Kereskedelem és marketing alapképzési szak

nappali tagozaton duális képzésben is indul (duális képzés)

A képzés az Edutus Főiskolára jellemzői sajátosságai

A végzett hallgatók elhelyezkedését nagyban segíti a tanulmányok specializációja. A specializációkban szerzett mélyebb gyakorlati ismeretek készségszintű elsajátítása. A szak keretében olyan specializációkat választottunk, amelyek a tágabb környezeti fejlődés következtében egyre nagyobb súlyt kapnak valamennyi vállalkozás piaci munkájában. A specializáció keretében szerzett mélyebb ismeretek és készségek ugyanakkor nemcsak a kereskedelem és értékesítés területén, hanem tágabb vállalati, sőt közigazgatási, non-profit és társadalmi konstellációkban is szükségesek és eredményesen alkalmazhatók.

Azok jelentkezését várjuk, akik

  • akik kreatívnak tartják magukat és szeretnek ötletekkel és elképzelésekkel más embereket megnyerni
  • akik szeretnek eladni
  • akik számára a szervezés, a földrajz és a közlekedés érdekes elfoglaltság

Specializációk

E-business: Napjainkban kiemelkedő és folyamatosan növekvő szerepe van az elektronikus kereskedelemnek, vállalatirányításnak és adatfeldolgozásnak. Ebben a specializációban annak elsajátítását erősítjük a hallgatókban, miként tudják üzleti vállalkozásaikat az internetes kereskedelmen keresztül hatékonyabbá tenni, hogyan tudnak egy webshopot menedzselni és mindezek logisztikai és informatikai hátterét megteremteni. Ezen felül bemutatásra kerülnek azok a módszerek, melyekkel sokkal hatékonyabbá válik a fogyasztók tulajdonságainak feltárása és ennek megfelelően a számukra szükséges termékek és szolgáltatások kialakítása.

Content marketing: A Content marketing (tartalom marketing) a marketingkommunikáció dinamikusan fejlődő területe. Lényege, hogy a vállalatok a kommunikációjuk során folyamatosan a vevőket, üzletfeleket, partnereket érdeklő (szöveges, vizuális, audiovizuális) tartalmakat állítanak elő és osztanak meg online és offline csatornákon. Hallgatóink a specializáció ismeretanyagának elsajátításával olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre tesznek szert, mellyel képesek lesznek hatékonyan menedzselni a különböző tartalmak előállítását, megosztását, és a válaszreakciók kezelését, támogatva ezzel a vállalat marketing- és kommunikációs stratégiájának sikeres megvalósítását. Hallgatóink content marketing ismeretei révén könnyen megtalálják helyüket akár nagyvállalatok marketing csapatában, akár hazai kkv-k marketingeseként.

Nemzetközi piacok: A specializáció hallgatói leginkább arra kapnak felkészítést, hogy nemzetközi, nagyvállalati környezetben tudjanak könnyen és hatékonyan dolgozni. Amellett, hogy megismerik az ilyen társaságok működésének elveit, valamint speciális marketing tevékenységüket és piaci céljaikat, folyamatosan aktuális információkkal és a nemzetközi gazdasági és politikai folyamatok újdonságaival is találkoznak. Fontos része a képzésnek a gyakorlatban hasznosítható ismeretek átadása, ezért több esetpéldán keresztül is feltárjuk azokat a tényezőket, melyek a sokpiacos vállalatok működése szempontjából lényegesek és szükségesek.

Munkaerőpiaci, elhelyezkedési lehetőségek

marketingvezetőként, reklámmal, kommunikációval foglalkozó vállaltoknál, média vagy piackutatás területen,kereskedelmi vállaltoknál, logisztikai folyamatok vezetőjeként

Továbbtanulási lehetőségek

A kereskedelem és marketing alapszakot elvégezve az összes, közgazdasági témában induló mesterképzés választására is lehetőség nyílik.

Az Edutus Főiskolán lehetőség van a megszerzett oklevél után marketing mesterszakon vagy szakirányú továbbképzéseken tanulmányaikat folytatni.

Képzési és kimeneti adatok

Az alapképzési szak megnevezése: kereskedelem és marketing (Commerce and Marketing)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alapfokozat

- szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing

Képzési terület: gazdaságtudományok

A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit

a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Részletes Képzési és Kimeneti Követelmény