Szolgáltatásaink

Ösztöndíj

Ösztöndíjlehetőségek az Edutus Egyetemen

Alapítvány Diákja ösztöndíj

A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány Alapítói Közgyűlése megalapította az Alapítvány Diákja elismerő címet, melyet az alapképzésben résztvevő hallgatók nyerhetnek el, kiemelkedő tanulmányi eredményük alapján. A cím odaítélése a Kuratórium hatásköre, szempontrendszere: A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány Kuratóriuma Alapítvány Diákja címet adományoz annak az Edutus Egyetemen tanuló hallgatónak, aki
a) az alapképzésben nappali, levelező tagozaton legalább 30 kreditet teljesített,
b) rendelkezik legalább egy középfokú „C” típusú nyelvvizsgával,
c) csak jeles érdemjegyei vannak (gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat),
d) tanulmányi eredményét vizsga ismétlése nélkül érte el, kivéve, ha egy sikeres érdemjegyet javít jelesre.
A cím pályázat alapján nyerhető el, amennyiben a pályázó valamennyi feltételnek egyidejűleg megfelel.
A cím elnyerése esetén a hallgató egyszeri 100 000,-Ft ösztöndíjban részesül.
Pályázatokat a Neptun tanulmányi rendszerben kell leadni, az adott félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig.

Edutus Sport ösztöndíj
Edutus Sport ösztöndíjra az egyetem bármely képzésén tanuló hallgató részesülhet, aki részt vesz az egyetem sportolói programjában, kiemelt sportteljesítménnyel rendelkezik (országos versenyek 1-3. helyezettje vagy nemzetközi versenyek 1-6. helyezettje), valamint legalább egy sikeresen lezárt tanulmányi félévvel rendelkezik.
Az ösztöndíj odaítélése az előző félév tanulmányi és verseny eredménye alapján történik, összege hallgatónként eltérő lehet.
Az ösztöndíj mértéke
– a MOB Életút programban részt vevők esetén a MOB támogatással megegyező összeg, de legfeljebb az adott féléves költségtérítésből fennmaradó összeg.
– a többi hallgató esetén 30 000 – 100 000 Ft közötti összeg.
Az ösztöndíjra nem kell pályázni, az előző féléves tanulmányi és verseny eredmények alapján automatikus az odaítélés. A támogatott hallgatók száma a rendelkezésre álló keret függvénye.
Edutus Start ösztöndíj
Edutus Start ösztöndíjra jogosult az az első alkalommal önköltséges alapképzésre beiratkozó hallgató, aki elérte az adott képzésen az állami ösztöndíjas képzésre meghatározott felvételi ponthatárt.
Edutus tanulmányi ösztöndíj

Edutus tanulmányi ösztöndíjra az egyetem önköltséges képzésben résztvevő legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatói jogosultak, akik az adott félévüket a vizsgaidőszak utolsó napjával lezárták.
Az ösztöndíj odaítélése az előző félév tanulmányi eredménye (korrigált kreditindex) alapján történik.
Budapesten és Tatabányán, nappali és levelező képzésen egy-egy hallgató (félévente összesen 4 fő) részesülhet az ösztöndíjban.
Az ösztöndíj mértéke az adott félévi költségtérítés 25%-a.
Az ösztöndíjra a Neptunban kell pályázni az előző féléves tanulmányi átlagok alapján, az odaítélés és az elnyert összeg utalása október 10-ig ill. március 10-ig történik.

Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíj
Az ösztöndíjban a jegybank tevékenységéhez kapcsolódó magyar és idegen nyelvű gazdaságtudományi alap- és mesterképzési szakokon, osztatlan képzéseken kiemelkedő tanulmányi-, tudományos- és közösségi teljesítményt nyújtó nappali munkarendű, állami ösztöndíjas és  önköltséges hallgatóknak, képzési szintenként maximum 3-3 százaléka részesülhet, állampolgárságtól függetlenül.
Az ösztöndíjprogram által támogatott szakok: Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás.
Az ösztöndíj összege 30.000 Ft/hó, amely a tanév vonatkozásában 10 hónap tekintetében kerül folyósításra. Az ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át.
A pályázati eljárást az Egyetem bonyolítja le.
A beérkezett pályázatok értékelésekor az Egyetem 70%-ban a tanulmányi teljesítményt, 20%-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység) 10%-os arányban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe.
A Hallgatói Ösztöndíj Bizottság a beérkezett pályázatokat rangsorolja és az első 5 legmagasabb pontszámot elért hallgatót a Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíjában részesíti.
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
Az oktatásért felelős miniszter a kiemelkedő tanulmányi eredményű és tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző nappali tagozaton alapképzésben és főiskolai rendszerű képzésben és mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatók részére adományozza és határozza meg a pályázás és odaítélés feltételeit.
Tatabánya Városi ösztöndíj
Tatabánya Város Önkormányzata évente 10 fő első éves tatabányai képzési helyre felvett, nappali vagy levelezős, önköltséges hallgató számára ösztöndíjat biztosít. Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre szól, összege az adott félév költségtérítésének 75%-a (havi 27.000 Ft 10 hónapon keresztül).
Az ösztöndíj odaítélése során előnyt élveznek:
– műszaki oktatásban részesülő hallgatók,
– magasabb felvételi pontszám,
– tatabányai állandó lakcímmel rendelkezők,
Vállalati ösztöndíjak
Az egyetem vállalati partnerei ösztöndíjakat alapíthatnak. Vállalati ösztöndíjat az egyetem bármely hallgatója kaphat, amennyiben megfelel a pályázatban foglalt feltételeknek.
Az ösztöndíj összegét és a pályázati feltételeket a vállalati partner és az egyetem vezetése közösen határozzák meg. (pl: Sanmina, AGC).
Ösztöndíj pályázat fogyatékossággal élő hallgatók számára

Az Edutus Egyetem Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzatának 8.§-a, 14.§-a, valamint 16. §-a szabályozza azokat az ösztöndíjakat és támogatásokat, amelyeket a fogyatékossággal élő hallgatók igénybe vehetnek.

A jelen ösztöndíj pályázati rendszer célja ennek kiegészítése egyrészt a fogyatékossággal, másrészt a tanulási zavarral élő hallgatók számára.

Az ösztöndíj pályázaton azok a hallgatók vehetnek részt, akik szakértői véleménnyel igazolni tudják, hogy:

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015.(IV.9.)Korm. rendelet 62. § (2) – (5) bekezdései szerint fogyatékkal élő hallgatónak számítanak,
 • a fenti rendelet 62. § (6) – (7) bekezdése szerinti pszichés fejlődési zavarral vagy egyéb tanulási nehézséggel (pl. diszlexia, diszgráfia, stb.) élő hallgatónak számítanak.

Az ösztöndíj pályázat benyújtásának feltétele, hogy a hallgató:

 • az Edutus Egyetemen hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen nappali vagy levelező munkarendben,
 • rendelkezzen legalább egy lezárt tanulmányi félévvel.

Az ösztöndíj pályázat elbírálása az alábbiak figyelembe vételével történik:

 • a hallgató korrigált kreditindexe a pályázat benyújtását megelőző félévben,
 • a hallgató tudományos munkában való részvétele az alábbiak szerint:
  • OTDK-n való részvétel: 5 pont
  • intézményi TDK-n való részvétel: 4 pont
  • szakkollégiumban való részvétel (TDK munka nélkül): 3 pont
 • a hallgató közéleti tevékenysége (HÖK által igazolva):
  • aktív közéleti szerepvállalás: 5 pont
  • esetenkénti közéleti szerepvállalás: 3 pont

A bírálati szempontok súlyozása a következő:

Szempont Súly
korrigált kreditindex 50%
tudományos tevékenység 40%
közéleti tevékenység 10%

 

Az ösztöndíj paraméterei:

Ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszáma ·      fogyatékosság esetén: maximum 3 fő/félév

·      pszichés zavar és egyéb tanulási nehézség esetén: maximum 3 fő/félév

Összege ·      fogyatékosság esetén: 25.000 Ft/hó

·      pszichés fejlődési zavar és egyéb tanulási nehézség esetén: 20.000 Ft/hó

Időtartama és teljes összege 5 hónap (egy tanulmányi félév), így teljes összege:

·      fogyatékosság esetén: 125.000 Ft

·      pszichés fejlődési zavar és egyéb tanulási nehézség esetén: 100.000 Ft

Benyújtási határidő ·      őszi félévben: szeptember 30.

·      tavaszi félévben: február 28.

Benyújtási módja Neptun Tanulmányi Rendszer, Ügyintézés/Kérvények menüpont, Fogyatékkal és tanulási zavarral élők ösztöndíj pályázata
Bíráló testület Hallgatói Ösztöndíj Bizottság (HÖB)
Bírálat időtartama A benyújtási határidőtől számított 3 hét, melyet követően a pályázó értesítést kap az Oktatásszervezési Osztálytól a pályázat eredményéről.
Ösztöndíj fizetésének módja A hallgató számlájára történő utalással egy összegben:

·               őszi félévben: november 30-ig

·               tavaszi félévben: április 30-ig

 

Kérdés esetén az Oktatásszervezési Osztály munkatársai nyújtanak segítséget, forduljanak a tanulmányi előadójukhoz.

PEGAZUS PROGRAM-Ledolgozható tandíj Újabb oklevél megszerzésének lehetősége külföldön Pálfi István Ösztöndíj Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Campus Mundi Erasmus+ tanulmányi és szakmai gyakorlati ösztöndíj Ösztöndíj pályázat fogyatékossággal élő hallgatók számára
Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben
Újdonság

Edutus képzés ajánló

Alkalmazásunk segít megtalálni a számodra legmegfelelőbb képzéseinket.

MEGNÉZEM
Új