Szakirányú továbbképzés

Létesítménygazdálkodó

Az Edutus Főiskola 2015 őszén elindította, a már megszerzett alapképzésre építve, a Létesítménygazdálkodó szakirányú továbbképzését.

Képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik korábban már megszerzett alapképzettségükre építve speciális ismereteket kapnak az épített infrastruktúra és a szervezetek belső szolgáltatásának menedzsmentjével kapcsolatban. Azok számára szeretnénk továbbképzési lehetőséget biztosítani, akik foglalkozásszerűen létesítménygazdálkodással, létesítménygazdálkodási szolgáltatások irányításával foglalkoznak, vagy a jövőben ezzel kívánnak foglalkozni. A létesítménygazdálkodás nagyfokú szervezettséget, tervszerűséget és kidolgozott erőforrásrendszereket igényel. A rendszer hatékony működésének szempontjából központi fontosságú a széleskörű szakmai ismeretekkel és gyakorlati tudással rendelkező létesítménygazdálkodó szakemberek rendelkezésre állása.

A képzés időtartama

2 szemeszter, azaz 200 tanóra, szemeszterenként 100 tanóra, 7 hétvégén.

A képzés péntek délután 13:30-tól 20:15-ig, szombaton 8:00-tól 15:00-ig tart.

A képzési helyszín

 • Edutus-Ház 1055 Budapest Falk Miksa u. 1.

Határidők

 • A jelentkezési határidő: 2017. szeptember 25.
 • A képzés indulása: 2017. szeptember 29.

A képzés díja

210.000,- Ft/szemeszter, amely magában foglalja a:

 • képzést
 • vizsgákat
 • elektronikusan letölthető tananyagokat,

nem foglalja magában az:

 • ajánlott irodalom költségeit
 • ismételt vizsgák költségeit.

A képzéssel kapcsolatos további információ

Dr. Szaniszló Gábor

Forrai Márta

Részletes technikai információk a képzésről:

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FIF/699-5/2011.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Létesítménygazdálkodó (Facility manager)

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Gazdaságtudományok

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele:

Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű) képzésben szerzett oklevél.

Záróvizsga részei:

 • komplex szóbeli vizsga
 • szakdolgozat védése ppt prezentáció keretében.

Az oklevél megszerzéséhez összesen 60 kredit szükséges.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

Létesítménygazdálkodó szakirányú továbbképzés tanterv

I. szemeszter

Tantárgyak Óraszám Kredit
Bevezetés a létesítménygazdálkodásba 8 3
Menedzsment ismeretek 20 6
Kockázatmenedzsment 8 3
Projekt menedzsment 8 3
Vezetés, szervezés 16 4
Ügyfélkapcsolatok menedzsmentje (ügyfél- és beszállítói kapcsolatok) 16 4
Minőségmenedzsment 8 3
Létesítménygazdálkodás jogszabályi keretei 16 4
I. szemeszter összesen: 100 30

 

II. szemeszter

Tantárgyak Óraszám Kredit
Takarítási szolgáltatások menedzsmentje 8 3
Épületek műszaki szolgáltatásainak irányítása 24 5
Szervezeti szolgáltatások menedzsmentje 28 5
Energiamenedzsment és fenntarthatóság 28 7
Trendek, a létesítménygazdálkodás jövője 8 3
Szakdolgozat – konzultáció 4
Szakdolgozat 7
II. szemeszter összesen: 100 30
I + II. szemeszter összesen: 200 60

Kiegészítő információk:

 • A befizetett tandíjról (oktatási költségként elszámolható) számlát állítunk ki.
 • Az Edutus Főiskola Könyvtára kedvező, a konzultációkhoz rugalmasan alkalmazkodó időbeosztással látogatható a képzés résztvevői számára.
 • Az itt nem szabályozott kérdésekben az Edutus Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a mérvadó.

A képzés szakmai támogatója a 

Jelentkezés

Jelentkezéshez átirányítunk az
Edutus Online Jelentkezési felületére

Jelentkezem
Jelentkezem

Létesítménygazdálkodó