Alapképzés

Mechatronikai mérnök

Napjainkban, az intelligens gépek tudománya meghatározásának megfelelően, egy mechatronikai termék esetében csak akkor lehet a leghatékonyabb funkcionalitást elérni, ha a gépész-, villamos- és informatikai tudományterületek…

Biztos jövőt, könnyebb elhelyezkedési lehetőséget akarsz?
Válaszd a mechatronikát, mert:

  • erős problémamegoldó-készség elsajátítása, a komplex, multidiszciplináris rendszerekben való gondolkodásnak köszönhetően
  • gépészmérnöki alapokon nyugvó magabiztos elektronikai és informatikai ismeretek
  • tervezés, mérés, modellezés és szimuláció (CAD-CAM-CAMS)
  • mechatronikai építőelemek (szenzorok, aktuátorok) és szerkezetek vezérlése, szabályozása
  • különleges lézertechnológia megmunkálások alkalmazása – de nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is!

Ha az Edutus Főiskolát választod, részt vehetsz a lézertechnológiai laborok munkájában, ezáltal olyan felsőfokú ismeretekhez juthatsz, amelyek az országban sehol máshol nem sajátíthatók el.

A mechatronikai mérnöki képzés, a szűkebb szakmai ismereteken túl, humán kurzusokkal is kiegészül: a hallgatók környezetvédelmi (megújuló energiák), szaknyelvi, gazdasági és társadalomtudományi ismeretekkel is gazdagodnak.

Azok jelentkezését várjuk, akik:

  • megalapozott matematikai, természettudományi ismeretekkel rendelkezne,
  • kreatívak, képesek a minket körülvevő világ folyamatainak megértésére, áttekintésre, nyitottak minden olyan új megoldásra, amelyek megvalósításával élhetőbb, környezetbarát világot tudunk megvalósítani.

Fontos információ

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja mechatronikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, képesek mechatronikai berendezések és folyamatok, továbbá intelligens gépek rutinszerű tervezési feladataira, üzemeltetésére és fenntartására, mechatronikai technológiák bevezetésére, alkalmazására, folyamat- és termelésirányítás energiahatékony és környezettudatos megszervezésére, a műszaki fejlesztés és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a nemzetközi munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

Képzési és kimeneti adatok

Az alapképzési szak megnevezése
mechatronikai mérnöki (Mechatronical Engineering)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
– végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozat
– szakképzettség: mechatronikai mérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechatronical Engineer
Képzési terület
műszaki
A képzési idő félévekben
7 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
210 kredit

– a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
– a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
– a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Specializáció

Lézertechnológia
A mechatronikai mérnökképzés elindításának az volt a célja, hogy országosan egyedülálló, unikális képzést adjon azon hallgatók számára, akik továbbtanulásukat az Edutus Főiskolán folytatják. Ennek érdekében a képzés szakmai törzsanyagára egy olyan specializációt létesítettünk, amely sehol máshol az országban nem található. Ez a lézertechnológia. A lézertechnológia nemzetgazdasági szempontból is kiemelt fontosságú, szerteágazó kulcstechnológia, ám jelenleg a felsőoktatási képzések csak érintőlegesen foglalkoznak ezzel a területtel. Következésképpen Magyarországon hiányzik az a felsőfokú végzettségű szakember gárda, amelyik képes lenne nagy hozzáadott értékű termék és termelés fejlesztésére. A lézertechnológia specializáció elindításával ezt a hiányt szüntetjük meg. A lézertechnológia oktatása nemcsak elméleti szinten történik, mert a Főiskola elnyert pályázat keretében igen jelentős infrastrukturális fejlesztést hajt végre, így a lézertechnológia specializáció elvégzésével a hallgatók olyan egyedülálló felsőfokú ismereteket szerezhetnek a lézeres megmunkálási technológiák témaköréből, amelyeket a jövőben a munkaerőpiacon jól tudnak majd hasznosítani.

Munkaerőpiaci, elhelyezkedési lehetőségek

A mechatronikai mérnöki alapképzési szak tanterve követi azt a filozófiát, hogy viszonylag erős gépészeti alapismeretekre van szükség, azonban a mechatronikai szakos hallgatóknak elektronikai és informatikai ismeretanyagra is szükségük van, ezért gépészeti ismereteik nem lesznek, mert nem lehetnek olyan mélyek, mint egy gépészmérnök szakos hallgatónak. Ez a hátrány azonban megtérül, ha azt vesszük figyelembe, hogy cserébe a mechatronika szakos hallgatók ismeretköre szélesebb, átfogóbb, mivel három területet (gépészet, elektronika, informatika) ölel fel. Nyilvánvaló, hogy a munkaerő piacon egy olyan végzettségű ember könnyebben tud elhelyezkedni és talán könnyebben tud váltani is, akinek ismeretköre szélesebb alapokon nyugszik. Tekintettel arra, hogy a jövő a mechatronikai rendszereké, akár az automatákra, a robotokra, a járművekre, a gépgyártásra, a háztartási gépekre gondolhatunk, a végzés utáni elhelyezkedés nem lehet kétséges. Az ipar várja a mechatronikai mérnököket, mert a mechatronikai berendezések fejlődése csak most kezdődik. A jövőben várhatóan olyan területeken is megjelenik majd a mechatronika, mint az energetika (megújuló források), a mezőgazdaság, az orvostudomány, a vegyipar, az élelmiszeripar és a ma még szinte beláthatatlan területek.

Szakmai gyakorlati helyek, szakmai gyakorlatra vonatkozó információk

  • Hallgatóink elhelyezésről Főiskolánkkal szerződéses kapcsoltban álló térségi nagyvállalatoknál gondoskodunk,
  • lehetőséget biztosítunk duális képzés keretében tanulmányok folytatására, amely esetben a szakmai gyakorlat helye a befogadó vállalkozás,
  • egyéni kérésre megvizsgáljuk, és támogatjuk olyan képzési (gyakorlati) helyek befogadását, amelyet hallgatóink kezdeményeznek.

Továbbtanulási lehetőségek

Ha sikeresen teljesíted az alapképzést, és folytatni szeretnéd tanulmányaidat, jelentkezhetsz mesterszintű mechatronikai mérnöki szakra vagy más műszaki mesterszakra.

Jelentkezés

A képzésre való jelentkezésre a felvi.hu oldalára fogunk irányítani

Felvételizek

Bővebb információ

Érdeklődj ingyenesen hívható felvételi számunkon:

Felvételi zöld szám

+80-911-688
Felvételizek

Mechatronikai mérnök