Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Hírek

„Már csak egy robot hiányzik?” Pályázati felhívás

Pályázzatok az Edutus Egyetem „Már csak egy robot hiányzik?” pályázatán (továbbiakban: Pályázat) a 25 db LEGO EDUCATION MINDSTORMS EV3® vagy 25 db LEGO SPIKE PRIME® készlet egyikére! Az Edutus Egyetem eszközbeszerzése az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.

A „Már csak egy robot hiányzik?” pályázat célja legfeljebb 50 köznevelési intézmény (továbbiakban: Intézmény) egy évre szóló támogatása LEGO robotika eszközökkel. Az Intézmény a Pályázat keretein belül vállalja, hogy indul a 2022-es szezon állam által anyagilag támogatott World Robot Olympiad (WRO) verseny regionális fordulóján (bővebben: www.wro.hu). Továbbá vállalja, hogy a fordulókon történő továbbjutás esetén részt vesz az Edutus Egyetem által szervezett Nemzeti Döntőn (2022. július 7-8.), az Edutus Egyetem által szervezett Friendship Invitational meghívásos versenyen (2022. augusztus 26-28.), valamint a Németországban rendezésre kerülő Nemzetközi Döntőn (2022.november 17-19.).

A nyertes Intézmények az alábbi eszközöket kapják meg:

 • 1 db LEGO robot szett, ami lehet:
  • Lego Education Mindstroms EV3 Core set (45544) és 1 db közepes motor,
  • Lego Spike Prime set (45678) és 1 db szín szenzor.
 • 1 db WRO™ Brick set (45811)

A „Már csak egy robot hiányzik?” pályázat célja minél több olyan iskola támogatása, ahol a digitalizáció, a programozás és a robotika fontosságát felismerték és valamilyen formában az oktatás részévé szeretnék tenni. Elsősorban azokban az iskolákban szeretnénk bemutatni a LEGO robotokat a diákok számára, ahol eddig még erre nem nyílt lehetőségük, így is közelebb hozva a fiatalokat a STEM tantárgyak világához.

Célunk továbbá, hogy a World Robot Olympiad 2022-es szezonjának hazai versenyein minél több csapat megmérettesse magát, ezzel is motiválva a csapatokat a felkészülés alatt elsajátítható tudás és tapasztalat megszerzésére. A Pályázat része annak a törekvésünknek, hogy keressük az ország legtehetségesebb diákjait, akik magas minőségben képviselhetik országunkat a nemzetközi versenyeken is. A 2019-es Nemzetközi Döntő megrendezése után 2022-ben az Edutus Egyetem szervezheti a nemzetközi Friendship Invitational meghívásost versenyt is. 35 európai országból 140 csapatot várunk összesen közel 1000 fővel, akik Balatonfüreden mérik össze tudásukat, így különösen fontos számunkra a legjobb hazai csapatok támogatása.

A Pályázat legfeljebb 50, a közoktatásban résztvevő és a pályázatra jelentkező köznevelési Intézménynek nyújt eszköztámogatást egy év időtartamra. A támogatás feltétele, hogy az adott Intézmény megfeleljen a lent olvasható szempontrendszernek, amely alapján szakértő zsűri dönt az eszközök odaítéléséről.

Pályázati felhívás, a jelentkezés módja és a feltételek

A Pályázat szervezője az Edutus Egyetem.

A Pályázat ideje és helye:

A Pályázat 2022. február 23. napjától 2022. március 31. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart, és Magyarország területén kerül lebonyolításra.

Jelentkezési határidő: 2022. március 31.

Jelentkezés formája: A pályázatra való jelentkezés az Edutus Egyetem által kezelt online kérdőíven keresztül történik.

Jelentkezési felület: https://wro.hu/jelentkezes/mar-csak-egy-robot-hianyzik-palyazat-jelentkezesi-lap/

Online pályázati tájékoztató időpontja: 2022. március 7. 09:00 – 10:00

Az Edutus Egyetem 2022. április 7-ig  megnevezi a szakmai zsűri által kiválasztott legfeljebb 50 nyertes Intézményt és a jelen Felhívásban foglalt egyéb feltételek egyidejű fennállása esetén 5 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel a megadott kapcsolattartói email címükön és/vagy telefonszámukon keresztül az eszközök átadásának egyeztetése céljából.

Az eszközök átadására a nyertesekkel előre egyeztetett időpontban és helyszínen kerül sor.

Az Edutus Egyetem az eszközcsomagot térítésmentesen biztosítja az Intézmények számára, azt követően, hogy az Edutus Egyetem az Intézménnyel 2023. február 28-ig hatályos használati megállapodást köt, és az átvételi elismervény aláírásra kerül.

Az Edutus Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy az eszközöket nyilvános program keretében adja át a nyertes Intézményeknek, és az átadáskor előre egyeztetett időpontban és módon fotó és videó anyagot készítsen, és azokat a „Már csak egy robot hiányzik?” pályázat kommunikációja kapcsán a pályázat népszerűsítése céljából felhasználja.

​A Pályázaton való indulás feltételei

Az Intézmény az Edutus Egyetem „Már csak egy robot hiányzik?” pályázatra való jelentkezés elküldésével elfogadja és magára (illetve az általa megnevezett csapatvezetőre) nézve kötelezőnek ismeri el a Felhívás alábbi feltételeit.

A felhívásra köznevelési és szakképzési intézmény pályázhat, intézményenként 1 fő csapatvezetővel. A csapatvezető meg kell jelölje hány fővel indítana az intézményben foglalkozásokat a kapott eszközök segítségével. A csapatvezető lehet a pályázó intézménynél dolgozó személy, külsős személy vagy 18. életévét betöltött diák is.

Az Intézmény vállalja, hogy a Köznevelésért Felelős Államtitkár által a Nemzeti Tehetség Programban 2021/2022. tanévre meghirdetett anyagilag támogatott tanulmányi versenyek közül indul a World Robot Olympiad (továbbiakban: WRO) verseny valamelyik magyarországi elődöntőjén. A lehető legtöbb felkészülési idő kihasználásához javasoljuk a szegedi (2022.05.31.) vagy a balatonfüredi (2022.06.02.) elődöntőkön való részvételt. Továbbjutás esetén pedig a további versenyeken történő részvételt elősegíti. A támogatott tanulmányi versenyek hivatalos listája elérhető az Oktatási Hivatal honlapján, itt: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek

Az Intézmény vezetőjének (igazgató) támogatása szükséges – írásos formában – a pályázaton történő részvételhez. Ezen túl meg kell nevezni legalább egy csapatvezetőt, aki az eszközök segítségével a foglalkozásokat vezeti, a WRO versenyen való részvételt koordinálja és teljesíti a pályázati feltételekben meghatározott feltételeket, azaz kapcsolattartóként funkcionál.

Az Intézmény vállalja, hogy a versenyeken való részvételi költségeket (pl.: regisztrációs díj, útiköltség, szállás költsége) biztosítja.

Az Intézmény vállalja, hogy a jelen dokumentum „A pályázati anyag” fejezetében jelzett kapcsolattartó csapatvezetőt tájékoztatja az adatai Edutus Egyetem felé történő továbbításáról és felhasználásának módjáról.

Az Intézmény vállalja, hogy amennyiben nyertesként kerül kihirdetésre a Pályázaton, akkor közreműködik a Pályázat kommunikációjában az alább meghatározott módon és ütemezés alapján:

A nyertes csapatvezető gondoskodik arról, hogy a versenyen résztvevő 16 év alatti csapattagok szülői beleegyezéssel (1. melléklet), 16 éven felüli csapattagok pedig a 2. számú mellékletben található nyomtatvánnyal bírnak arról, hogy a csapattag fotókon, videókon megjelenhet a WRO verseny és a Pályázat kapcsán. A csapatvezető ez alapján a pályázati idő alatt fotó és videó dokumentációt készít saját tevekénységéről, amelyet rendszeresen átad az Edutus Egyetemnek, és azt az Edutus Egyetem az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt módon felhasználhatja a WRO verseny, vagy/és a Pályázat kommunikációja kapcsán.  A csapatvezető a Pályázat népszerűsítése céljából a felkészülés alatt, a versenyen és a versenyt követően 2023. február 28-ig legalább az alábbiak átadását vállalja az Edutus Egyetem felé:

 • 2 havonta 2 db fotó: minimum 1920×1080 felbontású;
 • 2 havonta 1 videó: 1-3 perc terjedelmű, minimum 1920×1080 felbontású;
 • 1 db videó a versenyen való részvételről: 1-3 perc terjedelmű, minimum 1920×1080 felbontású (Fontos: a verseny ideje alatt a csapattagoknál nem lehet videó rögzítésre alkalmas eszköz, így azokat a Csapatvezetőnek kell készítenie.);
 • 1 db videó a versenyen elért eredményről: 1-3 perc terjedelmű, minimum 1920×1080 felbontású.

Az Intézmény saját kommunikációs csatornáin keresztül népszerűsíti a Pályázatot és a WRO versenyeket. Social media felületén – amennyiben rendelkezik ilyen csatornával – megosztja az Edutus Egyetem és a World Robot Olympiad Hungary oldalát és posztjait. Minden a pályázattal kapcsolatos posztban az alábbiakat kell használni: #csakegyrobothianyzik, #wro és #edutus.

Az Intézmény, így különösen a csapatvezető vállalja, hogy részt vesz a WRO versenyre nevező csapatok csapatvezetőinek szervezett nyílt napon 2022. április 23-án 10:00 – 17:00. A nyílt napot személyes részvétellel szervezzük meg (figyelemmel a mindenkori hatályos járványügyi intézkedésekre) Budapesten a Falk1 Rendezvényházban. Pontos helyszín: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.

Az Intézmény kifejezetten hozzájárul, hogy az Edutus Egyetem a beküldött pályázati anyagot, vagy annak bizonyos részleteit térítésmentesen felhasználja online kommunikációs felületein a pályázat, illetve a Pályázat kommunikációs tevékenysége során a Pályázat népszerűsítése érdekében.

A pályázati anyag

Az online jelentkezési felületen keresztül beküldött pályázati anyagnak az alábbi információt kell tartalmaznia:

 • Intézmény (iskola) neve és címe (megye, járás, település).
 • Csapatvezető (kapcsolattartó) neve, elérhetősége.
 • Rendelkezik-e a már az intézmény LEGO robotika szettel? Amennyiben igen milyen és hány darab szett?
 • Részt vettek-e korábban bármilyen LEGO robotika versenyen (WRO, FLL, ERC, egyéb)? Amennyiben igen, milyen eredményt értek el?
 • Milyen versenykategóriában és korosztállyal terveznek indulni a WRO 2022-es szezonjában?
 • Motivációs levél (Intézmény és csapatvezető)
  • Terjedelem: maximum 8000 karakter szóközökkel együtt (12-es betűméret, normál margó és normál sorköz)
  • Fontos kérdések, amikre a motivációs levélben várjuk a válaszokat:
   • Miért indul az intézmény a pályázaton?
   • Mutassák be az intézmény jelenlegi digitalizációs eszközeit, azokhoz fűződő oktatási gyakorlataikat!
   • Hogyan került kiválasztásra a csapatvezető személye?
   • Hány diák bevonását tervezik a pályázat keretein belül? Milyen szempontok alapján választják ki a csapattagokat? (Fontos: A vírushelyzetre való tekintettel a csapat tagjai a verseny napjáig megváltoztathatók, a változást jelezni kell az Edutus Egyetem felé. Kérjük, hogy olyan személy, aki a koronavírus tüneteit tapasztalja magán, ne vegyen részt a versenyen.)
   • Milyen módon kívánják felhasználni az eszközöket a WRO verseny utáni időszakban?
   • Milyen terveik vannak a pályázattal kapcsolatos kommunikációra?
  • Csatolmányok: 5 db fénykép az intézményről, melyből legalább 2 azt a helyiséget mutatja be, ahol a foglalkozások zajlanak nyertes pályázat esetén.

Az Intézmény szavatolja, hogy a leadott Pályázat saját szellemi terméke, aminek minden szerzői és felhasználási jogával rendelkezik. Az Edutus Egyetem minden ezzel kapcsolatos felelősséget elhárít, az illetéktelen felhasználással kapcsolatos jogkövetkezmények az Intézményt terhelik.

Pályázati felhívás WRO 2022 versenyszezon információk
Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben