Szakirányú továbbképzés

CRM menedzser

A képzést elvégzők, akár saját vállalkozást vezetnek, akár egy nagyobb cég marketing vagy ügyfélkapcsolati osztályán dolgoznak, illetve CRM szolgáltató/gyártó cégnél helyezkednek el, olyan megalapozott szakmai…

Ki szeretne visszatérő ügyfeleket?
A kérdésre a válasz egyszerű: mindenki.
Ön is, mi is, ők is.

A CRM (Customer Relationship Management) rendszer az értékesítésben rövid és középtávon megszerezhető versenyelőnyt biztosít azáltal, hogy az értékesítési szervezetet egy jól ellenőrizhető folyamat mentén összefogja és így a fogyasztói igényekre, vagy azok változásaira a kereskedelem a leggyorsabban tud reagálni.

Főbb témakörök:

 • A CRM stratégiai modellje és a többcsatornás értékesítés integrálása
 • CRM elterjedése és definíciója, a CRM szoftverszállítók, vállalati stratégia, ügyfélstratégia, munkatársak képzése és ösztönzése, CRM stratégia fejlesztése, a csatornaválasztási lehető

A képzés oktatói:

 • Túróczy Gábor, SAP Hungary
 • Bányai Zoltán, Xapt (Microsoft Dynamics CRM)
 • Lelekács Sándor, Zoho CRM
 • Bellák Zoltán, Salesforce.com CRM
 • Leskó Norbert, MiniCRM
 • Keleti Katalin, független tanácsadó
 • Dévényi Zoltán, független tanácsadó
 • Damjanovich Nebojsa, Grey/G2
 • Kurucz Imre, NRC
 • Dr. Magyarics Mónika, Edutus Főiskola

A képzés időtartama:

 • 2 szemeszter, azaz 200 tanóra, szemeszterenként 100 tanóra, 7 hétvégén keresztül.
 • A képzés péntek délután 13:30-tól 20:15-ig, szombaton 8:00-tól 15:00-ig tart.

A képzés helyszíne:
Edutus Főiskola, Budapesti Tagozat – 1114 Budapest, XI. ker. Villányi út 11-13.

Határidők:

 • Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 15.
 • Program indulása: 2016. szeptember 30.

A képzés díja:
210.000,- Ft/szemeszter, amely magában foglalja a:

 • képzést
 • vizsgákat
 • elektronikusan letölthető tananyagokat,

nem foglalja magában az:

 • ajánlott irodalom költségeit
 • ismételt vizsgák költségeit.

A képzéssel kapcsolatos további információ:

Dr. Szaniszló Gábor

Forrai Márta

Részletes technikai információk a képzésről.
Nyilvántartásba vételi szám: OH-FHF/776-6/2009.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
CRM menedzser

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Gazdaságtudományok

A felvétel feltételeként:

A képzésben, legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzésre az alábbi képzési területeken végzett hallgatókat várjuk: bölcsészettudomány képzési terület / társadalomtudomány képzési terület / informatika képzési terület / jogi és igazgatási képzési terület / gazdaságtudományok képzési terület / műszaki képzési terület / orvos- egészségtudomány képzési terület / pedagógusképzés képzési terület / sporttudomány képzési terület / természettudomány képzési terület / művészeti képzési terület / művészetközvetítés képzési terület / agrár képzési terület.

Záróvizsga részei:

 • komplex szóbeli vizsga
 • szakdolgozat védése ppt prezentáció keretében.

Az oklevél megszerzéséhez összesen 60 kredit szükséges.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek.

CRM menedzser szakirányú továbbképzés tanterv

I. szemeszter

Tantárgy Óraszám Számonkérés Kreditpont
CRM alapok, bevezetés a CRM-be

16

kollokvium

6

CRM stratégiai modellje 28 kollokvium 7
Adatbázis menedzsment 12 gyakorlati jegy 5
CRM vállalati bevezetése 28 kollokvium 7
eCRM és eMarketing 16 gyakorlati jegy 5
I. szemeszter összesen: 100 30

II.szemeszter

Tantárgy

Óraszám Számonkérés

Kreditpont

CRM területek automatizálása 24 gyakorlati jegy 5
Integrált kampányok a CRM-ben 24 gyakorlati jegy 5
Ügyfél-elégedettségi modell 24 kollokvium 5
CRM megvalósítási,
szervezési feladatai
16 kollokvium 4
SPSS és adatbányászat a CRM-ben 12 kollokvium 4
Szakdolgozat 7
II. szemeszter összesen: 100 30
I + II. szemeszter összesen: 200 60

Kiegészítő információk:

 • A befizetett tandíjról (oktatási költségként elszámolható) számlát állítunk ki.
 • Az Edutus Főiskola Könyvtára kedvező, a konzultációkhoz rugalmasan alkalmazkodó időbeosztással látogatható a képzés résztvevői számára.
 • Az itt nem szabályozott kérdésekben az Edutus Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a mérvadó.

Jelentkezés

Jelentkezéshez átirányítunk az
Edutus Online Jelentkezési felületére

Jelentkezem
Jelentkezem

CRM menedzser