Létesítménygazdálkodó (Facility Manager)

Az Edutus Főiskola 2015 őszén elindította, a már megszerzett alapképzésre építve, a Létesítménygazdálkodó szakirányú továbbképzését.

Képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik korábban már megszerzett alapképzettségükre építve speciális ismereteket kapnak az épített infrastruktúra és a szervezetek belső szolgáltatásának menedzsmentjével kapcsolatban. Azok számára szeretnénk továbbképzési lehetőséget biztosítani, akik foglalkozásszerűen létesítménygazdálkodással, létesítménygazdálkodási szolgáltatások irányításával foglalkoznak, vagy a jövőben ezzel kívánnak foglalkozni. A létesítménygazdálkodás nagyfokú szervezettséget, tervszerűséget és kidolgozott erőforrásrendszereket igényel. A rendszer hatékony működésének szempontjából központi fontosságú a széleskörű szakmai ismeretekkel és gyakorlati tudással rendelkező létesítménygazdálkodó szakemberek rendelkezésre állása.

A képzés időtartama:

2 szemeszter, azaz 200 tanóra, szemeszterenként 100 tanóra, 7 hétvégén.

A képzés péntek délután 13:30-tól 20:15-ig, szombaton 8:00-tól 15:00-ig tart.

A képzési helyszín:

 • Edutus-Ház 1055 Budapest Falk Miksa u. 1.

Határidők:

 • A jelentkezési határidő: 2017. szeptember 25.
 • A képzés indulása: 2017. szeptember 29.

A képzés díja:

210.000,- Ft/szemeszter, amely magában foglalja a:

 • képzést
 • vizsgákat
 • elektronikusan letölthető tananyagokat,

nem foglalja magában az:

 • ajánlott irodalom költségeit
 • ismételt vizsgák költségeit.

A képzéssel kapcsolatos további információ:

Dr. Szaniszló Gábor

Forrai Márta


Részletes technikai információk a képzésről:

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FIF/699-5/2011.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Létesítménygazdálkodó (Facility manager)

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Gazdaságtudományok

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele:

Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű) képzésben szerzett oklevél.

Záróvizsga részei:

 • komplex szóbeli vizsga
 • szakdolgozat védése ppt prezentáció keretében.

Az oklevél megszerzéséhez összesen 60 kredit szükséges.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

Létesítménygazdálkodó szakirányú továbbképzés tanterv

I. szemeszter

Tantárgyak

Óraszám

Kredit

Bevezetés a létesítménygazdálkodásba

8

3

Menedzsment ismeretek

20

6

Kockázatmenedzsment

8

3

Projekt menedzsment

8

3

Vezetés, szervezés

16

4

Ügyfélkapcsolatok menedzsmentje (ügyfél- és beszállítói kapcsolatok)

16

4

Minőségmenedzsment

8

3

Létesítménygazdálkodás jogszabályi keretei

16

4

I. szemeszter összesen:

100

30

 

II. szemeszter

Tantárgyak

Óraszám

Kredit

Takarítási szolgáltatások menedzsmentje

8

3

Épületek műszaki szolgáltatásainak irányítása

24

5

Szervezeti szolgáltatások menedzsmentje

28

5

Energiamenedzsment és fenntarthatóság

28

7

Trendek, a létesítménygazdálkodás jövője

8

3

Szakdolgozat – konzultáció

4

-

Szakdolgozat

 

7

II. szemeszter összesen:

100

30

I + II. szemeszter összesen:

200

60

Kiegészítő információk:

 • A befizetett tandíjról (oktatási költségként elszámolható) számlát állítunk ki.
 • Az Edutus Főiskola Könyvtára kedvező, a konzultációkhoz rugalmasan alkalmazkodó időbeosztással látogatható a képzés résztvevői számára.
 • Az itt nem szabályozott kérdésekben az Edutus Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a mérvadó.

A képzés szakmai támogatója a 

ONLINE JELENTKEZÉS ITT