Rólunk

Kutatások, szakmai műhelyek

Szakmai műhelyek

Alternatív Energetika Szakmai Műhely: Az Edutus Egyetem a hagyományos energiafelhasználás alternatívájaként megújuló energiafelhasználást bemutató passzívházat hozott létre a KEOP-6.2.0/B/11-2011-0054 kódszámú projekt keretében. Az ezen a bázison létrejött „ökofőiskolai” műhely a környezeti fenntarthatóság szemlélet elterjesztését tűzte ki célul kutatás, fejlesztés, képzés és gyakorlati megoldások kialakítása által. Közvetlen cél a fenntartható életmód népszerűsítése és a környezeti szemléletformálás eszközrendszerének fejlesztése, és egy új, megújuló energia felhasználásával működő nonprofit információs központ kialakítása.

Passzívház bemutató: https://www.youtube.com/watch?v=O60Ct3n4xfo

„Bejárható Magyarország Program” Szakmai Műhely: A Kormány 1184/2013. (IV.9.) határozata alapján hazánkban elindult a Bejárható Magyarország Program, mely az egyik legnagyobb potenciállal rendelkező hazai kezdeményezés. A programban szereplő 5 jármód (gyalogos, kerékpáros, lovas, vitorlás, túrakenu) segítségével megismerhetőek hazánk természeti- és kulturális értékei, a magyar és magyarországi örökséghelyszínek. A Műhely megalapításának célja a térségen belül – valamint a partnerkapcsolatok kiaknázásával országosan – a program megvalósításával kapcsolatos tudományos és szakmai tevékenységben való részvétel az ország minél részletesebb turisztikai megismertetésére vonatkozó kutatási, tudományos tevékenység, tananyagfejlesztés, oktatás, képzés, tananyag- és termékfejlesztési javaslatok, gyakorlati megoldások kialakítása által.

Bejárható Magyarország Program honlapja: http://www.bejarhatomagyarorszag.eu/

Galamb József Szakmai Műhely: A Kormány 1206/2014. (IV. 1.) Korm. határozattal Tatabánya és Esztergom térségét kiemelt járműipari központtá nyilvánította. A Műhely megalapításának elsődleges célja az Edutus Egyetem oktatási, laboratóriumi potenciáljának és a kutatás-fejlesztési eredményeinek hasznosítása a Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari és Mechatronikai Központhoz csatlakozó ipari partnerek számára. Stratégiai cél továbbá a program megvalósításával kapcsolatos tudományos és szakmai kutatás-fejlesztési tevékenység, oktatás, oktatás-módszertani fejlesztés, tananyagfejlesztés és a releváns gyakorlati megoldások átadásának kialakítása, valamint ezek beépítése az Egyetem reguláris oktatásába.

HÉLIA Szakmai Műhely: A “Helyi Élelmiszerláncok Innovációja” Szakmai Műhely célja a térségen belül, a partnerkapcsolatok kiaknázásával pedig országosan és a határon túl a helyi élelmiszerláncok fejlesztésére, terjesztésére, K+F tudástranszfer és innováció megvalósítására irányuló szakmai tevékenység végzése, a legjobb gyakorlatok (best practice) elterjedésének segítése. A szakmai műhely interdiszciplináris kutatási és K+F+I tevékenységét főként külföldi (japán, olasz, szlovén) partnerekkel együttműködve végzi, és évente egy alkalommal megszervezi a japán-magyar kutatói diákfórumot.

A műhelyben készült publikációk: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=20905

Magyary Településfejlesztési Műhely: A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program, mint közigazgatás-fejlesztési technológia, a közigazgatás átalakítására vonatkozó kezdeményezés. A Program az egész közigazgatás fejlesztését célozza, de főként a központi közigazgatást, az államigazgatást, miközben egyes intézkedései hozzájárulnak az igazságügyi és önkormányzati szervezet emberi erőforrásának fejlesztéséhez. A Műhely megalapításának célja a Program megvalósításával kapcsolatos tudományos és szakmai tevékenység, tananyagfejlesztés, oktatás, képzés, továbbképzés, termékfejlesztés, gyakorlati megoldások kialakítása.

A műhely első eredményei közé tartozik az Edutus Egyetem által a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel együttműködésben létrehozott „digitális térségfejlesztés” szakirányú továbbképzés programjának kidolgozása, és 2018-as elindítása az Egyetem tatai telephelyén. A képzés célja a közigazgatásban, városüzemeltetésben dolgozók szemléletformálása és jó gyakorlatokkal történő megismertetése az „okos város” koncepció jegyében.

Kutatások

Hárompillérű kutatás a munkahelyi sikerekért

A MÜTF hárompillérű kompetencia kutatást végez, amely eredményei elősegítik a munkaerőpiaci elhelyezkedést, lerövidítik az álláskeresés folyamatát és sikeresebbé teszik a fiatal munkavállalókat. A kutatás keretében 2011. április 26-tól a tatabányai középiskolások töltenek ki kompetencia-kérdőíveket a város összes középiskolájában, illetve megkezdjük a MÜTF-ön 2006-ban végzettek telefonos interjúit. Minden válaszadónak, illetve közreműködőnek köszönjük a segítségét!

A vizsgálat célja egy olyan kompetencia-ív felrajzolása, amely a MÜTF hallgatóit, végzettjeit már a felsőoktatási belépési pontot megelőzően egészen a munkaerő-piaci kilépésig követi végig, azt elemezve, hogy hogyan alakultak időben az egyes munkaerőpiac-releváns kompetenciák, illetve hogy ezek alakulásában mekkora szerepet játszik a felsőoktatási intézmény. A kutatási kimenet egy időbeliséget is magába építő fenti kompetencia-ív felrajzolása mellett egy olyan kompetencia-térkép elkészítése, amely lehetővé teszi a különböző kulcskompetenciákhoz fűződő munkaerő-piaci várakozások és a kilépettek által birtokolt készségek közti eltérések részletes elemzését.

A kutatás eredménye több tekintetben is fontos szerepet játszik az intézmény önképének megalkotásában:
– Láthatjuk, hogy mi jellemzi az intézménybe belépők kompetencia-készletét
– Láthatjuk, hogy a belépéshez viszonyítva a képzés befejeztével hogyan alakulnak a kompetenciák, ezt tekinthetjük egyfajta intézményi többletnek
– Láthatjuk, hogy a munkaerő-piaci kilépéskor rendelkezésre állókompetenciák a végzettek visszajelzései alapján mennyire bizonyulnak felhasználhatónak a munkaerőpiacon.
Végül pedig mindezt egyfajta intézményi visszajelzésként a munkaerőpiac felől is megvizsgálhatjuk: mit várna el a térségi munkaerőpiac egy frissdiplomástól. E tekintetben a végzettek és a munkaadók által jelzett kompetencia-igények közti eltérés elemzése is fontos eredményeket hozhat.

Regionális munkaerőpiaci vizsgálat

A Diplomás Pályakövetési Rendszer keretében 2010. július–augusztusában lezajlott Regionális munkaerő-piaci felmérés során a régió munkáltatóinak véleményét kívántuk megvizsgálni. Arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek az Egyetem és a régió felsőoktatása szempontjából releváns munkáltató szervezetek elvárásai a végzettek szakmai és egyéb kompetenciáját illetően, valamint arra, hogy ezeknek az elvárásoknak mennyire sikerül megfelelnünk. Emellett arra törekedtünk, hogy feltárjuk azokat az együttműködési formákat, amelyek tovább erősíthetik a főiskola és a munkaerőpiac közötti kapcsolatokat, elősegítve ezzel a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája versenyképességének növelését.

A cégeket két módszerrel vizsgáltuk: a nagyobb cégek képviselőivel 12 mélyinterjút készítettünk, a kis- és középvállalatok, vállalkozások képviselői részére pedig fókuszcsoportokat szerveztünk. Mind az interjúk, mind a fókuszcsoportos beszélgetések során a vállalatok személyi ügyekkel, humánpolitikával foglalkozó munkatársait, hr-vezetőit, illetve kisebb cégek esetében ügyvezetőit, igazgatóit vontuk be a vizsgálatba.
A vizsgálati minta alapját azon cégek listája képezte, akik az elmúlt évek folyamán fogadtak diákot a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájáról szakmai gyakorlatra, vagy egyéb módon (például szakképzési járulék fizetése) kapcsolatban állnak az Egyetemmel. Regionális szempontból Tatabánya és környéke (Környe, Oroszlány), Győr, illetve Budapest cégeire koncentráltunk.
A vizsgálat során három alapvető célkitűzés vezérelt bennünket. Egyrészt kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen szempontok, elvárások jelennek meg egy vállalati kiválasztási folyamat során. Másrészt képet akartunk kapni a diplomásokkal, illetve speciálisan a frissdiplomás munkavállalókkal kapcsolatos tapasztalatokról, véleményekről. Végül pedig, a kutatás lehetőségeihez mérten fel szerettük volna tárni, hogy hogyan lehetne a vállalkozások és a felsőoktatás kapcsolatát szorosabbá, intenzívebbé és aktívvá tenni.
Vizsgálatunk, módszertani sajátosságainál fogva, nem alkalmas arra, hogy általános érvényű megállapításokat tegyen. A kis mintán végzett, a téma mélyrétegeinek feltárására törekvő felmérés eredményei azonban, véleményünk szerint a felsőoktatás folyamatainak egy olyan, beszédes lenyomatát tárják elénk, amelynek jelzésértéke vitathatatlan.

A kutatás eredményeit tartalmazó zárótanulmány innen letölthető.

 

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben
Újdonság

Edutus képzés ajánló

Alkalmazásunk segít megtalálni a számodra legmegfelelőbb képzéseinket.

MEGNÉZEM
Új