Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Alapképzés

Nemzetközi gazdálkodás

Az Edutus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakon olyan szakmai ismeretekre tehetsz szert, mely felkészít a nemzetközi vállalati környezetben való sikeres működésre. Fő célunk, hogy a nálunk végzett hallgató hazai és a Magyarországon működő nemzetközi vállalatoknál tudjon biztos háttérrel elhelyezkedni. Képzésünk során az újszerű, magas minőségű szakmai ismeretek átadása, a szakmai nyelvek magas szintű elsajátítása és az informatikai kompetenciák fejlesztése áll a középpontban.

Különösen fontos helyet kapnak olyan, kifejezetten a szakmai gyakorlati munkához kapcsolódó tárgyak, mint a külkereskedelem technikája vagy a széleskörű, nemzetközi összefüggéseken alapuló üzleti ismereteket átadó tárgyak. Ilyen és ehhez hasonló ismeretek különösen fontosak a nemzetközi környezetben működő vállalkozások számára.

Megszerezhető végzettség
Közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon
Specializáció
- Innovatív vállalkozás
- Nemzetközi piacok
Képzési idő
8 félév
Képzés nyelve
Magyar
Ponthatár
Nincs minimum ponthatár
Tandíj
Levelező (magyarul): 290.000 Ft
Képzési forma
levelező
Helyszín
Budapest

Azok jelentkezését várjuk, akik:

 • érdeklődnek a nemzetközi gazdasági folyamatok összefüggésrendszeréről
 • meg kívánják ismerni a vállalatok működését befolyásoló nemzetközi intézményrendszer működését (EU, WTO)
 • át kívánják látni a nemzetközi nagyvállalatok működési környezetét
 • információkat akarnak szerezni arról, hogy a kisvállalatok hogyan képesek megjelenni a nemzetközi piacon
 • tudni akarják, hogy a magyar KKV-k milyen feltételek megléte esetén lehetnek eredményesek az EU egységes piacán
 • speciális szakirányokon kívánják tovább mélyíteni ismereteiket az EU kereskedelméről (angol nyelven) vagy a Regionális fejlesztésről (magyar nyelven)
 • akik gyakorlatorientált ismeretekre kívánnak szert tenni, azért hogy a munkapiacon versenyképesek legyenek

Fontos információ

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja idegen nyelven is magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Idegennyelvi követelmény

 1. nyelv: A Gazdasági szaknyelv I. és II. óráinak látogatása (kötelező) és teljesítése, majd egy B1+ szintű, intézményi vizsga a tanult szakmai nyelvből. A szaknyelvi órák látogatása és/vagy az intézményi vizsga egy legalább B2 (középfokú) komplex típusú szakmai nyelvvizsgával vagy C1 (felsőfokú), komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható.
 2. nyelv: Általános nyelvi órák kötelező látogatása (Általános nyelv I. és II.) és teljesítése.

Ismerd meg a Nemzetközi gazdálkodás szakot

Képzési és kimeneti adatok

Az alapképzési szak megnevezése
nemzetközi gazdálkodás (International Business Economics)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

– végzettségi szint: alapfokozat
– szakképzettség: közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon
–  a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Buisness

Képzési terület
gazdaságtudományok
A képzési idő félévekben
8 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
180+30 kredit
a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

Specializációk

Innovatív vállalkozás
Megismerheted a kkv szektor jellemzőit, működési sajátosságait, így képes leszel arra, hogy akár itthon, akár az egységes európai gazdasági térben vállalkozást indíts és működtess. Mitől lesz versenyképes egy kkv?  Milyen specifikumai és buktatói vannak egy kisméretű cég menedzselésének? Hogyan juthat egy kkv finanszírozási forrásokhoz? Milyen a jó üzleti terv és a hatásos marketing? Az oktatás szerves részét képezi az innovációmenedzsment ismeretek átadása, és ezzel párhuzamosan az innovatív szemléletmód és kreativitás fejlesztése.
Nemzetközi piacok
A specializáció hallgatói leginkább arra kapnak felkészítést, hogy nemzetközi, nagyvállalati környezetben tudjanak könnyen és hatékonyan dolgozni. Amellett, hogy megismerik az ilyen társaságok működésének elveit, valamint speciális marketing tevékenységüket és piaci céljaikat, folyamatosan aktuális információkkal és a nemzetközi gazdasági és politikai folyamatok újdonságaival is találkoznak. Fontos része a képzésnek a gyakorlatban hasznosítható ismeretek átadása, ezért több esetpéldán keresztül is feltárjuk azokat a tényezőket, melyek a sokpiacos vállalatok működése szempontjából lényegesek és szükségesek.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • multinacionális cégek
 • exportot-import bonyolító vállatok
 • államközi kapcsolatokban érintett szervezetek
 • Európai Uniós intézmények
 • nemzetközi intézmények

Karrierlehetőségek 

 • nemzetközi értékesítő
 • pénzügyi koordinátor
 • site manager
 • stratégiai beszerző
 • kontrolling asszisztens
 • nemzetközi kapcsolattartó

Továbbtanulási lehetőségek

A nemzetközi gazdálkodás alapszakot elvégezve az összes, közgazdasági témában induló mesterképzés választására is lehetőség nyílik.

Az Edutus Egyetemen lehetőség van a megszerzett oklevél után marketing mesterszakon, ellátásilánc-menedzsment mesterszakon vagy szakirányú továbbképzéseken tanulmányaikat folytatni.

FELVÉTELIZEK

Felvételi határidő: 2024. február 15.

E-FELVÉTELI

Bővebb információ

Érdeklődj ingyenesen hívható felvételi számunkon:

Felvételi zöld szám

+36-80-911-688
E-FELVÉTELI

Nemzetközi gazdálkodás

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben