Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Alapképzés

Mechatronikai mérnöki

Az intelligens gépek és mesterséges intelligencia tudományainak meghatározásának megfelelően, egy mechatronikai termék esetében csak akkor lehet a leghatékonyabb funkcionalitást elérni, ha a gépész-, villamos- és informatikai tudományterületek már a termék tervezési fázisában összefonódnak.

A szak elvégzésével gépek feletti hatalommal fogsz rendelkezni és képes leszel mechatronikai eszközök, berendezések felhasználásán alapuló rendszerfolyamatok felügyeletére, irányítására, üzemeltetésére és karbantartására, továbbá mechatronikai szerkezetek tervezésére, termékké válásuk menedzselésére.

A szak elvégzése után garantált a szakmában az elhelyezkedés.

Duális diploma
Megszerezhető végzettség
Mechatronikai mérnöki
Specializáció
- Lézertechnológia
- Karbantartó
Képzési idő
7 félév
Képzés nyelve
Magyar
Ponthatár
állami ösztöndíjas képzésen 240 pont, önköltséges képzésen nincs
Tandíj
Nappali: 340.000 Ft
Levelező: 330.000 Ft
Képzési forma
Nappali, levelező
Helyszín
Tatabánya

Biztos jövőt, könnyebb elhelyezkedési lehetőséget akarsz?
Válaszd a mechatronikát, mert:

  • erős problémamegoldó-készség elsajátítása, a komplex, multidiszciplináris rendszerekben való gondolkodásnak köszönhetően
  • gépészmérnöki alapokon nyugvó magabiztos elektronikai és informatikai ismeretek
  • tervezés, mérés, modellezés és szimuláció (CAD-CAM-CAMS)
  • mechatronikai építőelemek (szenzorok, aktuátorok) és szerkezetek vezérlése, szabályozása
  • különleges lézertechnológia megmunkálások alkalmazása – de nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is!

Ha az Edutus Egyetemet választod, részt vehetsz a lézertechnológiai laborok munkájában, ezáltal olyan felsőfokú ismeretekhez juthatsz, amelyek az országban sehol máshol nem sajátíthatók el.

A mechatronikai mérnöki képzés, a szűkebb szakmai ismereteken túl, humán kurzusokkal is kiegészül: a hallgatók környezetvédelmi (megújuló energiák), szaknyelvi, gazdasági és társadalomtudományi ismeretekkel is gazdagodnak.

MŰSZAKI INTÉZET ÉS LÉZERLABORATÓRIUM

Azok jelentkezését várjuk, akik:

  • megalapozott matematikai, természettudományi ismeretekkel rendelkeznek,
  • kreatívak, képesek a minket körülvevő világ folyamatainak megértésére, áttekintésre, nyitottak minden olyan új megoldásra, amelyek megvalósításával élhetőbb, környezetbarát világot tudunk megvalósítani.

Ismerd meg a Mechatronikai mérnök szakot

Fontos információ

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja mechatronikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, képesek mechatronikai berendezések és folyamatok, továbbá intelligens gépek rutinszerű tervezési feladataira, üzemeltetésére és fenntartására, mechatronikai technológiák bevezetésére, alkalmazására, folyamat- és termelésirányítás energiahatékony és környezettudatos megszervezésére, a műszaki fejlesztés és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a nemzetközi munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Idegennyelvi követelmény

A Műszaki szaknyelv I. és II. óráinak látogatása (kötelező) és teljesítése, majd egy B1+ szintű, műszaki nyelvvel bővített intézményi vizsga.

A Műszaki szaknyelv I. és II. óráinak látogatása és/vagy az intézményi vizsga alól legalább B2 (középfokú), komplex típusú, általános vagy szakmai nyelvvizsga esetén felmentést nyer a hallgató.

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

Képzési és kimeneti adatok

Az alapképzési szak megnevezése
mechatronikai mérnöki (Mechatronical Engineering)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
– végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozat
– szakképzettség: mechatronikai mérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechatronical Engineer
Képzési terület
műszaki
A képzési idő félévekben
7 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
210 kredit

– a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
– a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
– a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Specializáció

Lézertechnológia
A mechatronikai mérnökképzés elindításának az volt a célja, hogy országosan egyedülálló, unikális képzést adjon azon hallgatók számára, akik továbbtanulásukat az Edutus Egyetemen folytatják. Ennek érdekében a képzés szakmai törzsanyagára egy olyan specializációt létesítettünk, amely sehol máshol az országban nem található. Ez a lézertechnológia. A lézertechnológia nemzetgazdasági szempontból is kiemelt fontosságú, szerteágazó kulcstechnológia, ám jelenleg a felsőoktatási képzések csak érintőlegesen foglalkoznak ezzel a területtel. Következésképpen Magyarországon hiányzik az a felsőfokú végzettségű szakember gárda, amelyik képes lenne nagy hozzáadott értékű termék és termelés fejlesztésére. A lézertechnológia specializáció elindításával ezt a hiányt szüntetjük meg. A lézertechnológia oktatása nemcsak elméleti szinten történik, mert az Egyetem elnyert pályázat keretében igen jelentős infrastrukturális fejlesztést hajt végre, így a lézertechnológia specializáció elvégzésével a hallgatók olyan egyedülálló felsőfokú ismereteket szerezhetnek a lézeres megmunkálási technológiák témaköréből, amelyeket a jövőben a munkaerőpiacon jól tudnak majd hasznosítani.
Karbantartó
A 2020-2021-1 félévben indítandó új, gyakorlat-orientált képzés célja olyan karbantartó mechatronikai mérnökök képzése, akik magas szinten képesek ellátni a különböző iparágakban a különböző méretű vállalatoknál a gépek, géprendszerek és berendezések üzembe helyezésével, üzemeltetésével, karbantartásuk megtervezésével és kivitelezésével, javításával és felújításával kapcsolatos komplex és kihívást jelentő feladatokat.

A hallgatók a munkaerőpiac (cégek) által igényelt naprakész és piacképes tudást szereznek az olyan specializációs tárgyak révén, mint fémtan, gépek üzemtana, villamoshajtások, ipari szabályozás, karbantartási rendszerek tervezés, kenéstan (tribológia), műszaki diagnosztika I. (rezgésdiagnosztika), műszaki diagnosztika II. (termográfiás és ultrahangos vizsgálatok).

Munkaerőpiaci, elhelyezkedési lehetőségek

A mechatronikai mérnöki alapképzési szak tanterve követi azt a filozófiát, hogy viszonylag erős gépészeti alapismeretekre van szükség, azonban a mechatronikai szakos hallgatóknak elektronikai és informatikai ismeretanyagra is szükségük van, ezért gépészeti ismereteik nem lesznek, mert nem lehetnek olyan mélyek, mint egy gépészmérnök szakos hallgatónak. Ez a hátrány azonban megtérül, ha azt vesszük figyelembe, hogy cserébe a mechatronika szakos hallgatók ismeretköre szélesebb, átfogóbb, mivel három területet (gépészet, elektronika, informatika) ölel fel.

Nyilvánvaló, hogy a munkaerő piacon egy olyan végzettségű ember könnyebben tud elhelyezkedni és talán könnyebben tud váltani is, akinek ismeretköre szélesebb alapokon nyugszik. Tekintettel arra, hogy a jövő a mechatronikai rendszereké, akár az automatákra, a robotokra, a járművekre, a gépgyártásra, a háztartási gépekre gondolhatunk, a végzés utáni elhelyezkedés nem lehet kétséges. Az ipar várja a mechatronikai mérnököket, mert a mechatronikai berendezések fejlődése csak most kezdődik.

A jövőben várhatóan olyan területeken is megjelenik majd a mechatronika, mint az energetika (megújuló források), a mezőgazdaság, az orvostudomány, a vegyipar, az élelmiszeripar és a ma még szinte beláthatatlan területek.

Szakmai gyakorlati helyek, szakmai gyakorlatra vonatkozó információk

  • Hallgatóink elhelyezésről Egyetemünkkel szerződéses kapcsoltban álló térségi nagyvállalatoknál gondoskodunk,
  • lehetőséget biztosítunk duális képzés keretében tanulmányok folytatására, amely esetben a szakmai gyakorlat helye a befogadó vállalkozás,
  • egyéni kérésre megvizsgáljuk, és támogatjuk olyan képzési (gyakorlati) helyek befogadását, amelyet hallgatóink kezdeményeznek.

Továbbtanulási lehetőségek

Ha sikeresen teljesíted az alapképzést, és folytatni szeretnéd tanulmányaidat, jelentkezhetsz mesterszintű mechatronikai mérnöki szakra vagy más műszaki mesterszakra.

Az Edutus Egyetemen lehetőség van a megszerzett oklevél után műszaki menedzser mesterszakon, vagy létesítménygazdálkodó szakirányú továbbképzéseken tanulmányaikat folytatni.

FELVÉTELIZEK

Felvételi határidő: 2024. február 15.

E-FELVÉTELI

Bővebb információ

Érdeklődj ingyenesen hívható felvételi számunkon:

Felvételi zöld szám

+36-80-911-688
E-FELVÉTELI

Mechatronikai mérnöki

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben