Mesterképzés

Műszaki menedzser

Ez a képzés stratégiájában, szemléletében, struktúrájában, tartalmában és módszereiben lényegesen eltér az általános menedzser képzéstől. Olyan, több tudományterületet is érintő képzésről van szó, melynek keretében…

Az Edutus Főiskola a nemzetgazdaság és a régió vállalatai által megfogalmazott szakemberigényéből és a szakemberekkel szemben támasztott követelményekből kiindulva határozta el a műszaki menedzser mesterképzési szak 2018. szeptemberében történő elindítását. Az Edutus Főiskola specialitása, hogy a képzés műszaki tudományterületű része a legkorszerűbb mechatronikai alapismeretekre épül. Kiemelten fontosnak tartjuk a létesítménygazdálkodás menedzseri ismereteket, amely specializációként tanulhatók, s újszerűséget jelent más intézményekben folyó hasonló képzésekkel történő összehasonlításban. Ezért joggal állíthatjuk, hogy a műszaki menedzser szak a fenti struktúrával országban egyedülálló és éppen ezért hiánypótló jelentőségű. Az 50 fő feletti foglalkoztatottal rendelkező mintegy 8 ezer közép- és nagyvállalat álláshirdetéseinek nagy része arról tanúskodik, hogy ezen a területen jelentős munkaerőhiány van.

A mesterképzési szak képzési célja

A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodás- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági vonatkozású tervezésében, fejlesztésében való közreműködésre, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

  – természettudományi ismeretek [matematika, fizika, kémia és további (kvantitatív módszerek, mechanika, ökológia, nanotechnológia, ökonometria) ismeretek] 20-35 kredit;

  – gazdasági és humán ismeretek (nemzetközi menedzsment és gazdaságtan, versenyképesség elemzése, munkagazdaságtan, fenntartható fejlődés, szervezetfejlesztés, humánerőforrás- menedzsment, kommunikációs ismeretek, az egészségfejlesztés munkahelyi feltételeivel összefüggő ismeretek, további, intézményi tantervben meghatározott szakmai ismeretek) 10-20 kredit;

  – műszaki menedzseri szakmai ismeretek [rendszeranalízis, rendszerek tervezése és irányítása, folyamatszabályozás, ágazati (gépipari, vegyipari, nanotechnológia, biotechnológia, hulladékszegény) technológiák, további, intézményi tantervben meghatározott szakmai ismeretek] 15-35 kredit.

A létesítménygazdálkodó specializációt is figyelembe véve a műszaki, technológiai és a hozzájuk kapcsolódó menedzsment szakterület eredményes műveléséhez és fejlesztéséhez szükséges szakterületekről szerezhető speciális ismeret.

Azok jelentkezését várjuk, akik

A műszaki menedzserek olyan szakemberek, akiknek elsődleges feladatuk, hogy a hagyományos mérnöki, műszaki tervező- és innovációs tevékenységek eredményeit piackomfortossá és versenyképessé tegyék és közreműködjenek a vállalkozások, vállalatok alapításában, működtetésében, irányításában, projektek kidolgozásában, megvalósításában. A menedzseri és a vállalkozói életpálya iránt egyre növekvő érdeklődés és igény is van, mind a környezetünk, mind az ország iparában. Tehát ha ezt a képzésünket választod, nagy előnnyel tudsz majd elhelyezkedni a diploma megszerzése után!

Fontos információ

Képzési és kimeneti adatok

A mesterszak megnevezése
műszaki menedzser (Engineering Management)
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
– végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
– szakképzettség: okleveles műszaki menedzser
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Engineering Manager
Képzési terület
műszaki
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

– a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
– a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit
– a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamot elérő gyakorlat.

Specializációk

Létesítménygazdálkodó

A létesítménygazdálkodás az a tevékenység, amelynek feladata, hogy optimális szinten biztosítsa az egész szervezet létesítménygazdálkodási szolgáltatások iránti szükségletének kielégítését, azaz a szervezet főtevékenységének zavartalan működését. Tevékenysége során a változások kezelésével alapvetően befolyásolja a szervezetet, a dolgozók közérzetét, a szervezet működésének hatékonyságát.

A létesítménygazdálkodási szolgáltatások előállítására alakult ki Magyarországon is a létesítménygazdálkodási ipar (FM Industry), amely a GDP 7%-át állítja elő és a foglakoztatásban 9–11%-ot mondhat magáénak. Becslések szerint az ágazat 1500–2000 milliárd forint hozzáadott értéket termel, és mintegy 3–400 ezer fővel járul hozzá a foglalkoztatáshoz.

A létesítménygazdálkodásnak mint üzleti funkciónak és a létesítménygazdálkodási iparnak legfontosabb terméke az épület, mint szolgáltatás, amely igen sok rész-szolgáltatásból áll össze. A szervezetek által igénybevett létesítménygazdálkodási szolgáltatások száma mintegy 100 és 200 között változik.

Munkaerő piaci, elhelyezkedési lehetőségek a létesítménygazdálkodási menedzser specializációval

A hivatalos definíció szerint az FM tevékenység az összes olyan szolgáltatást és a szolgáltatások irányítását foglalja magában, amelyek egy szervezet fő üzleti tevékenységének támogatásához és a működésének elősegítéséhez szükségesek. A létesítménygazdálkodásnak, mint üzleti funkciónak és a létesítménygazdálkodási iparnak legfontosabb terméke az épület, mint szolgáltatás, amely igen sok rész-szolgáltatásból áll össze. A szervezetek által igénybevett létesítménygazdálkodási szolgáltatások száma mintegy 100 és 200 között változik.

A szolgáltatási kör magában foglalja például a következő tevékenységeket:

 • Szervezeti menedzsment.
 • Tervezés és előrejelzés a facility management területén.
 • Területtervezés és gazdálkodás.
 • Építészeti és mérnöki tervezés és terveztetés.
 • Munkahelytervezés és gazdálkodás.
 • Költségtervezés és gazdaságossági vizsgálatok.
 • Ingatlanvásárlás és értékesítés.
 • Az építési, beruházási projektek irányítása.
 • Biztonsági és életvédelmi szolgáltatások.
 • Átalakítás, renoválás, a munkahelyek installációja.
 • Adminisztratív szolgáltatások.
 • Működtetés és fenntartás.
 • Telekommunikáció, adatkommunikáció, kábel- és hálózatmenedzsment.
 • Flotta menedzsment., stb.

A munkaerő piaci lehetőségek igen széleskörűek, magában foglalja minden olyan területet, ahol a tevékenységek épülethez kötöttek, az irodaházaktól kezdve a bevásárlóközpontok, oktatási-, egészségügyi- szociális- épületeket üzemeltetőkön át az ipari létesítményekig bezárólag.

Jelentkezés

A képzésre való jelentkezésre a felvi.hu oldalára fogunk irányítani

Felvételizek

Bővebb információ

Érdeklődj ingyenesen hívható felvételi számunkon:

Felvételi zöld szám

+80-911-688
Felvételizek

Műszaki menedzser