Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Alapképzés

Turizmus-vendéglátás

A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti és gyakorlati ismeretek helyes arányának megtartására, illetve arra, hogy hallgatóink átfogó képet alkothassanak a turizmus szakma egészének sajátosságairól.

Duális diploma
Megszerezhető végzettség
Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
Specializáció
- Rendezvényszervezés
- Szállodai és térségi turizmus
- Szállodai menedzsment
- Turisztikai termékmenedzsment
Képzési idő
8 félév
Képzés nyelve
Magyar, angol
Ponthatár
Állami ösztöndíjas képzésen 240 pont, önköltséges képzésen nincs
Tandíj
Nappali (magyarul): 310.000 Ft
Levelező (magyarul): 290.000 Ft
Nappali (angolul): 440.000 Ft
Képzési forma
Nappali, Levelező
Helyszín
Budapest

A turizmus-vendéglátás szak révén, az itt folyó képzés színvonalának elismeréseként az Edutus Egyetem társult tagja lett a Turisztikai Világszervezetnek (UNWTO) egyedüli magyar felsőoktatási intézményként. Ez a tény óriási előnyt jelent a nemzetközi kapcsolataink bővítésében és a legkorszerűbb idegen nyelvű tananyagok, szakirodalmak közvetlen hozzáférésében.

Az Egyetem, a turizmus-vendéglátás szakon zajló oktató-kutatói munka elismeréseként, tagja lett az UNWTO Knowledge Network-jének is, több százra növelve ezzel a turizmus képzéssel foglalkozó intézményekkel kiépített kapcsolatok számát világszerte. A kapcsolatok tovább szélesítik a hallgatók lehetőségeit, ha nemzetközi kutatási projektekbe vagy külföldön zajló képzésekbe szeretnének bekapcsolódni.

Azok jelentkezését várjuk, akik:

 • aki olyan szektorban szeretne dolgozni, ami mindig változik
 • aki a szakmában aktívan dolgozó szakemberektől szeretne tanulni
 • aki tudni akarja, hogyan működik a turizmus
 • aki gyakorlati képzésben szeretne részt venni
 • aki szeretne részt venni az egyetem zajló rendezvények szervezésében
 • aki külföldön is szeretne tanulni
 • aki külföldön is szeretné tölteni szakmai gyakorlatát
 • aki versenyképes tudásra szeretne szert tenni
 • aki megfelelően szeretne bánni a vendégekkel
 • azoknak, akik idegen nyelvet is szeretnének használni munkájuk során

Ismerd meg a Turizmus-vendéglátás szakot

Fontos információk

Az alapképzési szak képzési célja

A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Idegennyelvi követelmény

 1. nyelv: A Gazdasági szaknyelv I. és II. óráinak látogatása (kötelező) és teljesítése, majd egy B1+ szintű, intézményi vizsga a tanult szakmai nyelvből. A szaknyelvi órák látogatása és/vagy az intézményi vizsga egy legalább B2 (középfokú) komplex típusú szakmai nyelvvizsgával vagy C1 (felsőfokú), komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható.
 2. nyelv: Általános nyelvi órák kötelező látogatása (Általános nyelv I. és II.) és teljesítése.

Szakmai gyakorlati helyek, szakmai gyakorlatra vonatkozó információk

Hallgatóink a szakmai gyakorlaton részt vesznek a turizmus különböző területén, úgymint szálláshelyek, vendéglátóhelyek, rendezvényszervezéssel foglalkozó cégek, vállalatok, utazási irodák, szakmai szervezetek, amelyekhez szakmai kapcsolatainknak köszönhetően segítséget tudunk nyújtani. Sokan a szakmai gyakorlatuk lejárta után álláslehetőséget kapnak, így az elhelyezkedés nem okoz problémát hallgatóink számára.

Képzési és kimeneti adatok

Az alapképzési szak megnevezése
turizmus-vendéglátás (Tourism and Catering)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
– végzettségi szint: alapfokozat
– szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése (Economist in Tourism and Catering)
Képzési terület
gazdaságtudomány
A képzési idő félévekben
7 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
180+30 kredit
a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

Specializációk

Rendezvényszervezés
A specializáció keretében hallgatóink a rendezvényszervezés több területével is megismerkedhetnek, úgymint kulturális és kongresszusi rendezvények szervezésével, speciális és vállalati rendezvények szervezésével, kiállítások szervezésével, továbbá a rendezvények marketing és menedzsment tevékenységével, így kapva egy átfogó képet a rendezvényszervezés területeiről, aktuális trendjeiről.
Szállodai menedzsment
A specializáció a szálláshelyekre és azok üzemeltetésére, rendezvényeire, fejlesztésére és finanszírozására, értékesítésére és marketingre, környezetvédelmére valamint a szálláshelyeken is előforduló animációra helyezi a hangsúlyt, így megismerve a szálláshelyek világát és azzal kapcsolatos tevékenységeket.
Turisztikai termékmenedzsment
Ez a specializáció összetett és sokszínű, olyan szerteágazó területeit ismerik meg hallgatóink a turizmusnak mint a közlekedést, desztináció és marketingmenedzsmentet, örökségturizmust, ökoturizmus menedzsmentet, egészségturizmust és a kulturális és kongresszusi rendezvények szervezését.
Szállodai- és térségi turizmus
Ez a vegyes specializáció a Turisztikai termékmenedzsment és a Szálloda menedzsment egyes tárgyait öleli fel, így a hallgatók megismerik a közlekedés és turizmus kapcsolatát, a desztinációk marketing és menedzsment tevékenységét, az örökségturizmust valamint szálláshelyek részéről azok üzemtanát, rendezvényszervezését és az ökoturizmus menedzsment kérdéskörét.

Munkaerőpiaci, elhelyezkedési lehetőségek

Hallgatóink elsősorban az alábbi területeken végzik szakmai gyakorlatukat, sokan ezek után főállásban is maradhatnak:

 • szálláshelyek
 • wellness és egészségturisztikai szolgáltatók
 • vendéglátó vállalkozások és azok központi osztályai
 • Catering szolgáltatók
 • utazásszervezők, utazási ügynökségek (utazási irodák)
 • rendezvényszervezők szervező vállalkozások és intézmények

Karrierlehetőségek 

 • rendezvényszervező
 • szállodavezető
 • front office manager
 • turisztikai projektmenedzser
 • turisztikai programkoordinátor
 • sales & event manager

Továbbtanulási lehetőségek

A turizmus-vendéglátás alapszakot elvégezve az összes, közgazdasági témában induló mesterképzés választására is lehetőség nyílik.

Az Edutus Egyetemen lehetőség van a megszerzett oklevél után marketing mesterszakon, ellátásilánc-menedzsment mesterszakon vagy szakirányú továbbképzéseken tanulmányaikat folytatni.

FELVÉTELIZEK

Felvételi határidő: 2024. február 15.

E-FELVÉTELI

Bővebb információ

Érdeklődj ingyenesen hívható felvételi számunkon:

Felvételi zöld szám

+36-80-911-688
E-FELVÉTELI

Turizmus-vendéglátás

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben