Marketing” BA in German and English
  2. Dronten University of Applied Sciences, The NETHERLANDS – „European Funds Management” or „International Rural Innovation and Development” BA in English
  3. Double degree with SRH Hochschule Heidelberg, Germany – „Business Administration and Management” BA , HEIDELBERG
  4. Double degree with International Business Academy– „Trade and Marketing” BA , KOLDING, DENMARK

Az Edutus Egyetem Erasmus ösztöndíjjal támogatja a programokban való részvételt (tanulmányi és szakmai gyakorlati támogatás).

Tatabánya Város ösztöndíja Tatabánya Város Önkormányzata évente 10 fő első éves tatabányai képzési helyre felvett önköltséges hallgató számára ösztöndíjat biztosít. Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre szól, összege az adott félév költségtérítésének 75%-a.

Az ösztöndíj odaítélése során a Komárom-Esztergom megyében ill. Tatabányán állandó lakhellyel  rendelkezők előnyben részesülnek.

Vállalati ösztöndíjak Az egyetem vállalati partnerei ösztöndíjakat alapíthatnak. Vállalati ösztöndíjat az egyetem bármely hallgatója kaphat, amennyiben megfelel a pályázatban foglalt feltételeknek.

Az ösztöndíj összegét és a pályázati feltételeket a vállalati partner és az egyetem vezetése közösen határozzák meg. (pl: Sanmina, AGC).

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben
Újdonság

Edutus képzés ajánló

Alkalmazásunk segít megtalálni a számodra legmegfelelőbb képzéseinket.

MEGNÉZEM
Új