Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Tehetséggondozás

Az Edutus Egyetemen a tehetséggondozás a TDK-OTDK munkát, a szakkollégiumi tevékenységet, a szakmai és tudományos rendezvények szervezését, a hazai és nemzetközi szakmai tapasztalatcserét és látogatásokat, valamint a demonstrátori rendszert foglalja magában.

Első helyen megemlítendő érték ebben a kontextusban, hogy az UNWTO (Turizmus Világszervezete) társult tagságunkból adódóan diákjaink a legújabb publikációkhoz juthatnak hozzá.

Legkiválóbb hallgatóinkat úgyszintén a nemzetközi szakmai szervezetekkel való kapcsolatainkra támaszkodva segítettük külföldi szakmai gyakorlatos helyekhez, az Erasmus-program keretében pedig külföldi ösztöndíjakhoz.

A Kiváló szakdolgozatok pályázatán való részvétellel azokat a turizmus-vendéglátás szakos hallgatóinkat támogattuk, akik szakdolgozatukat kimagasló színvonalon írták és védték meg a záróvizsgán. Ezen túlmenően beneveztük a helyezett dolgozatokat a Magyar Turizmus Zrt. „Az év turisztikai témájú szakdolgozata” pályázatára, ahol hallgatóink sikerrel szerepeltek: a 2012/2013-as tanévben egyikük különdíjat nyert.

TDK-OTDK tevékenység

Az EDUTUS Egyetem TDK-s tevékenysége a közgazdaságtudomány és a műszaki tudomány területén kapcsolódik be a az OTDT (Országos Tudományos Diákköri Tanács) munkájába. A hallgatók tudományos kutatómunkáját egytemi szintű TDK-Bizottság szervezi és koordinálja. Az Egyetem valamennyi tanszékén lehetőség van TDK kutatások támogatására, a legkiemelkedőbb hallgatókat az oktatók ösztönzik a kutatómunkákra. Az Edutus Egyetem 2011-es megalakulását megelőzően úgy a MÜTF, mint a HJF több éves TDK-s hagyományokkal rendelkezett. A zsűri által továbbjuttatott pályamunkák az országos versenyen is részt vettek és részt vesznek.

Szakkollégiumi munka

Az Edutus Egyetem stratégiájában a szakkollégiumok a tehetséggondozás részét képezik. Távlatokban országosan elismert, tudományos eredményeket felmutató, nemzetközi környezetben is helytálló öntevékeny műhelyeket jelentenek.

Hallgatóink a következű kurzusokban mélyíthetik el tudásukat: Dr. Jandala Csilla Kárpát-medence turizmusa, Dr. Sándor Tibor Utazások története – a turizmus története, Némethné Dr. Gál Andrea Innovorg Researc, Dr. Vörös Mihály Hélia: Helyi élelmiszerláncok, hálózatépítés, Varga Zoltán: Beágyazott rendszerek, Dr. Gaál Béla Élelmiszermarketing – Bormarketing.

Demonstrátori rendszer

A demonstrátori rendszer bevezetése a tehetséggondozás egyik meghatározó eleme. Segítségével lehetőség nyílik a hallgatók közül azoknak a kiválasztására, akik tudásuk, képességeik, magatartásuk és érdeklődésük alapján alkalmasak az egyes tanszékek oktatási, kutatási munkájába való szorosabb bekapcsolódásra, ezáltal hosszú távon lehetőséget ad az Egyetem számára a későbbi munkaerő-fejlesztés megalapozására.

A demonstrátori alkalmazás elsődleges célja tehát a hallgatók szakmai elkötelezettségének növelése, mester és/vagy doktori képzésben tanulmányaik folytatása, az egyetemi oktatói (kutatói) munkára való felkészítése.

Demonstrátori megbízás az Egyetemen belül nyilvános pályázat útján nyerhető el, erre a munkára elsősorban a leendő III. évfolyamos nappali tagozaton tanuló hallgatók pályázhatnak (kiválasztási szempont: a tanulmányi átlag, tudományos, társadalmi és közösségi munka).

Demonstrátori feladatok:

  • tanszéki kutatómunkába való bekapcsolódás,
  • előadások, szemináriumok segédleteinek összeállításában való közreműködés,
  • egy-két előre kijelölt téma önálló feldolgozása és prezentálása,
  • vizsgáztatásban (felügyelőként) való közreműködés,
  • rendezvények lebonyolításában való közreműködés,
  • a tanszéki adminisztráció segítése.

A demonstrátorok a tanszékvezetők által megnevezett tantárgyakhoz kötődve, az adott tantárgy felelősének felügyelete alatt végzik munkájukat, továbbá egyéb feladatokat a tanszékvezetők és/vagy szakvezetők irányításával látnak el.

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben