Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Hírek

World Robot Olympiad™ 2019 formaruha pályázat

(1) A pályázat kiírója:

Az Edutus Egyetem (továbbiakban Kiíró) pályázatot hirdet gyermek, női és férfi formaruha tervezésére.

(2) A pályázat célja:

A pályázat célja a Kiíró által megfogalmazott kritériumok és meghatározott tartalmi elemek figyelembevételével gyerek, női és férfi formaruhák látványtervének létrehozása a World Robot Olympiad Lego robotverseny Magyarországot képviselő csapatai, a Világdöntő szervezői, önkéntesei és bírói számára.

(3) Háttér információk és stratégia:

World Robot Olympiad™ (WRO™) egy nemzetközi robotépítési és -programozási verseny, amelynek célja, hogy a gyermekeket és fiatalokat közelebb hozza a természettudományos ismeretekhez, tantárgyakhoz, valamint ösztönözze őket a mérnöki, informatikai szakma választására. A World Robot Olympiad az egyik legjelentősebb, több mint 70 országot és évente 20 000-nél több csapatot indító nemzetközi versenysorozat, amelynek a 16. világdöntőjét, első európai országként Magyarország (helyszín: Győr – Olimpiai Sportpark) rendezheti meg 2019-ben. A WRO a digitalizáció, a robotika és az ipar 4.0 koncepcióra épülő gazdaság által igényelt képességeket helyezi előtérbe. Nagymértékben hozzájárul a digitális és természettudományos, különösen a matematikai, algoritmizálási és programozási kompetenciák népszerűsítéséhez.

A WRO versenyek legfőbb célcsoportja a 8 és 25 év közötti fiatalok, akik érdeklődnek a programozás, robotika, algoritmizálás iránt, szeretnek problémákat megoldani, csapatban dolgozni, illetve fejlesztenék angol nyelvtudásukat, prezentációs készségüket. A csapatok 2-3 csapattagból és egy csapatvezetőből állnak és csak egy kategóriában és korosztályban indulhatnak egy versenyszezon alatt. A versenyen a kategóriákban a csapatok különböző módokon hajtják végre a feladatokat. A verseny témája – 2019-ben a Smart Cities – a Regular és Open kategóriára vonatkoznak.

(4) A formaruhákkal kapcsolatos elvárások:

A formaruhák tervezésénél ajánlott figyelme venni a World Robot Olympiad logóját, a 2019-es szezon témájának (Smart Cities) logóját, a 2019-es szezon Edu kabaláját, valamint az Edutus Egyetem logóját. A logók és arculati elemek megtekintéséért az alábbi weboldalak nyújthatnak segítséget:

Amennyiben vektoros logókra van szüksége kérjük e-mailben, az lb@wro.hu címen érdeklődjön.

A pályázó feladata a Világdöntőn résztvevő magyar csapatok, Önkéntesek, Bírók és Szervezők formaruhájának megtervezése.

Megtervezendő ruhák:

A résztvevő csapatok Magyarországot képviselik a Győrben megrendezésre kerülő WRO Világdöntőn, ahol a csapattagok 10-25 évesek is lehetnek, a csapatvezetők (coach) pedig 18-50 év közöttiek.

Az önkéntesek a szervezők és a bírók munkáját segítik, akik nagyrészt közép- és felsőoktatási intézményben tanuló, 14-30 év közötti fiatalok.

A bírók csapatát a robotika, digitális újdonságok iránt, akár korábbi versenyeken szerzett tapasztalattal rendelkezők alkotják, korosztályukat tekintve pedig 18-50 év közöttiek.

A szervezői gárdát 21-50 év közöttiek alkotják, akik a verseny gördülékeny lebonyolításáért, profi és effektív szervezéséért felelősek.

a) Világdöntőn résztvevő magyar csapatok – 40 fő

Ruházat leírás a pályázó számára:

Leírás: rétegesen alkalmazható, kényelmes viselet

Ruházati elemek: kényelmes nadrág, póló, pulóver, kabát, cipő

Specifikáció:

 • tisztítás: könnyen tisztítható, magas hőfokon, otthon mosható és vasalható
 • tartósság: min. 1 év
 • összetétel: min. 95% pamut
 • egyéb: november 8-10. között leginkább belső térben használt

b) Önkéntesek – 200 fő

Ruházat leírás a pályázó számára:

Leírás: Női, férfi rétegesen alkalmazható, kényelmes viselet. Fontos, hogy nagyobb tömegből is könnyen felismerhető, látható legyen, hogy a viselője önkéntes, akár a póló vagy a pulóver a legfelső ruhadarab.

Ruházati elemek: feltűnő póló, hosszú ujjú felső, pulóver, kényelmes nadrág, kabát, cipő

Specifikáció:

 • tisztítás: könnyen tisztítható, magas hőfokon, otthon mosható és vasalható
 • tartósság: min. 1 év
 • összetétel: min. 95% pamut
 • egyéb: november 8-10. között leginkább belső térben használt

c) Bírók – 100 fő

Ruházat leírás a pályázó számára:

Leírás: Női, férfi rétegesen alkalmazható, kényelmes viselet. Fontos, hogy nagyobb tömegből is könnyen felismerhető, látható legyen, hogy a viselője bíró, akár a póló vagy a pulóver a legfelső ruhadarab.

Ruházati elemek: feltűnő póló, hosszú ujjú felső, pulóver, kényelmes nadrág, kabát, cipő

Specifikáció:

 • tisztítás: könnyen tisztítható, magas hőfokon, otthon mosható és vasalható
 • tartósság: min. 1 év
 • összetétel: min. 95% pamut
 • egyéb: november 8-10. között leginkább belső térben használt

d) Szervezők – 50 fő

Ruházat leírás a pályázó számára:

Leírás: Női, férfi rétegesen alkalmazható, elegánsabb és lazább viselet. Fontos, hogy nagyobb tömegből is könnyen felismerhető, látható legyen, hogy a viselője szervező, bármelyik ruhadarabot is viseli.

Ruházati elemek:

Női elegáns: blúz, blézer, nadrág, szoknya, cipő

Női lazább: kényelmes nadrág, póló, pulóver, hosszú ujjú felső, kabát, cipő

Férfi elegáns: ing, ingpulóver, nadrág, cipő

Férfi lazább: kényelmes nadrág, póló, pulóver, hosszú ujjú felső, kabát, cipő

Specifikáció:

 • tisztítás: könnyen tisztítható, magas hőfokon, otthon mosható és vasalható
 • tartósság: min. 1 év
 • összetétel: min. 95% pamut
 • egyéb: november 8-10. között leginkább belső térben használt

(5) A pályázaton való részvétel feltételei és kizáró okai

 • A pályázat nyilvános, amelyre – természetes, jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetként – egyének vagy alkotói csoportok is jelentkezhetnek.
 • Egy pályázó csak egy pályaművet adhat be.
 • A pályázatra csak új, egyedi, piaci forgalomba még nem került alkotásokkal lehet jelentkezni.

a) A pályázó az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet lehet:

 • aki jelen pályázatban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;
 • aki azzal, hogy pályázati dokumentációját benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
 • akivel szemben, illetve az általa bevont más résztvevőkkel (társszerzőkkel, alkalmazottakkal, szerződéses megállapodással igénybe vett szakemberrel) szemben a jelen pont b), c), d) alpontjaiban szabályozott összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn;
 • aki személyében vagy a pályázati dokumentációban meghatározott módon biztosítani tudja, hogy személyében a pályázat tervezési feladatának, az elkészült tervek felhasználási jogának a Kiíró részére történő átengedésére a hatályos jogszabályok szerint teljeskörűen jogosult;

b) Nem indulhat pályázóként az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet:

 • akit a pályázati eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevontak;
 • aki a zsűri résztvevőjének közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa);
 • aki a zsűri résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
 • aki a zsűri résztvevőjével egy éven belül közösen pályázatot nyújtott be.

c) Nem indulhat pályázóként az a gazdálkodó szervezet:

 • amelynek vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a zsűri tagja;
 • amellyel a zsűri bármely meghirdetett tagja munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
 • vagy természetes személy, aki szakmai tevékenysége körében – öt évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést követett el.

d) Nem indulhat pályázóként az a természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet:

 • aki, illetőleg amely a Kiíróval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll;
 • aki, illetőleg amely az ilyen gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja;
 • amelyben a Kiíró tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

A Kiíró felhívja a pályázó figyelmét arra, hogy kizárólag teljeskörű, a fent részletezett tartalmi összetétel szerinti felvonuló- és formaruhákra vonatkozóan lehet pályázatot benyújtani. A tervek egy- vagy több változatban is elkészíthetők, ez utóbbi esetében a pályázati dokumentációban az egyes változatokat elkülönítetten kell bemutatni.

A jelen pályázatnak nem tárgya a felvonuló- és formaruha szükséges mennyiség szerinti elkészítése, a nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a gyártóval az elkészítés során együttműködik, a gyártási folyamatot szakmailag felügyeli.

(6) A pályázat menete

A pályázat két fordulóból áll, amely fordulóknak kötelező tartalmi elemeit és folyamatait jelen pont a) illetve b) alpontja foglalja össze.

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet, az lb@wro.hu e-mail címen, az elkészült első fordulós pályamunka csatolásával, melyet tömörített ZIP fájlformátumban várunk.

Az e-mail tárgya: „WRO2019 formaruha pályamunka”, a fájl elnevezése pedig a pályázó neve legyen.

A levél szövegének tartalmaznia kell a pályázó elérhetőségeit (email, telefonszám)!

a) Az első fordulón benyújtandó pályamunka kötelező tartalmi elemei

 • szakmai önéletrajz
 • a teljes pályázati beadvány, amelynek tartalmaznia kell:
  • az egyes kollekciók koncepciójának rövid leírását (max. 1000 karakter/formaruha)
  • a kollekciók egyes darabjait (pólók, pulóver, kabát, cipő) elöl, hátul- és oldalnézetben is ábrázolt színes, eredeti vázlatokat, terveket pdf vagy jpg formátumban (lehetnek kézzel rajzoltak, illetve számítógéppel készített tervek is)
 • formaruha előállításának költségbecslése
 • szerzői jogi nyilatkozat

Jelentkezési határidő: 2019. május 3. 17.00 óra  

Eredményhirdetés ideje: 2019. május 10. 12.00 óra.

Az első fordulóra érvényes pályázatot benyújtók közül legfeljebb három pályázó kerül kiválasztásra, amely pályázók meghívás útján vesznek részt a második fordulón.

b) A második fordulón benyújtandón pályamunka kötelező tartalmi elemei

 • az első fordulóban benyújtott tervek alapján kivitelezett formaruha
 • a felhasznált anyag beszerzési helyének megnevezésre, a formaruha költségének részletes kimunkálása és az elkészíttetéséhez szükséges idő meghatározása

A pályázat eredményhirdetésének ideje: 2019. május 31.

(7) Díjazás

Minden – kritériumnak megfelelő – pályázó oklevelet kap a részvételről, továbbá a legjobbnak ítélt első három pályázó az alábbiak szerint díjazásban részesül:

I. Díj: 600.000,- Ft

II. Díj: 250.000,- Ft

III. Díj: 150.000,- Ft

A pályadíj átadásával a pályázat kiírója a díjazott pályamunkára vonatkozóan – egészében és részleteire egyaránt – korlátlan felhasználói jogokat szerez.

(8) Egyéb információk

A pályázat eredményét a Kiíró az Edutus Egyetem és a WRO magyarországi honlapján, továbbá a közösségi média felületein teszi közzé, és elektronikus, valamint telefonos úton értesíti a nyertes pályázót.

A pályázat nyelve magyar.

A pályázaton való részvétel díjmentes.

További információért, valamint a pályázattal kapcsolatban felmerült kérdés esetén írjon az lb@wro.hu e-mail címre, 2019. május 3-ig.

 1. április 12.
Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben