Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Rólunk

Dr. Borbás Lajos

Műszaki Intézet

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: Professor Emeritus

Email cím: borbas.lajos@edutus.hu

 

Végzettség:
1970: okleveles közlekedésmérnök

1992: EURO-Mérnök (10486 – HU, jogosult Eur. Ing. cím viselésére

Tudományos fokozat(ok):

 • dr.univ.: 1986. (4162/86.)
 • Ph.D 2001. (1078/Ph.D./01.)

Főfoglalkozású munkahely, beosztás:

1970. 09.01. MALÉV mérnökszolgálat: sárkány-hajtómű fejlesztőmérnök

1973. 09-16.-tól: BME Közlekedésmérnöki Kar, Gépelemek Tanszék

 • tanszéki mérnök 1973-81
 • tudományos munkatárs 1987-2002
 • tudományos főmunkatárs 2002-2006
 • egyetemi docens 2006-2013
 • c. egyetemi tanár 2013. november 01.

BME Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont (Gépészmérnöki Kar):

 • igazgató helyettes: 2004…2007
 • igazgató: 2007…2012.
 • elnök: 2012. július 01. –

EDUTUS Főiskola Műszaki Intézet Tatabánya

 • 2013. szeptember 01. – Műszaki menedzser alapszak szakfelelőse,
 • az EDUTUS Főiskola Szenátusának tagja 2017. június 30.-ig.

 

Oktatási tevékenység:
magyar és angol nyelvű képzésben (alap, B.Sc., M.Sc., Ph.D. :

 • „Műszaki ábrázolás”,
 • „Gépelemek”
 • “Géptervezés”,
 • „Jármű és Hajtáselemek”,
 • „Járműtervezés és vizsgálat”,
 • „Járműelemek” tárgyak előadója és gyakorlatvezetője.
 • „Mérő- és adatgyűjtő rendszerek” előadója,
 • „Design by Experiment” tárgyak magyar és angol nyelvű előadója,
 • „Gépszerkezettan”, valamint
 • „Méréstechnika” tárgyak előadója és gyakorlatvezetője, Laboratóriumi foglakozások kidolgozója és vezetője.
 • A BME idegen nyelvű (angol) képzésének közlekedésmérnöki kari „Course Director”-a 1996 – 2010. között.
 • „Gépszerkezetek” tárgy előadója EDUTUS, 2013.- tól
 • „Méréstechnika” tárgy előadója EDUTUS, 2014-től.
 • „Projektmenedzsment” tárgy előadója, EDUTUS, 2018-tól.
 • „Alkalmazott mechanika” tárgy előadója, EDUTUS, 2018-tól.
 • Országos „Tudományos Diákkör”-i versenyt (TDK) nyert hallgató szakmai konzulense 1999- ben, (2000…2006 között 8 db TDK munka témavezetője, ugyanezen időszakban 5 db diplomamunka konzulense BME Gépészmérnöki Kar),
 • Ph.D. tárgy (Mérés,- és adatgyűjtő rendszerek) előadója.
 • Témavezető a BME-n a hagyományos doktori (1991…1993) képzésében,
 • a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen „Ph.D.” képzésének alprogram vezetője 2000-től (Ortopédiai Intézet),
 • a BME Gépészmérnöki Kar Polimertechnológia Tanszékén társ-témavezető a Ph.D. képzésben, a BME Járműelemek és Hajtások Tsz.-én Ph.D. témavezető 2006-tól.
 • 2004-2015 időszakban 48 db Ph.D. dolgozat bírálója, és doktori bizottságának tagja (a BME Gépészmérnöki Kar több tanszékén, valamint a Soproni, és a Gödöllői Egyetemen).
 • 2009-től 2013.-ig a BME Közlekedésmérnöki Kar Járművek és Mobilgépek Tudományszak „Doktori Tanács és Habilitációs Bizottsága” törzstagja (BME, 2013. június 30.-ig)

Vendégtanár:

 • 1994 valamint 1996 júliusában, 2001 márciusában a “Minőségre való tervezés” (Design for Quality, Bologna Univ. Italy);
 • 1996 november “TQM” Bologna Univ. Italy;
 • 1997. májusában “Biomechanika” (Bologna Univ. Italy);
 • 2000 november “Engineering Design, Industrial Design Interaction” posztgraduális nemzetközi továbbképzésein (1…3 hetes időtartammal) Olaszországban, a “Bolognai Egyetem” továbbképző központjában, Bertinoróban. Ugyanitt a
 • “Telemdicína” továbbképzés magyar résztvevőinek szervezője, a magyar delegáció “tutora” 1998.-ban.
 • 2009. márciusában „Tervezés kísérlettel” (Design by Experiment) posztgraduális nemzetközi továbbképzésen (4 hetes továbbképzés) Olaszországban, a “Bolognai Egyetem” továbbképző központjában, Bertinoróban, meghívott professzor.
 • 2013. Experimental Approach to Mechanical Structural Design (2013. november 25…30) Bari, Olaszország, meghívott professzor.
 • Nemzetközi Szakértő egyetemi akkreditációs testületben: Litvánia, Bio-engineering, 21 – 26 April, 2014.,Vilnius, Kaunas 3 db egyetem akkreditálása EU által kijelölt nemzetközi bizottságban.
 • Pályázati bíráló és szakértő az EU „Actív és Támogatott Életprogram” (AAL) pályázati rendszerének, 2014- től.

Ösztöndíj: két hetes ösztöndíjak (Művelődési, ill. Közoktatási Minisztérium)

 • 1993-ban Hollandiában, a “Delft” – i egyetemen,
 • 1996-ban Olaszországban, Bologna-ban.

Kutatási tevékenység:

a kísérleti szilárdságtan területén több, mint 60 db ipari megbízás résztvevője, ezen belül 30-nak témavezetője a járműipar, acélszerkezetek, különleges méréstechnika, beton,- vasbeton szerkezetek, műanyag kompozitok vizsgálatainak területén.

1990-es „Hannoveri Ipari Vásár”- on a BME színeiben saját tervezésű vizsgáló-eszköz (videó- berendezéshez illesztett száloptikás minipolariszkóp) kiállítója.

A BME „Kompozit Tudományos Tanács” alapító tagja (2001), a BME „Biomechanikaí Kutatóközpont” tanszéki képviselője (2002), a Központi Kutatólaboratórium vezetője (2004. május), a Biomechanikaí Kutatóközpont Igazgató-helyettese (2004. október), az átalakult Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont (BME tudásközpont ranggal) igazgatója 2007. július 1-től 2012. június 30.-ig.

A Biomechanikai Kutatóközpont GVOP Projektjének (Hosszú élettartamra képes biológiai integrációjú izületi implantátumok kialakításának kutatás-fejlesztése, GVOP-3.1.1 – 2004 – 05 – 0357/3.0) társ-kidolgozója és projekt koordinátora (2005…2008).
OTKA témavezető: 1991. – 1995- időszakra, valamint 1997 – 2000 időszakra nagy-rugalmasságú, valamint szálerősítésű műanyag (kompozit) anyagok, valamint azok anyagtulajdonságainak vizsgálata tárgykörökben (kiváló és jó minősítéssel).

EFOP 361 Projekt szakmai vezetője „Lézersugaras technológiák, fém-polimer egyesítés” témában (2018-2021), EDUTUS.

 

Egyéb szakmai közéleti tevékenység

Publikációk: 1984-óta több mint 75 hazai és nemzetközi tudományos konferencia előadója, 70 konferencia szervező és tudományos bizottságának tagja, a kísérleti mechanika, valamint a biomechanika szakterületén. Megjelent dolgozatok száma mindösszesen 290 db, (lektorált 155 db) ebből magyar nyelvű 137idegen nyelvű 153. Független hivatkozások száma: 148.

 

Közéleti tevékenység:

Társadalmi, egyesületi munka:

GTE: „Központi Anyagvizsgáló Szakosztály” vezetőségi tagja (1988-tól több ciklusban újra választva…),

„Szakosztály Elnöke” (2006-tól),

„Feszültségmérő Szakbizottság” titkára (1986…),

„Nemzetközi Ügyek Alelnök”-e 1993 novemberétől,

„GTE Főtitkára” 2006. márciusától,

“Választott Bírói” testület tagja (a GTE által szervezett, és működtetett),

“Design for Quality” (DfQ) fórumsorozat hazai szervezője és előadója a GTE Feszültségmérő Szakbizottságának keretében,

MTA: Méretezési Albizottság tagja (1992) óta,

MTA Köztestületének tagja (15983)

2003. óta, Gépszerkezettani Bizottság tagja (2005. óta),

MMA: Magyar Mérnök Akadémia tagja 1996 óta,

GAA: (Gépipari Alkotók Alapítványának) kurátora 1995-től 2001. között, majd 2005 óta ismét,

Hexagonále (Közép-európai kezdeményezés) „Danubia-Adria-Symposium” Szervező Bizottságának magyar tagja (kísérleti mechanikai nemzetközi munkacsoport) 1993-tól, a magyarországi rendezvények szervezője, a munkacsoport titkára (2006-tól),

IMEKO: TC 15 Experimental Mechanics (kísérleti mechanikai) nemzetközi munkabizottság magyar tagja (1991-től), a munkabizottság elnöke 2007-től.

A Magyar Mérnöki Kamara (13-5116 azonosító tagszámon) Gépészeti szekciójának tagja 1997- től, ezen belül tagja a “Minősítő Bizottság” – nak, a „Minősítő Bizottság elnöke” 2005.-től, a Gépészeti Szekció Alelnöke 2007-től 2016-ig, A” Szakértő Minősítő Testület” (SzMT) Elnöke 2016-tól.

Nemzetközi Konferencia tudományos bizottsági tagság: 1993-2016 között 62 nemzetközi (külföldi és hazai) konferencia tudományos szervező, és minősítő bizottságának tagja.

Szakfolyóirat szerkesztő bizottsági tagság:

 • Anyagvizsgálók Lapja (AL, Magyarország),
 • GépGyártás folyóirat (Gépipari Tudományos Egyesület) vendég főszerkesztője,
 • Anyagvizsgálók Lapja (Journal of Material Engineering, Zilina, Szlovákia),
 • Biomechanikai és Biomérnöki Kiadványok (Acta Bioengineering and Biomechanics, Wroclaw, Lengyelország),
 • Strain (International Journal of Experimental Mechanics) nemzetközi internetes folyóirat (Anglia),
 • Measurement (Németország),
 • Biomechanica Hungaria (Magyarország),
 • Famena (Horvát),
 • American Journal of Civil Engineering (US).
 • Measurement Sensors (2019., UK)

 

Elismerések:

Egyesületi érem a “Technika Fejlesztéséért” 1993, 2004. (GTE),

“Irodalmi díj” a Műanyag és Gumi szakfolyóiratban (GTE) megjelent cikksorozatért (“Hazai műanyag kompozitok … témakörben) 1998-ban,

Az év tanára” hallgatói elismerés a BME idegen nyelvű képzésében, 1994, 2001.(Oscar Díjjal),

Millenniumi emlékérem” a BME idegen nyelvű képzésében végzett kimagasló oktatói munkaért 2000-ben.

Pattantyús Ábrahám” nagydíj 2002-ben, kimagasló műszaki és társadalmi tevékenység elismeréséért (GTE),

Széchenyi István ösztöndíj 2003-2006 (Oktatási Minisztérium),

Rektori elismerés (BME 2005-ben) az évtizedes, eredményes „Tudományos diákköri munkáért”, „Egyesületi Aranyéren nagydíj” (GTE) kimagasló műszaki és társadalmi tevékenység elismeréséért (2011),

József Nádor Emlékérem” (BME) kimagasló, iskola teremtő oktató-nevelő és tudományos munkája, valamint a BME fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként (2011), „Leonardo Da Vinci” emlékérem a Cseh Mérnökegylet és Mérnökakadémiától a gépészmérnök társadalom érdekében kifejtett nemzetközi tevékenységéért (2011).

Botka Imre” Díj a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata részéről elméleti, és a gyakorlatban megvalósított kimagasló mérnöki tevékenységének elismeréséül (2015).

Bánki Donát” Díj a BME Gépészmérnöki Kar részéről A kompozitok és a humán szövetek kísérleti anyagvizsgálata területén elért eredményeinek, a Kooperációs Kutatóközpontban végzett meghatározó és magas színvonalú szervező-, valamint a Kar PhD képzésében végzett áldozatos munkájának elismeréseként (2016).

Műszaki Irodalmi díj” a GépGyártás szakfolyóirat (GTE) főszerkesztői tevékenységének ellátásért (2017).

Zielinszki Szilárd” díj (Magyar Mérnöki Kamara) a gép és járműszerkezetekkel kapcsolatos nemzetközileg elismert fejlesztési munkájáért, valamint az MMK Gépészeti tagozatában végzett kiemelkedő munkájáért (2017)

Foreign Corresponding Member at Academy of Sciences of the Istituto di Bologna” (Akadémia külföldi levelező Tag) Taggá választott, 2018. július 2.-i Akadémiai Elnökség ülésén.

Rektori elismerés (EDUTUS 2018. dec. 17.) az Egyetemen végzett kimagasló teljesítményéért.

Műszaki Irodalmi Díj” a GÉP (GTE) folyóiratba Fém-polimer egyesítés témában írt dolgozatáért 2022-ben .

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben