Rólunk

Projektek

Megvalósítás alatt álló projektjeink

GINOP-5.3.5-18-2020-00210
Kedvezményezett (konzorcium/társulás):

 • Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) – konzorcium vezető
 • Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI) – konzorciumi partner
 • Edutus Egyetem – konzorciumi partner

A projekt címe: A munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célzó komplex foglalkoztatási programok a vendéglátó és szállodaiparban munkát vállalók számára, illetve ehhez kapcsolódó atipikus foglalkoztatói gyakorlatok pilot projekt keretén belüli bemutatása A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2020-00210 A szerződött támogatás összege: 48.508.770,- Ft A támogatás mértéke: 100% A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021. március 01. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. szeptember 30. A projekt tartalmának bemutatása: A turizmus dinamikus növekedésének érdekében szükség van megfelelően képzett munkaerőre, amelynek eléréséhez ki kell használni az országon belüli munkaerő-tartalékban rejlő lehetőségeket. Mindezt egy olyan program kialakításával, használatával kívánjuk elérni, amely révén olyan foglalkoztatási és munkaszervezési megoldás kialakítása lesz az elérendő cél, amelynek következtében a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén növelhető az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása, illetve az ezekben a formákban való elhelyezkedés. A program eredményeinek felhasználásával pedig kialakítható legyen egy országosan is alkalmazható módszer az ágazat foglalkoztatási problémáinak kezelésére. A célcsoportot elsősorban olyan, a turizmus területén szakképzettséggel és/vagy többéves szakmai tapasztalattal rendelkező álláskeresők alkotják, akik készek a munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni. A tervezett program kiemelt figyelmet fog fordítani a 45 évnél idősebb álláskeresők célcsoportjára, valamint azon munkaerőpiacra lépni nem tudókra, akik a hagyományos foglalkoztatás keretein belül nem képesek jogviszonyt létrehozni, így számukra személyre szabott atipikus foglalkoztatás kialakítása a cél. A fenti céloknak a munkaerőpiac munkavállalói oldaláról az alábbiak felelhetnek meg:

 • inaktív időskorú, illetve nyugdíjas emberek, akik hajlandóak és képesek munkát vállalni;
 • tanulók (diákok, hallgatók), akik elsősorban a turisztikai főszezonban vállalnának munkát;
 • kisgyermeket nevelő nők vagy tartósan beteg hozzátartozót ápoló személyek, akik rugalmas munkavállalási lehetőségeket keresnek
 • munkanélküliek, akik a turizmus-vendéglátás területén szakmai ismeretekkel, illetve tapasztalattal rendelkeznek;
 • tartósan munkanélküliek, illetve hátrányos helyzetű emberek, akik érdeklődnek a turizmus-vendéglátás iránt és dolgoznának ezen a területen

A munkaadói oldalon a szálláshely-szolgáltatással és/vagy vendéglátással foglalkozó vállalkozások, kiemelten a kis- és középvállalkozások (pl. önálló szállodák, panziók, vendéglátóhelyek) lennének a célcsoport, ahol az atipikus foglalkoztatási formák, illetve a rugalmas munkaszervezési megoldások alkalmazása kevésbé van jelen a mindennapi üzemeltetésben. A megfogalmazott fejlesztési célok a munkahelyi rugalmasságot, illetve a rugalmas munkavégzés lehetőségét egyaránt kívánják ösztönözni, így azok szorosan kapcsolódnak a gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai célú hazai és európai uniós stratégiai célkitűzésekhez.

Helyzetelemző tanulmány 

A szekunder kutatás alapján elkészült a „Helyzetkép az atipikus foglalkoztatásról a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén” című helyzetelemző anyag, mely tartalmazza a kutatás során feldolgozott adatokat, a felhasznált irodalmat és a mellékleteket (adattáblák). A tanulmány részét képezi az egyes atipikus foglalkoztatási formák szerinti ágazati adatok elemzése, a területi különbségek bemutatása, a hazai adatok más európai országok adataival való összehasonlítása, valamint a koronavírus-járvány foglalkoztatásra gyakorolt hatása is. A tanulmány ide kattintva érhető el.

Kutatási beszámoló 

A primer kutatás alapján kidolgozásra került a kutatási beszámoló a GINOP-5.3.5-18-2020-00210 munkaerőpiaci pályázathoz kapcsolódó kérdőíves felmérésről és tematikus interjúkról. A kutatási beszámoló tartalmazza a kutatás hátterét, célját, a módszertani háttért (populáció, minta), a kérdőíves felmérés, a célzott munkaadói adatkérés és tematikus interjúk eredményeit, az összefoglalást, a konklúziókat, illetve a mellékletet (kérdőívek, segédletet, tartalomelemzési szempontok). A kutatási beszámoló ide kattintva érhető el.

Tájékoztató füzetek

A kísérleti (pilot) projekt során érintett, leendő munkaerőpiaci szereplők elérése, bevonása, valamint tájékoztatása érdekében különböző célközönségnek szóló tájékoztató füzetek tartalmának megfogalmazására került sor. Egy rövidebb tájékoztató füzet készült a pilot projektbe bevonni kívánt potenciális munkavállalók számára. Továbbá egy átfogóbb, hosszabb terjedelmű tájékoztató anyag is kidolgozásra került azzal a céllal, hogy a munkaadók, a hivatalok, a szakmai partnerek, az állami és az kormányzati intézmények, illetve az érdekképviseleti szervezetek egyaránt megismerkedhessenek a pályázattal, a hozzá kapcsolódó pilot projekttel, valamint a kutatásaink legfőbb eredményeivel. A projekt befejező szakaszában pedig elkészítésre került egy Eredménykommunikációs tájékoztató kiadvány, mely a projekt értékelését, eredményeit, felhasználási lehetőségeit, valamint ágazati és képzési javaslatokat tartalmaz.

Munkavállalói tájékoztató füzet

Általános tájékoztató füzet

Eredménykommunikációs tájékoztató füzet

Rendezvény 

A projekt záró szakaszának kiemelkedő pontja volt a 2022. szeptember 07-én 10.00 órakor megrendezésre került „Konferencia a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás munkaerőpiaci helyzetéről – Az atipikus foglalkoztatás ösztönzését célzó ágazati projekt eredményei –” című konferencia/workshop, melynek Tatán a Hotel Gottwald adott otthont.
A záró konferencia alkalmat kínált a projekt- és kutatási eredmények ismertetése mellett az ágazat szereplőinek egyéb aktuális témákat érintő eszmecseréjére is.
Eleget téve a mai kor technikai követelményeinek az esemény online is visszanézhető ide kattintva. 

Előadások

Edutus Atipikus foglalkoztatás és felsőoktatási helyzet előadás

GINOP projekt előadás Böröcz Lajos

GINOP projekt előadás Gál Pal Zoltán Kovács László

GINOP projekt előadás Hidvégi Attila

GINOP projekt előadás Zerényi Károly

Konferencia program 20220907 Hotel Gottwald

Kampány

A projekt és eredményeinek szélesebb körben való megismertetése, népszerűsítése érdekében eredménykommunikációs kampányt indítottunk. Hirdetéseinek fő csatornái a digitális és a közösségi média platformok, valamint hírportálok, tematikus oldalak voltak. Az előbbivel főleg az ágazat munkavállalóit, míg a PR és egyéb tartalmakkal a vállalkozókat céloztuk meg. A kampány alapját az alábbi kampányterv alkotta.

Kampányterv

Képzési programok

A munkáltatói igényeket és a képzési lehetőségeket figyelembe véve két, nagyjából 200 órás képzési program kidolgozása mellett döntöttünk. Az egyik a kisegítő felszolgáló képzés, amelynek célja, hogy pincérsegédként a nagyobb szaktudást nem igénylő feladatok ellátását átvegye és elvégezze a képzett szakemberek helyett. A kisegítő felszolgáló alapvetően az előkészítő, háttér és befejező folyamatokban vesz részt, tevékenységét önállóan végzi, a felszolgáló munkáját segíti, és azt kiegészíti. A másik a konyhai kisegítő képzés, amelynek célja, hogy szakácssegédként hatékonyan tudja segíteni a szakács munkáját, alkalmazni tudja az alapvető konyhatechnológiai műveleteket, továbbá az előkészítő tevékenység mellett egyszerűbb sztenderd ételeket is el tudjon készíteni.
A képzések során a szakmai tanegységek mellett kiemelt figyelmet kaphat a digitális kompetenciák fejlesztése és a rugalmas foglalkoztatási formák bemutatása is. Mindkét képzés gyakorlati vizsgatevékenységgel zárulhat, amely során a tanulóknak több szakmai feladatot kell elvégeznie (pl. egyszerű terítés, leves, főétel, desszert és bor felszolgálása, hideg előétel, éttermi melegtészta és mártások készítése).

Képzési program kisegítő felszolgáló

Képzési program konyhai kisegítő

Megoldási javaslat 

A pandémia következményeként jelentősen csökkent a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén foglalkoztatottak száma, amely 2022 első felében (182 ezer fő) még mindig 10-15 ezerrel kevesebb volt a 2019-es év azonos időszakához viszonyítva (197 ezer fő). Ezzel párhuzamosan ismét nőtt a munkaerőhiány az ágazatban. Az orosz-ukrán háború miatt kibontakozó energiaválság pedig újabb kihívás jelent az ágazat szereplői számára. Mindezekre figyelemmel számos megoldási javaslatot fogalmaztuk meg, amelyek a munkaerőhiány enyhítését és megfelelő utánpótlás biztosítását, valamint az atipikus foglalkoztatás ösztönzésével a munka és a magánélet egyensúlyának erősítését célozzák. A megoldási javaslatok között szerepel többek között az ösztönzés menedzsment módszerek alkalmazása, komplex utánpótlás nevelő vállalati program elindítása és gyakorlat központú, rövid idejű szakmai képzések megvalósítása is.

Megoldási javaslat

RRF-2.1.2-21-2022-00015

A projekt címe: Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése az Edutus Egyetemen

Projekt kezdete: 2022.05.05.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.04.30.

A projekt fő céljai

A projekt célja az egyetem megújítása a gyakorlati oktatást szolgáló, digitalizációt támogató eszközbeszerzés és a nemzetköziesítési tevékenységek támogatása mentén. A projekt megvalósításának eredményeképpen az egyetem biztosítani tudja a magas minőségű felsőoktatás intézményi, szervezeti és képzési feltételeit. A projektben meghatározott tevékenységek által az egyetem fejleszti a képzés és oktatás minőségét, hozzáférhetőségét, elősegíti az intézmény felsőoktatási lefedettségének növelését.

A projekt célcsoportja

A projekt közvetlen célcsoportja az egyetemi polgárság (hallgatók és dolgozók). Közvetlen célcsoportja a helyi társadalmi/gazdasági szereplők, a felsőoktatási hallgatók és dolgozók környezete.

A projekt tevékenységei

Felsőoktatási képzések gyakorlatorientált képzés- és tartalomfejlesztés: A felsőoktatási intézmény profiljához illeszkedő tananyagfejlesztés, új képzési programok kidolgozása, új tantárgyak tantárgyi tematikájának kidolgozása, új specializációk, képzési innovációk kidolgozása.

Felsőoktatási hallgatók és dolgozók intelligens szakosodást támogató készségfejlesztése: Olyan általános kompetenciák fejlesztése, melyek lehetővé teszik az alkalmazkodást a mai felgyorsult, teljesítményorientált világhoz, hozzájárulva a munka minőségét befolyásoló motiváltsághoz és a munkával való elégedettséghez.

Gyakorlati oktatáshoz kapcsolható eszközök és immateriális javak beszerzése: Gyakorlati oktatást és képzést támogató eszközpark, berendezések, oktatáshoz kapcsolódó járművek beszerzése, labor- és műszerfejlesztések, bővítések.  

Felsőoktatási hallgatók és dolgozók általános készségfejlesztése: Oktatói vagy kutatói munkakörben dolgozó felsőoktatási hallgatók nyelvi képzése, mely hozzájárul a nyelvi készségek fejlődéséhez és a magabiztos és folyékony nyelvtudás kialakításához.

Felsőoktatási intézményi nemzetköziesítési és nemzetközi kapacitásfejlesztési tevékenységek: Külföldi konferenciákon, egyetemi rendezvényeken való részvétel, az egyetem bemutatkozását elősegítő és támogató háttér biztosítása tanácsadási szolgáltatás keretében. Erasmus programmal és egyéb mobilitási programokkal kapcsolatos gyakorlati tanácsadás biztosítása, nemzetközi együttműködéseket, mobilitási programokat bemutató és promotáló programok megvalósítása.    

DigitalTech EDIH

A DigitalTech EDIH a magyarországi referenciaközpont, amely az európai prioritások kulcsfontosságú pilléreire összpontosítva támogatja a start-up vállalkozásokat, a kkv-kat, a középvállalatokat és a közszféra szervezeteit a digitális átalakulásban. A DigitalTech EDIH ökoszisztémájára támaszkodik a kiberbiztonság és a digitális kompetenciák, köztük a blokklánc technológia, az oktatási technológia és a digitális finanszírozás főbb kérdéseinek kezelésében.

A DigitalTech EDIH a partnerei szakértelmére alapozva a szakértelmet az ügyfelei rendelkezésére bocsátja szolgáltatáskatalógusán keresztül, amely négy összetevőre terjed ki, köztük a készségek és képzés, a befektetés előtti tesztelés, az innovációs ökoszisztéma és a hálózatépítés, valamint a befektetések felkutatásához nyújtott támogatás, továbbá egyéb üzletfejlesztési szolgáltatások és a technológiával kapcsolatos tanácsadás.

A projekt futamideje: 2022.10.01. – 2025.09.30.

Projektazonosító: 101083965 (DIGITAL-2021-EDIH-01)

Projekt partnerek:

Eit Digital Hungary Nonprofit Kft. (vezető partner)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Blockchain Magyarország Egyesület

Infotér Egyesület

Debreceni Egyetem

Primom Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány

Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.

Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Edutus Egyetem

A program hivatalos oldala: https://digitaltechedih.hu/

Megvalósult projektjeink

EFOP-3.4.3-16-2016-00019

„Oktatási innovációk megvalósítása az Edutus Főiskolán”                                                 Kedvezményezett neve: Edutus Egyetem Projekt kezdete: 2017.06.01. A projekt tényleges befejezési dátuma: 2019.12.15. Támogatás összege: 105 507 120 Ft A támogatás mértéke: 100%

A projekt célja:

A felsőoktatási részvétel növelése, oktatási innováció erősítése

A projekt tevékenységei:

I. Közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások

 • Pályára állító Program kidolgozása, a hátrányos helyzetű, különösen a fogyatékos fiatalok felsőoktatásba való bekerülésének és bennmaradásának elősegítése érdekében, kapcsolódó mentorprogram
 • Ösztöndíj feltételrendszer, dokumentáció kidolgozása kifejezetten fogyatékkal élő hallgatók számára
 • Új felsőoktatási szakképzés és OKJ képzés programjának kidolgozása, elindítása
 • Tanulásmódszertani tréningek szervezése a hallgatóknak, speciálisan a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő hallgatóknak
 • Nyári kurzus szervezése „Hogyan írjunk sikeres szakdolgozatot?” címmel hallgatóknak

II. Oktatási innováció – a felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása, munkaerő-piaci relevanciájának fokozása

 • A felsőoktatási szakképzések, alapképzések és mesterképzés tanterveinek átalakítása az új KKK által meghatározott elvárásoknak, valamint a vállalati igényeknek megfelelően, módszertani újításokkal
 • Első féléves tantárgy tartalmi és módszertani kidolgozása, amely magában foglalja hallgatói léthez kapcsolódó információszerzés módszereit, szakmai információszerzés és feldolgozás módszereit, stb.
 • Minden alapszakhoz minimum 2 tárgy angol nyelvű tananyagának kidolgozása
 • Oktatók, gyakorló szakemberek, mesteroktatók oktatás-módszertani továbbképzése
 • Tréningek szervezése a hallgatók számára a munkaerőpiacon hasznosítható kompetenciák fejlesztése érdekében
 • Speciális képzések, képzési modulok fejlesztése vállalati közreműködéssel
 • Vállalati szakemberek pedagógiai, oktatás-módszertani továbbképzése
 • Online kurzusok kidolgozása, pilot program indítása
 • Könyvtárhasználati hallgatói tréningek szervezése
 • Webináriumi rendszer továbbfejlesztése
 • Dolgozói nyelvi képzések indítása a nemzetköziesítési folyamatok támogatására

III. Nemzetköziesítés

 • Nemzetközi Hét program továbbfejlesztése keretében a partnerkapcsolatok bővítése, erősítése külföldi felsőoktatási intézményekkel, közös kurzusok kidolgozása műszaki területen, a főiskola külföldi hallgató vonzó képességét erősítő szolgáltatások

IV. Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása

 • Szülőföldi magyar nyelvű felsőoktatás képzési kínálatának szélesítése érdekében Magor Program keretében és pilot képzési program kidolgozása
 • képzési programhoz kapcsolódó e-learning tananyagok kidolgozása egységes módszertan alapján
 • Tanár-továbbképzési programok szervezése;
 • A felsőoktatási végzettség időben megszerzését és a felsőoktatási esélyegyenlőséget szolgáló jó példák megosztására irányuló és módszertani workshopok

V. Felsőoktatási egészségnevelés fejlesztése

 • A főiskolai sportélet fejlesztése, sportversenyeket rendezése a városi önkormányzattal közösen a Főiskola 25 éves évfordulója alkalmával, a hallgatók nagyszámú bevonásával
 • A tatabányai „turulfutás” évenkénti megszervezése a Hallgatói Önkormányzat részvételével
 • A fenti eseményekhez, valamint az intézményi sporteredményekhez kapcsolódó kommunikációs tevékenység fejlesztése, pl. sajtóközlemények kiadása, sajtó meghívása eseményekre, tematikus FB oldal kialakítása a hallgatók számára, plakátok kihelyezése, stb.

VI. Megalapozó kutatások, felmérések lebonyolítása

EFOP-3.4.4-16-2017-00012

„Az Edutus Főiskola képzéseinek innovatív kommunikációja, valamint az MTMI képzési területek népszerűsítése a robottechnikai és robot programozási tevékenységek segítségével”                                                  

Kedvezményezett neve: Edutus Egyetem Projekt kezdete: 2017.06.15. Projekt vége: 2019.07.31. Támogatás összege: 78 952 000 Ft A támogatás mértéke: 100%

A projekt célja:

A hallgatók számának növelése a műszaki, természettudományos, matematikai és informatikai képzési területeken, ennek érdekében tudományos ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása. Emellett, illetve ezzel együtt a projekt céljai közé tartozik, pl: a tudománynépszerűsítéshez, tudománykommunikációhoz szükséges kompetenciák fejlesztése, a tehetséges fiatalok felkutatása és felkarolása, kutatási tevékenységekbe bevonása; a tudományos eredmények és ismeretek hatékony, játékos, hands-on science jellegű átadása a diákok számára; az MTMI területek iránt a társadalmi érdeklődés felkeltése és fokozása; a fiatalok, ezen belül a diáklányok – fokozott ösztönzése az MTMI, különösen a műszaki szakok választására, a felsőoktatásba való jelentkezésre.

A projekt tevékenységei:

 • A főiskola profiljának megfelelő, a képzési portfóliót és képzési szolgáltatást, valamint azok használhatóságát és hasznosságát – a célcsoport kommunikációs elvárásainak és jellegzetességeinek megfelelő formában – bemutató alkalmazás kialakítása, valamint komplex innovatív (tudomány)kommunikációs stratégia kidolgozása, ennek keretében online kommunikációs kampány kidolgozása és megvalósítása biztosítása
 • Robot programozás szakkörök szervezése; felkészítő foglalkozások biztosítása a fiatalok számára
 • tudományfesztivál rendezvény keretében, laborlátogatással egybekötött ismeretterjesztő előadások
 • Az informatikai, műszaki területet érintő mérnöki, energetikai, robot programozási programok, élményközpontú rendezvények szervezése: szakmai napok, középiskolai roadshowk és interaktív versenyek (World Robot Olympiad, First Lego League, valamint megújuló energia mini-szimpózium verseny) szervezése, lebonyolítása
 • Interaktív, tematikus szórakoztató játszóház szervezése MTMI területen rendszeresen, pl. megújuló energia, matematika (Geogebra), fizika, robotika témakörben; továbbá tudományfesztivál és robotkiállítás szervezése interaktív ismeretterjesztő és MTMI pálya felé orientáló programokkal
 • Nyári egyetem a mérnöki tevékenységek gyakorlatban való megismertetése céljából a középiskolások számára, betekintést nyerve a lézertechnológia, az energetika, a robot programozás világába
 • Nyitott mérnök laborok program szervezése rendszeresen, ennek keretében a főiskola kutatás-fejlesztési tevékenységének és eredményeinek bemutatása, népszerűsítése, laborlátogatás és ismeretterjesztő előadások tartása, továbbá a középiskolások bevonása a műszaki laborokban zajló tudományos tevékenységekbe, kutatásuk szakmai támogatása hosszabb távon is
 • Üzemlátogatások, vállalati látogatások szervezése
 • 60 órás pedagógus továbbképzési program szakmai és módszertani kidolgozása, tananyag kidolgozása és 1 db témaspecifikus e-learning tananyag a pedagógusoknak a fiatalok oktatásában való gyakorlati használatra), a képzés lebonyolítása: a LEGO-G-től a LabVIEW mérnöki tervező szoftverig

EFOP-3.5.1-16-2017-00014

„A duális és kooperatív képzések fejlesztése az Edutus Főiskolán”                                                    Projekt kezdete: 2017.09.01. Projekt vége: 2021.12.29. Támogatás összege: 198 483 000 Ft A támogatás mértéke: 100%

A projekt célja:

 • a felsőoktatási képzések bővítése a munkaerő-piaci igényekhez való igazodás jegyében
 • kooperatív és duális képzések kidolgozása és indítása az Edutus Főiskolán
 • gyakorlatorientáltság, a gyakorlati időszak, a gyakorlati feladatok növelése a felsőoktatási képzésekben
 • szoros együttműködés elősegítése a gazdasági szférával a képzések területén, az együttműködés „intézményesítése”, szabályzatok ki- és átalakítása, állandó szakmai fórum létrehozása
 • gyakorló szakemberek bevonása a kooperatív és duális képzések kidolgozásába, működtetésébe
 • oktatók, gyakorló szakemberek felkészítése a duális képzésekben való részvételre,
 • a felsőoktatási szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése
 • munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése
 • a lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben

A projekt tevékenységei:

I. Duális és kooperatív képzések (ki)fejlesztése és elindítása az Edutus Főiskolán

 • műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképzéshez kapcsolódóan kooperatív együttműködés kialakítása legalább 1 vállalati partnerrel, a képzés kooperatív jellegű kidolgozása, azaz a gyakorlati képzési tartalmak (tantárgyi és szakmai gyakorlati tematikák) és módszertan kidolgozása
 • 1 db új duális képzés (mechatronikai mérnök alapképzési szak) képzési programjának, tananyagának, módszertanának kidolgozása
 • 4 db duális szak (kereskedelem és marketing, gazdálkodási és menedzsment, turizmus-vendéglátás, műszaki menedzser) fejlesztése min. 1-1 vállalat bevonásával az alábbiak szerint: az érintett tantárgyak tematikáinak átdolgozása a duális képzés igényeihez igazodva; a vállalati képzési szakasz tantervének, tananyagának, módszertanának kidolgozása
 • az 5 duális és 1 kooperatív képzéshez legalább 1-1 tárgy e-learninges tananyagának kidolgozása
 • a duális hallgatók értékelési és mérési rendszerének kidolgozása;
 • a munkaerő-piacon elvárt készségek fejlesztésének beemelése, s a bevont vállalatok igényeinek megfelelő projektmunka, projektfeladatok beépítése a kooperatív és duális képzések tanterveibe, tantárgyi programjaiba; ehhez kompetenciamátrix készítése, kompetenciafejlesztés módszertanának kidolgozása
 • az 5 duális és 1 kooperatív képzéssel érintett szakon legalább 1-1 fő vállalati szakember bevonása az oktatásba
 • a duális és kooperatív képzésekbe bekapcsolódó oktatók és vállalati szakemberek képzések során való felkészítése az oktatásra, képzésfejlesztésre
 • a duális és kooperatív képzésbe bekapcsolódó partner vállalati szakemberek és érintett főiskolai oktatók, felelősök számára workshopok szervezése
 • duális hallgatók számára tréningek szervezése
 • a duális és kooperatív képzések szakmai felelőseinek (mind intézményi mind a vállalati oldalon) együttműködését biztosító állandó szakmai fórum létrehozása, működtetése; duális képzések minőségbiztosítási rendszerének kialakítása; hallgatói, intézményi szabályzatok kiegészítése a duális képzések specialitásaival

II. A lemorzsolódott, illetve lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben, újbóli bevonásuk támogatása

 • Képzési program és ennek keretében kapcsolódó képzési tanácsadás megvalósítása a lemorzsolódott és lemorzsolódó hallgatók számára az oktatásba történő visszaintegrálásuk támogatása érdekében, illetve benntartásuk érdekében

III. A duális képzés elterjesztése, népszerűsítése a potenciális hallgatók, összességében a középiskolás korosztály körében, illetve a duális képzésre jelentkezés támogatása

 • duális szakmai napok szervezése egyrészt középiskolás diákok, másrészt vállalatok részére
 • a duális képzés népszerűsítését, megismertetését, a képzésre való jelentkezés gyakorlatias jellegű oktatását célzó programok, tréningek megvalósítása középiskolások számára
 • kiadvány, leporelló készítése a duális képzések népszerűsítése érdekében a középiskolások és a vállalatok körében

IV. A projekt keretében kifejlesztett elektronikus tananyagok

A projekt keretében az alábbi képzések következő tantárgyaihoz készültek elektronikus tananyagok:

Duális képzések:

 • gazdálkodási és menedzsment alapszak: Vállalati gazdaságtan
 • kereskedelem és marketing alapszak: Marketingkutatás
 • műszaki menedzser alapszak: Méréstechnika
 • nemzetközi gazdálkodás alapszak: Külkereskedelem és értékesítéstechnika
 • turizmus-vendéglátás alapszak: Turizmus menedzsment

Kooperatív képzés:

 • műszaki felsőoktatási szakképzés: Irányítástechnika és automatizálás alapjai

A fenti tananyagok itt érhetők el.

EFOP-3.6.1-16-2016-00009

„Lézertechnológiai és energetikai alapkutatás megvalósítása az Edutus Főiskolán, tudástranszfer, továbbá a vállalati kapcsolatok és a társadalmi szerepvállalás erősítését célzó tevékenységekkel kiegészítve”                                                 

Projekt kezdete: 2017.02.01. Projekt vége: 2021.01.31. Támogatás összege: 188 892 746 Ft Támogatás mértéke: 100%

A projekt célja:

 • Az Edutus Főiskola, ezen keresztül Magyarország és az EU kutatási kapacitásainak növelése;
 • A K+F+I fókusz erősítése az Edutus Főiskola működésében;
 • A tudományos és kutatói utánpótlás feltétel-rendszerének javítása;
 • A tudományos produktivitás növelése;
 • A kutatás, technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése;
 • Az Edutus Főiskola, valamint a vállalatok és egyéb kutatóhelyek közötti kapcsolatok megerősítése, a tudás négyszög kiépítése, fejlesztése;
 • Innovációs ökoszisztéma fejlesztése: az Edutus Főiskola, K+F-fel foglalkozó közintézmények és vállalatok, valamint az innovatív vállalkozások együttműködésének segítése;
 • Az entrepreneurship szemlélet (Vállalkozóiság) erősítése az Edutus Főiskola kutatási
 • folyamataiban;
 • A társadalmi innováció (social innovation) megerősítése;
 • Az Edutus Főiskola tudásbázisának növelése;
 • Az Edutus Főiskola tudás-és technológia transzfertevékenységének hatékonyabbá tétele
 • és bővítése;
 • A tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, tudásközvetítő tevékenységek erősítése;
 • Az Edutus Főiskola nemzetközi beágyazottságának növelése, szerepének és részvételének bővítése az Európai Felsőoktatási Térségben és az Európai Kutatási térségben.

A projekt tevékenységei:

I. Alapkutatási tevékenységek megvalósítása, kapcsolódó kutatási infrastruktúra biztosítása:

 • LÉZERTECHNOLÓGIAI ALAPKUTATÁS
 • SZOLÁR-DOMOTIKA ALAPKUTATÁS

II. Vállalati kapcsolatok erősítése, tudás-és technológiatranszfer tevékenységek:

 • Vállalati kutatási infrastruktúrák felmérése, megosztási lehetőségek vizsgálata,
 • együttműködési lehetőségek kidolgozása, kutatási infrastruktúra térkép készítése
 • Konkrét vállalati tudástranszfer projekt kidolgozása
 • Adatbázis beszerzés, megosztás
 • Nemzetközi szakmai gyakorlat feltételeinek felmérése, fejlesztése, kidolgozása
 • Szakdolgozati témák felülvizsgálata – vállalati problémák megjelenítése
 • Kutatási témák felülvizsgálata, S3-harmonizáció, vállalati problémák megjelenítése
 • Vállalkozói készségfejlesztő tréningek hallgatók számára
 • Vállalkozói készségfejlesztő e-learning tananyagfejlesztés

III. Az Edutus Főiskola „harmadik missziós” tevékenységeinek erősítése

 • Smart City workshopok megtartása és Smart city tanulmányok készítése
 • A tanulmányok disszeminációja, elfogadtatása

IV. Tudománydisszeminációs tevékenységek

 • Tudománynépszerűsítő rendezvények megtartása
 • Nemzetközi konferenciák megtartása
 • Publikációs tevékenységek
EFOP-4.2.1-16-2017-00023
Kedvezményezett neve: Edutus Főiskola Projekt címe: Labor-és infrastruktúra fejlesztés az EDUTUS Főiskolán Szerződött támogatás összege: 99 000 000 Ft Támogatás mértéke: 100%

A projekt célja:

 • A műszaki alapképzések gyakorlati hátterének bővítése és a kutatásfejlesztési fókusz erősítése az Edutus Főiskola működésében.
 • Laborfejlesztések, különösen Automatika – Pneumatika laboratórium fejlesztése: az ipari folyamatok modellezése, Lean, Six Sigma módszertanok alapjainak begyakorlása, szerelősor+robot+magasraktár; Passzív-ház laboratórium fejlesztése: megújuló energiaforrások, intelligens energetika és környezettudatosság a létesítménygazdálkodásban.
 • Az alapszak harmonizációja a képzési portfólió bővítésben részletezett műszaki menedzser mesterképzéssel.
 • Mechatronikai mérnök alapképzési szak esetében új specializáció indítása Rendszerdiagnosztika, gépüzemfenntartás néven, különös tekintettel az elektromobilitásra.
 • A jelenlegi Ipari lézertechnológia specializáció folyamatos fejlesztése. A K+F projektjeink eredményeinek bevezetése az oktatásba.
 • Az Edutus Főiskola, ezen keresztül Magyarország és az EU kutatási kapacitásainak növelése.
 • A tudományos és kutatói utánpótlás feltétel-rendszerének javítása az Edutus Főiskolán;
 • A tudományos együttműködések növelése az Edutus Főiskolán.
 • A vállalatok és egyéb kutatóhelyek közötti kapcsolatok megerősítése, a tudás négyszög kiépítése, fejlesztése.
 • Az Edutus Főiskola tudásbázisának növelése.
 • Tudás-és technológia transzfertevékenységének hatékonyabbá tétele és bővítése.
 • Tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, tudásközvetítő tevékenységének erősítése.
 • A főiskola nemzetközi beágyazottságának növelése, szerepének és részvételének bővítése az Európai Felsőoktatási Térségben és az Európai Kutatási térségben.

A projekt tevékenységei:

I. Solar kutatóközpont és Intelligens energetika, domotika laboratóriumok fejlesztése:

A főiskola intézmény fejlesztési tervével összhangban tovább szeretné bővíteni a napenergia hasznosítás, elsősorban a napelem/napkollektoros rendszerek hatékonyság növelő vizsgálati módszereinek kidolgozási területén kialakított infrastruktúráját, valamint ezekhez kapcsolódó kutatási és oktatási területeket is (Solar kutatóközpont).

 • National Instruments eszközök beszerzése
 • Teljesítmény távadó és mérőkártyák beszerzése
 • FLIR E6 MSX hőkamera beszerzése
 • Villamos és elektronikai szerelési anyagok beszerzése
 • Minősített napkollektorok és napelemek beszerzése
 • Mérési adatok gyűjtését kiszolgáló lap-topok beszerzése

II. Lézeres anyagvizsgáló laboratórium fejlesztése:

Az Edutus Főiskola Magyarországon abban a speciális helyzetben van, hogy az egyetlen felsőoktatási intézmény, amelyben reguláris képzés keretében (BsC) lézersugaras anyagmegmunkáló technológiákat szakirányosan oktatnak. További specialitása a felsőoktatási körökben, hogy itt van a legnagyobb fényteljesítményű lézer sugárforrás (TruDisk 4001), ami sokoldalú felhasználást tesz lehetővé. A hallgatók itt tudják megtanulni az iparban lévő legújabb lézeres anyagmegmunkálási technológiák gyakorlati megvalósítási módszereit, elsősorban lézeres vágás, lézeres hegesztés, és lézeres felületmódosítás területén.

 • 3D digitális mikroszkóp beszerzése
 • Poradagoló rendszer beszerzése

III. Rapid prototyping laboratórium fejlesztése

 • 3D nyomtatók beszerzése
 • Vágó- és gravírozógép beszerzése

IV. Könyvtár- fejlesztés

 • 8 darab korszerű számítógépes munkaállomás kialakítása

 V. WIFI elérési pontok kiépítése

 VI. Gyerekbarát hallgatói és közösségi tér kialakítása

Projekt befejezési dátuma: 2018. december 15. Projekt azonosító száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00023

GINOP-3.3.3-17-2017-00007
GINOP-3.3.3-17-2017-00007 pályázati aloldal megtekintése A digitális jólét megteremtésének elősegítése Tatabányán és környékén GINOP-3.3.3-17-2017-00007 projekt keretében

A projekt fő céljai és célcsoportja

 1. Ingyenes tanfolyamok nyugdíjasok / munkanélküliek részére az alábbi témákban:
 2. számítógép használatának alapjai
 3. internethasználat alapjai
 4. okos eszközök használatának alapjai
 5. Digitális eszközök használatát igénylő verseny szervezése általános és/vagy középiskolás diákok számára, pl. geocaching verseny (http://www.geocaching.hu/).
 6. Bárki számára nyitott főiskolai előadás-sorozat a digitalizáció témájában.
 7. Online nyelvtanulást segítő ingyenes portálok és azok használatának bemutatása számítógéptermi workshopok formájában, pl. Duolingo-hoz, Click4Skill-hez egyéni profilkészítés és használat.
 8. LEGO programozás nagyszülőknek és unokáknak. – ezen módszeren keresztül a különböző digitális eszközök használatának bemutatása. Mivel itt nagyon alacsony a belépési küszöb, ezért nagyon könnyű és gyors sikerélményekkel gazdagodhat a résztvevő, így félelem mentesen sajátíthatja el, illetve ismerheti meg a különböző digitális eszközök használatát
 9. Kitelepüléseket megszervezése és fizikai megvalósítása.
 10. Digitális kommunikációs eszközök (akár mobiltelefon használat, akár HBO GO, akár chat felületek) alkalmazásának megmutatása.

Kutatók éjszakája – itt a célcsoport számára olyan eszközök bemutatása (okostelefon, tablet, laptop). Ezen keresztül olyan applikációk, weboldalak bemutatása, amellyel a kapcsolattartás és az ügyintzézés egyszerűbbé válik. Városi oldalak, ill. A magyarorszag.hu oldal bemutatása Tudomány ünnepe Pénzügyi tudatosság fejlesztése – az online ügyintézés bemutatása, kiemelve annak gyorsaságát, ellenőrizhetőségét, elérhetőségét. (dijnet.hu, online bankolás, postai csekkek befizetésének lehetősége)

Célcsoport:

 • felnőtt lakosság –  akik nem rendelkeznek digitális alapkompetenciákkal, ezen belül különösen
 • 45 év felettiek,
 • vidéken élők,
 • álláskeresők,

akikben megvan, vagy a megfelelő motivációs programmal megteremthető a nyitottság a digitális eszközök kipróbálására, használatára!  

KEOP-6.2.0/B/11-2011-0054
„Megújuló energiák interaktív bemutatóterme az EDUTUS Főiskolán a fenntartható fejlődésért és a zöld jövőért”

2014.06.10-én veszi kezdetét a „Megújuló energiák interaktív bemutatóterme az EDUTUS Főiskolán a fenntartható fejlődésért és a zöld jövőért” című, KEOP-6.2.0/B/11-2011-0054 azonosítószámú projekt keretében az EDUTUS Főiskola új, a különböző megújuló energiaforrásokat bemutató épületének építése.

A hozzávetőleg 83 millió forintos építést 95 %-ban uniós és állami támogatásból valósítja meg a főiskola. A kivitelezést végző SEC-COM-LINE Kft. 2014 augusztusáig fejezi be a munkálatokat. A beruházás során egy 120 négyzetméter nagyságú bemutató épület épül, mely a különböző eszközök segítségével mutatja be a város és a kistérség számára a különböző alternatív energiaforrás-felhasználási lehetőségeket.

A projekt a bemutató épület felépítésével nem ér véget: 2014. szeptemberétől számos szemléletformáló rendezvény, program várja az épületbe látogató iskolásokat és a további érdeklődőket.

Sajtóközlemény – 2014. június 10. Záró sajtóközlemény – 2015. május 28.

TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0004
„Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése az Edutus Főiskolán”

A projekt megvalósítási időszaka: 2013. április 1. – 2015. január 31. A projekt támogatási összege: 65 422 325 Ft, melynek 85%-át az Európai Unió, 15%-át a magyar állam finanszírozza.

 

Rövid leírás:

A TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV program keretében valósul meg a képzés, melynek keretében sor kerül az Edutus Főiskola szaknyelvi képzésének, idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztésére annak érdekében, hogy a hallgatók versenyképes nyelvtudás és nyelvi bizonyítvány birtokában jussanak diplomához. A projekt célja egy olyan komplex fejlesztés megvalósítása, amely a munkaerő-piaci igényekkel összhangban hatékonyan fejleszti a hallgatók idegen nyelvi kompetenciáit, valamint szakmai fejlődési lehetőséget teremt az oktatók számára.

 

A projektben elvégzett tevékenységek:

 • Szakmai leírás: A projekt célja egy olyan komplex fejlesztés megvalósítása, amely a munkaerő-piaci igényekkel összhangban hatékonyan fejleszti a hallgatók idegen nyelvi kompetenciáit, valamint szakmai fejlődési lehetőséget teremt az oktatók számára.
 • A főiskola szaknyelvi képzésének és idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése, annak munkaerő-piaci elvárásokhoz való igazítása.
 • A nyelvoktatás és a bemeneti feltételek kiépítése érdekében a bejövő hallgatók tudásszintjének felmérését szolgáló online teszt szakmai és technikai fejlesztése a KER hatszintű besorolásával összhangban. Az ez alapján megállapított nyelvi szint szerint személyre szabott képzési tanácsadói rendszer kialakítása, egyéni képzési programok összeállítása.
 • Munkaerő-piaci igényekkel összhangban lévő szaknyelvi oktatási rendszer kidolgozása. Szakmai konzultáció, együttműködés kialakítása a térség munkaerő-piaci szereplőivel, piaci képző intézményekkel.
 • A hazai államilag elismert nyelvvizsgák szintjeivel összhangban levő általános és szakmai nyelvvizsgarendszer kidolgozása.
 • A nyelvi kimeneti feltételek átfogó fejlesztése a főiskolán.
 • A szakok képzési programjába, kreditrendszerébe illeszthető, a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő idegen nyelvű készségfejlesztő kurzusok kidolgozása.
 • Az eltérő igényű és tudásszintű felsőoktatási hallgatók nyelvoktatási szükségleteire hosszú távon reagálni képes fenntartható nyelvoktatási struktúra kialakítása, ehhez kapcsolódóan új nyelvtanítási módszerek bevezetése a főiskolán.
 • A diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsgával még nem rendelkező alapképzéses hallgatók számára a nyelvi szintjükhöz igazodó, intenzív nyelvi pilot képzés indítása.
 • Szaknyelvet oktatók továbbképzése szaknyelvi és módszertani területen, ill. a nyelvtanárok szakismereti képzése a tanítandó szaknyelvhez kapcsolódóan.
 • Oktatók, kutatók számára minél több lehetőség biztosítása a publikálásra.

Záró sajtóközlemény (2014.02.02)

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010
„A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze”
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0075

„Lézertechnológiák a járműgyártás és a megújuló energiaforrás hasznosítás szolgálatába”

A projekt időtartama: 2012.10.11 – 2015.01.31.

A projekt átfogó céljai:

 • Az Edutus Főiskolán és a konzorciumi partnereknél történő kutatás-fejlesztés feltételrendszerének javítása a kutatásokhoz szükséges humánerőforrás és szolgáltatásfejlesztési igény finanszírozásával.
 • A projekt ösztönözni kívánja az Edutus Főiskola és a konzorciumi partnerek innovatív tevékenységét, ezáltal is elősegítve a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos munkahelyteremtést, valamint a legkorszerűbb nemzetközi kutatás módszertani tapasztalatok hazai adaptációját.

A projekt közvetlen céljai:

 • Az Edutus Főiskolán és a konzorciumi partnereknél működő transznacionális, innovatív kutatói teamek közreműködésével megvalósuló komplex kutatási projektek támogatása és kapcsolódó kutatás menedzsment kapacitások fejlesztése.
 • A lézertechnológia, geotermikus energia, megújuló energia, járműipar, energia hatékony gazdasági növekedést szolgáló tevékenységek és az anyagtudományok szakterületen a nemzetközi szinten elismert jelentős képviselők és a mögöttük álló intézmények összekapcsolása a hazai kutatási projektekkel.
 • A kutató-fejlesztői tevékenység piaci lábának erősítése az EDUTUS és a konzorciumi partnerek által.
 • Lehetőséget teremteni – az Edutus Főiskolán és a konzorciumi partnereknél – a kutatójelöltek és a fiatal kutatók számára a nemzetközi kutatási programokban történő részvételre.
 • Az EDUTUS és a konzorciumi partnerek kutatói kapacitásának, tudástermelésüknek fejlesztése a kutatás-fejlesztés és innováció terén.

Kedvezményezettek (konzorcium):

Főkedvezményezett: Edutus Főiskola (korábban Modern Üzleti Tudományok Főiskolája) Telefon: (34) 520-400 Fax: (34) 520-406

Kedvezményezett1: Bay Zoltán

Kedvezményezett2: Universitas Győr Kht.

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Váci út 45/C

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

683 781 330 Ft

ebből Edutus: 336 497 237 Ft

Projekt összköltsége:

683 781 330 Ft

Támogatás aránya:

100%

Projektmenedzser:

Szögi Zoltán

Nyitórendezvény

Meghívó a Lézertechnológiák a járműipar és a megújuló energiaforrás hasznosítás szolgálatában

Meghívó projektnyitó rendezvényre

Galéria

Sajtómegjelenések

Heti Válasz: Itt van a várva-várt lézerberendezés! – 2014. február 8.

MNO: Darth Vader a múlt, itt az új szuperlézer (x) – 2014. február 6.

Napi Gazdaság: Új fejezet nyílik a lézertechnológiában (x) – 2014. február 12.

Világgazdaság: Egyedülálló lézerberendezés az ipari szférában – 2014. február 12.

Üzletrész.hu: Lézer eddig is volt, de oktatás csak mostantól – 2014. február 7.

Híradó.hu: Iparilézer-laboratóriumot avatott a tatabányai főiskola – 2014. február 7.

Záróendezvény

„Lézertechnológiák a járműgyártás és a megújuló energiaforrás hasznosítás szolgálatában” projekt ZÁRÓRENDEZVÉNYE

Program

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0030
„Tehetség-fejlesztés Komárom-Esztergom megyében”

A természettudományok iránti érdeklődést szeretnék felkelteni az Edutus Főiskolán, Európai Uniós forrásból. A továbbtanuló fiatalok körében kulcsfontosságú a természet- és matematikatudományok iránti érdeklődés felkeltése. A modernizációval a társadalom viszont egyre nagyobb mértékben támaszkodik az innovációra, az innovációhoz szükséges kutatásokra, fejlesztésekre, melyekhez elengedhetetlen lenne a jól képzett kutatói réteg, illetve a kutatói utánpótlás. Ezt hivatott segíteni a „Tehetség-fejlesztés Komárom-Esztergom megyében” című projekt.

Az Edutus Főiskolának a tudományos ismeretterjesztés és tudománymarketing területén célja, hogy hozzájáruljon a magyar tudomány kutatás-fejlesztési és innováció eredményeinek terjesztéséhez, a műszaki tudományok iránti társadalmi érdeklődés fokozásához és a kutatás-fejlesztési, innovációs eredményeik gazdasági szektor felé történő terjesztéséhez. A tehetséggondozás és tudományos utánpótlás biztosítása területén cél, hogy a főiskola népszerűsítse a tudományos tevékenységet a továbbtanulás előtt álló fiatalok körében, és támogassa a főiskolai szakkollégiumi és tudományos diákköri tevékenységet. A fiatalok ezen területek iránti érdeklődését számos projekt, program hivatott növelni és az oktatáspolitika is egyre koncentráltabban igyekszik orvosolni ezt a problémát. Magyarországon a tudásalapú gazdaság megteremtéséhez szükséges a különböző kutatások társadalmi és gazdasági beágyazottságának fokozása. A tudományos eredmények társadalmi elfogadottsága nélkülözhetetlen a tudományok fejlődése érdekében. A projektben az Edutus Főiskola a megújuló és alternatív energiák, valamint a lézertechnológiában elért tudományos eredményeit fejleszti.

A projekt neve: Tehetség-fejlesztés Komárom-Esztergom megyében A projekt kódja: TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0030 A projekt időtartama: 2012.12.01 – 2015.01.31 Kedvezményezett: Edutus Főiskola 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület Tel.: +36 1/273-4250 E-mail: eutamogatas@esza.hu www.esza.hu Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 63 563 300 Ft Edutus Főiskola tudományos eredményeit bemutató konferenciakötetek: Kötet 1 Kötet 2

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0969
„Zumba óra az Edutus Főiskolán”
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0046
„A ME GTK és a MÜTF nemzetközi gazdálkodás szakának angol és magyar nyelvű digitális tananyagfejlesztése”
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0062
„”Létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó képzésfejlesztések az Edutus Főiskolán”” A projekt időtartama: 2012.04.01 – 2014.03.31. Főkedvezményezett: Edutus Főiskola (korábban Modern Üzleti Tudományok Főiskolája) 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. Telefon: (34) 520-400 Fax: (34) 520-406 Kedvezményezett: LSI Informatikai Oktatóközpont 1037 Budapest, Bécsi út 324. Telefon: (1) 436-6500 Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Váci út 45/C

A projekt általános célja

A projekt általános célja, hogy a Főiskola új, korszerű digitális tananyagokkal támogatott műszaki képzéseiről kikerülő diplomások, középtávon is versenyképes tudással rendelkezzenek a munkaerő-piacon, hozzájárulva ezzel nem csak a Főiskola, hanem az ország versenyképességének megteremtéséhez is. A projektcél felkészülni a bolognai folyamatból, az Európai Képesítési Keretrendszerből és az egész életen át tartó tanulás stratégiájából fakadó követelmények teljesítésére. A Lisszaboni Stratégiával összhangban elősegíteni a korszerű MTMI képzési területek fejlesztését, újszerű képzési módszerek kidolgozásával és terjesztésével hozzájárulni a képzések minőségének megteremtéséhez.

A projekt konkrét céljai

Műszaki menedzser alapszakon Létesítménygazdálkodási menedzser szakirány fejlesztése Létesítménygazdálkodó szakirányú továbbképzés és rövidciklusú képzések indítása A képzésekhez szükséges munkaerő-piaci elvárásokat tartalmazó, IKT technológiákat alkalmazó v-tananyagok előállítása Az új módszertan alapján oktatott képzésekben résztvevő oktatók megfelelő kompetenciákkal való fejlesztése

Általános projektleírás

Az Edutus Főiskola célja, hogy igazodva intézményi stratégiájához valamint a Lisszaboni célokhoz, növelje MTMI képzéseinek és MTMI diplomásainak számát. Ennek keretében műszaki menedzser alapszakján Létesítménygazdálkodási menedzser és különálló Létesítménygazdálkodó szakirányú továbbképzést kíván fejleszteni. A képzésfejlesztéshez kapcsolódva 23 darab v-learning tananyagot kíván előállítani, melyek mindegyike elérhető lesz angol nyelven és munkaerő-piaci partnereinek köszönhetően középtávon képes elősegíteni a végzettek munkaerő-piaci beintegrálhatóságát. Az új IKT technológiát és pedagógiai módszertant alkalmazó tananyagfejlesztéshez szervesen kapcsolódik a képzők oktatása, akik mind a keretrendszer, mind szaktárgyi, szaknyelvi, szakmódszertani képzésben is részesülnek a projekt keretében. Az Edutus céljainak elérését konzorciumi partnere nagymértékben elősegíti, hiszen az LSI több éves tananyagfejlesztői és módszertani tapasztalattal rendelkezik és tudását mind a képzések, mind pedig a digitalizálás folyamatára vonatkozóan átadja. Szakmai együttműködő partnerei, mint a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség és a PQS International szerepe kiemelkedő, hiszen a munkaerő-piaci elvárásokat közvetlen – tananyagfejlesztésben és lektorálásban való részvétel – módon csatornázzák be a tananyagokba. Jelen projekt tekintetében ez azért KIEMELT fontosságú, mert Magyarországon nem létezik ilyen képzés, más létező szakokkal való átfedése minimális, viszont egy olyan piaci igényre alapoz, mely iparág a GDP 7%-át állítja elő, a foglakoztatásban pedig 9-11 %-ot mondhat magáénak. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 157 774 276 Ft Projekt összköltsége: 166 078 186 Ft Támogatás aránya: 95% Projektmenedzser: Magyar Márton

Kredit ekvivalencia táblázat ITT tekinthető meg.

TIOP-1.3.1-10/1-2010-0015
„Műszaki képzéshez kapcsolódó oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztése a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján”
TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0018
„Munkaerőpiaci alkalmazkodás, intézményirányítás- és szolgáltatásfejlesztés a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján”
TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0017
„Munkaerőpiaci alkalmazkodás, intézményirányítás- és szolgáltatásfejlesztés a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján” A projekt időtartama: 2010. június 1- 2012. május 31. Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Váci út 45/C Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt célja:

A projekt célja, hogy az innovatív hazai cégek számára jól képzett szakemberek álljanak rendelkezésre, akik hozzáértőn, szakavatottan és alkotó módon képesek a lézersugaras csúcstechnológia valamint a megújuló energiatermelés és –gazdálkodás szakterületeinek művelésére és fejlesztésére. Ez szervesen illeszkedik a Főiskola fejlesztési terveihez, melyek a korszerű ismeretek oktatását a hiányszakmák területére is kiterjesztik. Kiemelkedik ezek közül a főiskola azon stratégia célja, amely szerint gyakorlatorientált egyetemmé, a modern gondolkodás, tudás és gyakorlat központjává kíván válni. A Főiskola az Európai Unió támogatásával olyan alapszakokkal és szakirányú képzések indításával kívánja bővíteni képzési palettáját, melyek jelenleg nem találhatók meg átfogó, komplex módon a hazai képzési kínálatban, így lehetőséget teremt arra, hogy a hiányszakmák betöltésére alkalmas szakembereket képezzen.

A projekt főbb tevékenységei:

Megalapozó kutatások, módszertani fejlesztések

A tananyagok kidolgozását munkaerőpiaci és nemzetközi felsőoktatási kutatás előzte meg, melynek célja az volt, hogy megismerjük a majdani munkáltatók (vállalatok) elvárásait a diplomával és ezáltal a területen elhelyezkedni kívánó szakemberekkel szemben valamint, hogy feltérképezzük a külföldön létező hasonló kurzusokat. A kutatási eredményeket a tananyagfejlesztés során felhasználjuk, ezáltal is erősítve a munkaerőpiac igényeihez való illeszkedést.

Képzési programok kialakítása, fejlesztése

A projekt keretében intézményünk olyan képzéseket indít, mely a főiskola hosszú távú céljaihoz és profiljához illeszkedik, ugyanakkor alkalmazkodik a fejlődő világ új kihívásaihoz, valamint a magyarországi felsőoktatásban új lehetőségeket teremt.

A projekt keretében fejlesztésre kerülő szakok:

Mechatronika alapszak – lézertechnológia szakiránnyal Energetika alapszak – alternatív energetika mérnök szakiránnyal Rövid ciklusú vállalati képzések A képzések által a főiskola célja, olyan kiváló szakemberek képzése, aki szakértelmükkel, az új technológiák ismeretével és alkalmazásával, innovatív és környezettudatos szemléletükkel hozzájárulnak a hazai ipari termelés fejlesztéséhez és növeléséhez a lézersugaras csúcstechnológia valamint az alternatív energiatermelés és felhasználás területén.

Vállalatok, kormányzati és felsőoktatási szakértők bevonása

A tananyagfejlesztési folyamat részeként az elkészült tananyagok – a szakmai lektoráláson túl – a munkaerőpiac releváns tapasztalattal rendelkező szakemberei által is véleményezésre kerülnek. A tevékenység célja, hogy az új képzésekből kikerülők, valóban a gyakorlati életben jól használható, a munkaerőpiac számára is értékes diplomát szerezzenek, s versenyképes oklevelük által eredményesen helyezkedjenek el.

Digitalizálás, e-learning fejlesztés

A tananyagfejlesztés eredményeképpen elektronikus tananyagok jönnek létre, mely mind a Főiskolai e-learninges keretrendszerében, mint pedig a tankönyvtar.hu-n elérhető lesz. A elektronikus tananyagok előnye azon túl, hogy elektronikusan könnyen és mindenki számára hozzáférhetővé válnak – alkalmazza a legmodernebb technikákat is. Kereshető Elektronikus Tartalmak: KERESÉS

tamop412_1

tamop412_2

tamop412_3

tamop412_4

tamop412_5

tamop412_6

tamop412_7

tamop412_8

tamop412_9

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0021
„Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Fejlesztés – MÜTF” A projekt időtartama: 2011.09.01-2013.08.31 (24 hónap) Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Váci út 45/C Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt célja:

A projekt általános célja a minőségi tudományos utánpótlás-nevelés megteremtése a tehetséggondozási programok fejlesztésével. A pályázat alapvető célja olyan komplex feltételek megteremtése a Főiskolán, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi, és közösségi tudományos fejlődésre.

Hosszú távú célok:

 • tudásba való befektetés;
 • a kiemelkedően tehetséges diákok képzésének támogatása, tudományos szintű egyéni felkészítésük a kutatói pályára való állás érdekében;
 • nemz. együttműködések kialakítása;
 • a tudás alapú gazdaság és társadalom igényeinek megfelelő innovatív munkaerő képzése;
 • a kutatói környezet és képzés megteremtése;
 • interdiszciplináris K+F+I projektek kialakítása a tömegképzésből kiemelt hallg. tapasztalataink megszerzéséhez;
 • tudásra fogékony értelmiségi réteg létrehozása, aki képes továbbadni tudását és tapasztalatát.

Rövid távú célok:

 • átfogó szakkollégiumi és TDK-s tehetséggondozó program megvalósítása;
 • kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók támogatása mind pénzügyi, mind humán erőforrás segítségével;
 • műhelyként működő, tutori támogatásra épülő, magas színvonalú, interaktív képzési formák biztosítása az innovatív képességek fejlesztése érdekében;
 • a kutató életpálya népszerűsítése, megtartó képességének növelése;
 • tudományos érdeklődés felkeltése;
 • nemzetközi színtéren is elismerések szerzése;
 • eredmények disszeminációja.

Virtuális szakkollégiumok Többet szeretnél tudni a szakterületedről? Naprakész, a gyakorlatban is működő szakmai ismeretekre vágysz? Hajt a kíváncsiság? Szeretnél kapcsolatokat építeni, kutatni, publikálni? Köztünk a helyed! A Főiskola számos lehetőséget kínál azoknak a hallgatóknak, akik a tanórákon kívül is bővíteni szeretnék szakmai ismereteiket: Tudományos Diák Kör Szakkollégiumok Konferenciák Tanulmányutak Szakmai kirándulások Nemzetközi Ösztöndíjak (ERASMUS)

Az Edutus Főiskola szakkollégiumának célja:

A szakkollégiumok alapvető célja, hogy a hallgatók tanórán kívüli foglalkozásokon olyan többlet-ismeretek és -képességek birtokába kerüljenek, melyek segítségével hallgatói éveik alatt, és később, a munka világában is sikeresebben és könnyebben tudnak boldogulni. A szakkollégisták korszerű tudásanyagot, módszereket, eljárásokat sajátíthatnak el, különféle versenyeken vehetnek részt (Tudományos Diák Kör, Közgazdász Hallgatók Tudományos Tanácskozása), főiskolai kutatási programokhoz kapcsolódhatnak, és megalapozhatják diplomamunkájukat. A szakkollégiumi foglalkozásokon emellett arra törekszünk, hogy olyan együttműködés alakuljon ki hallgató és hallgató, valamint hallgató és oktató között, melyben – a szakmai eredményeken túl – a résztvevők fejlesztik kommunikációs és együttműködési kompetenciájukat, bővül általános tájékozottságuk és olyan kapcsolati tőkére tesznek szert, melyet későbbi karrierjük során sikerrel kamatoztathatnak.

TÁMOP-4.1.1/08/1-2009-0008
„A MÜTF pályára állít: komplex hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztése valamint azok intézményi támogatásának lehetőségei a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján” TÁMOP pályázat megvalósítása:

ujszechenyiterv_logoinfoblokk_mo_megujul_eu

Május elején elkezdődött és intenzíven zajlik „A MÜTF pályára állít: komplex hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztése valamint azok intézményi támogatásának lehetőségei a MÜTF-ön” nyertes TÁMOP pályázat megvalósítása.

Témakörök: Diplomás Pályakövetési Rendszer, Vezetői Információs Rendszer és kapcsolódó menedzsment szolgáltatások fejlesztése, komplex hallgatói alumni szolgáltatási rendszer kiépítése, virtuális szakkollégium feltételeinek megteremtése a tehetséggondozás fejlesztése érdekében. A Diplomás Pályakövetési Rendszer kiépítése keretében a 2007-ben és 2009-ben végzett hallgatók valamint a jelenleg is főiskolai státusszal rendelkező hallgatók véleményét vizsgáljuk kitöltendő kérdőívek megküldésével, melyek arra keresnek választ, hogy a hallgatók miért választották a főiskolánkat a továbbtanulás színhelyéül, mik a jelenlegi fiatalok számára fontos pályaválasztási tényezők, miért szeretnek a Mütf-re járni, milyen területeken tudtak elhelyezkedni, és mennyire tartották hasznosnak az intézményben tanultakat. A Vezetői Információs Rendszer kiépítésére informatikai és szakmai tényezők vizsgálata alapján kerül sor. A VIR-ben begyűjtött és rendszerezett információk nagy segítséget fognak nyújtani a főiskola vezetőségének a tervezésben. A komplex hallgatói és alumni szolgáltatások keretében kerül sor a Hallgatói Szolgáltató Iroda felállítására, amely hallgatóbarát szolgáltatással biztosítja azt, hogy a hallgatói ügyintézés során ne több irodában, hanem egy helyen tudják a hallgatók intézni főiskolai ügyeiket. A program keretében fejlesztésre kerül a főiskola weboldala is, májusban újraindul a Mütfi hallgatói magazin, a hallgatók egyénre szabott pályaorientációs ill. tanulmányi tanácsadásban részesülhetnek, a hátrányos helyzetű és sérült hallgatók egyéni pályaorientációs és pszichológiai fejlesztésére is sor kerül, május 21-31. között megrendezésre kerül a gyakorlatorientált hallgatói készségfejlesztő-életviteli tréningsorozat, és június 26-án (szombaton) öregdiák találkozót szervezünk, ahová az összes eddig végzett hallgatónkat várjuk! A Virtuális Szakkollégiumot a tehetséggondozás fejlesztése érdekében tervezzük újraindítani. A weblapon keresztül folyó képzésen az érdeklődő hallgatók a Mütf oktatói által meghirdetett témákban fejleszthetik tovább a tudásukat.

TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0003
„Technológia és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda létrehozása a MÜTF-ön a Közép-Dunántúli Régió versenyképességének növeléséért” A PROJEKT IDŐTARTAMA: 2010. június 1 – 2013. május 31. KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET:

 • ESZA Társadalmi Szolgáltató Kft.
 • 1134 Budapest, Váci út 45/C
 • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 • 1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt célja a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatának erősítése érdekében a régióban megvalósított K+F és innovációs tevékenység ösztönzése, támogatása. A projekt keretében 2011 márciusában megnyitotta kapuit a Főiskola Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Irodája, mely azért jött létre, hogy integrált tudást biztosító, a versenyképességet hangsúlyozó innovációs menedzsmentközpontként a gazdasági igényekhez igazodó innovációs szolgáltatásokat és infrastruktúrát nyújtson, továbbá hozzájáruljon a kutatási eredmények technológiaorientált hasznosításához, támogassa a tudás intenzív KKV-k tevékenységét, és erősítse a gazdaság és a felsőoktatás tudásteremtő és tudásalkalmazó képességét. Az Iroda szolgáltatásainak megszervezésével és fejlesztésével biztosítja a vállalkozói szféra részéről felmerült igények, és az intézményekben keletkező szellemi javak egymásra találását.

Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda ingyenes szolgáltatásai K+F+I projektek támogatására:

 • Regionális, országos és nemzetközi szakmai rendezvények szervezése és ezeken való részvétel biztosítása (Innovációs Klub, Nyílt Napok, üzletember találkozók, innovációs hálózatépítés, szakmai kurzusok, konferenciák, partnerkeresés).
 • Műszaki és gazdasági szaktanácsadás, szakértői hálózat.
 • Projektgenerálás és projektmenedzsment szolgáltatások.
 • Üzleti partner és befektető keresésé, potenciális hasznosítók és forgalmazók felkutatása, forrásbevonás, forrásszerzés.
 • Iparjogvédelmi és szerzői jogi tanácsadás, szabadalmi bejelentések bonyolítása.
 • Szellemi termékek újdonságvizsgálata, értékelése.
 • Piackutatás, szellemi termékek piaci potenciáljának vizsgálata.
 • Innováció marketing.
 • Üzleti és hasznosítási terv, megvalósíthatósági tanulmányok készítése.
 • Innovációs stratégia.
 • Kutatási megbízások ösztönzése, szerződések előkészítése.
 • Kutatási Infrastruktúra hasznosítása, erőforrás-menedzsment.

TECHNOLÓGIA- ÉS TUDÁSTRANSZFER SZOLGÁLTATÓ IRODA ELÉRHETŐSÉG:

Edutus Főiskola „B” épület: Tatabánya, Béla király körtér 58. Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1., Pf. 181. Telefon: +36 (34) 520-411 Fax: +36 (34) 520-406 Web: www.tt-iroda.edutus.hu

Sajtóközlemények

Galéria

Innovation for Business

Tanulmánykötet

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben
Újdonság

Edutus képzés ajánló

Alkalmazásunk segít megtalálni a számodra legmegfelelőbb képzéseinket.

MEGNÉZEM
Új