Egyéb képzés

Doktori Instruktori Rendszer

A Doktori Instruktori Rendszer célja, hogy segítséget nyújtson a vállalatvezetők, gyakorlati szakemberek számára a tudományos fokozat megszerzéséhez. A program szakszerű adminisztratív támogatást nyújt a doktori tanulmányok elindítása és folytatása során annak érdekében, hogy a szakemberek a lehető legkisebb adminisztratív teherrel, hatékonyan tudjanak felkészülni a fokozatszerzésre.

Megszerezhető végzettség
PhD fokozat
Képzési idő
4 félév
Képzés nyelve
magyar
Tandíj
előzetes tanácsadás: ingyenes
jelentkezési folyamat: 180.000 Ft
kutatási és disszertációs szakasz és a fokozatszerzés: 80.000 Ft/félév (320.000 Ft/4év)
Képzési forma
egyéni képzés instruktori segítségnyújtással
Jelentkezési határidő
2021.02.15.

A „Fokozatváltás a felsőoktatásban” stratégiában megfogalmazott cél, hogy a képzéseket a valós munkaerő-piaci igényekhez kell igazítani, ezért a felsőoktatási képzések tudásanyagát összhangba kell hozni a társadalom és a gazdaság által igényelt képességekkel. (ITM, 2016, 5.)

A gyakorlatközeli felsőoktatás megteremtését jelentősen elősegítheti a sikeres vállalati vezetők, szakemberek nagyobb arányú bevonása a felsőoktatás oktatási-kutatási tevékenységébe, amelynek színvonalát tovább növeli, ha a gyakorlati szakemberek tudományos minősítéssel is rendelkeznek.

A programot az Edutus Egyetem a Széchenyi István Egyetemmel együttműködésben – a két intézmény között 2020. június 25. napján létrejött együttműködési megállapodás alapján – kívánja megvalósítani a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola és a Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola közreműködésével, így a műszaki, informatikai és a gazdaságtudományi (benne turizmus) területen várjuk a leendő doktoranduszok jelentkezését.

A program aktualitását erősíti, hogy a hazai doktori képzés rendszere 2020-ban kiegészült a kooperatív PhD lehetőségével. Ennek lényege, hogy a vállalat–doktorandusz–egyetem hármas együttműködés keretében olyan doktori kutatások valósulhatnak meg, amelyek tudományos értékük mellett közvetlen, gyakorlati hasznossággal bírnak a résztvevő vállalatok számára.

Célunk, hogy a Doktori Instruktori Rendszer szolgáltatásai hatékonyan segítséget tudjanak nyújtani a kooperatív PhD programban részt vevő doktoranduszok számára.

 

A Doktori Instruktori Rendszer szolgáltatásai és díjszabása

Az alábbi szolgáltatásokat az Edutus Egyetemmel kötendő szerződés alapján vehetik igénybe a Széchenyi István Egyetem valamely kooperatív doktori programjába bekapcsolódó hallgatók:

Szolgáltatás megnevezése Díj (bruttó ár*)
Előzetes tanácsadás:

·      Tájékoztatás a doktori jelentkezés, a doktori tanulmányok és fokozatszerzés folyamatáról

·      Doktori iskola kiválasztása, figyelemmel a jelölt szakterületére és felvételi feltételeknek való megfelelésére

ingyenes
Jelentkezési folyamat:

·      Személyes kapcsolattartás, információk bekérése a jelentkezőtől

·      Jelentkezési lap kitöltése, a szükséges dokumentumok csatolása

·      Szakmai önéletrajz megfelelő formátumban történő elkészítése

·      Motivációs levél elkészítése

·      Publikációs lista megfelelő formátumú összeállítása

·      Részletes kutatási terv elkészítéséhez nyújtott segítség

·      Jelentkezéshez szükséges nyilatkozatok, vélemények, ajánlólevelek, egyéb dokumentumok előkészítése, bekérése, benyújtása

180.000 Ft
Kutatási és disszertációs szakasz és a fokozatszerzés:

·      Folyamatos tájékoztatás a soron következő határidőkről, feladatokról, szükséges jelentkezések benyújtása

·      Konzultáció, tájékoztatás a meglévő teljesítményekről és a még szükséges kreditpontok megszerzésének módjáról

·      Publikációs tevékenység adminisztratív segítése

80.000 Ft/félév (320.000 Ft/2év)

*A tevékenységet 27%-os ÁFA terheli, amit a fenti árak tartalmaznak.

Megjegyzés:

A szolgáltatások igénybe vétele feltételezi a jelentkező aktív közreműködését, pl.:

 • információszolgáltatás a dokumentumok kitöltéséhez, teljesítmények értékeléséhez,
 • kutatási téma és az eddigi eredmények, teljesítmények rendelkezésre bocsátása a részletes kutatási terv elkészítéséhez, majd pedig a képzés során folyamatosan.
A kooperatív PhD követelményrendszere a Széchenyi István Egyetemen egyéni felkészülők részére

Tudományalapú vállalati innováció

A kooperatív doktori (PhD) program célja a vállalati szektor segítése abban, hogy a konkrét műszaki és gazdasági igényekre, termékfejlesztési kihívásokra a világ élvonalába tartozó tudományos munkán alapuló, áttörően új megoldásokat találjon. Kiemelt cél, hogy az így létrejött világszínvonalú innováció és szellemi tulajdon a vállalat piaci versenyképességét növelje.

 A Széchenyi István Egyetem programban részt vevő doktori iskolái – a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola (MMTDI), valamint a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola (RGDI) – segítenek abban, hogy a vállalatok munkavállalói a szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel bővíthessék, valamint abban, hogy ezeket minél célzottabban és minél hatékonyabban fel tudják használni áttörően új megoldások megvalósításához.

A doktori programba felvételt nyert PhD hallgatók munkáját egy – a kutatási témában jártas – vállalati mentor és a doktori iskola témavezetője segíti.

A kooperatív doktori program jellemzői:

 • Képzési forma: egyéni felkészülő
 • Időtartam: 2 év (legfeljebb még 1 évvel kiegészíthető)
 • Jelentkezés / szóbeli felvételi időpontja / komplex vizsga időpontja:
  • őszi féléves kezdés esetén: 2021. február 22.
  • szóbeli meghallgatás, komplex vizsga témájának megbeszélése: 2021. február vége
  • komplex vizsga: 2021. május

A kooperatív PhD esetén a doktorandusz munkáját két szakember segíti:

 • vállalati mentor: a doktorandusz munkahelyén dolgozó, a kutatási témában kellő jártassággal rendelkező, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember
 • egyetemi témavezető: a doktori iskola oktatója

A kooperatív PhD tanulmányok finanszírozása egyéni felkészülőként két módon lehetséges:

 • Az állam által kiírt pályázat segítségével (2021-ben újra pályázható)
 • A doktori iskola felvételi felhívásában közzétett tandíj befizetésével (összege változó, általában 200-300 ezer Ft/félév).

Felvételi követelmények:

 • A doktori iskolák honlapján megjelenő mindenkori hirdetés szerinti pályázat benyújtása, melynek tartalmi elemei:
  • egyetemi végzettség igazolása (korábbi egyetemi, osztatlan vagy mesterképzés)
  • egy élő idegen nyelvből legalább középfokú komplex nyelvvizsga
  • elképzelés a kutatási irányról (1-2 oldal)
  • szakmai önéletrajz, motivációs levél (fél oldal)
  • eddigi tudományos és szakmai eredmények igazolása (publikációk, TDK/OTDK eredmények, szakmai díjak, kitüntetések, szabadalmak, stb.)
  • felvételi eljárási díj befizetésének igazolása (a díj összege 9.000 Ft)
 • A doktori iskola felvételi bizottsága előtti szóbeli meghallgatás, ahol a jelentkező:
  • hitelt érdemlően ismerteti az elérni kívánt tudományos célokat,
  • az ezek eléréséhez használni kívánt elméleti és/vagy laboratóriumi-kísérleti módszertanokat,
  • a tudományos eredmények pontos vállalati innovációját.
 • A komplex vizsga sikeres teljesítése:
  • a doktorandusz hallgatói jogviszony keletkezésének feltétele,
  • a szóbeli meghallgatáson megbeszélt témákból való felkészülést követően.
Doktori Instruktori Rendszer PDF letöltés

További információk (kérdés, kérés, probléma jelzése): Békefi Andrea: bekefi.andrea@edutus.hu

PhD képzés indulása DIR-be jelentkezés (edutus.hu-n keresztül) Pályázat benyújtása a doktori iskolába (instruktori segítséggel) Szóbeli meghallgatás Komplex vizsga
2021/2022 őszi félév – 2021. szeptember 2021. február 15. 2021. február 22. 2021. február vége 2021. május

 

Regionális- és Gazdaságtudományi
Doktori Iskola
(magyar nyelvű képzés)

Multidiszciplináris Műszaki
Tudományi Doktori Iskola
(magyar nyelvű képzés)

Doktori Instruktori Rendszer költsége 4 félévre 500.000 Ft 500.000 Ft
Doktori képzés önköltsége és egyéb díjai 4 félévre 1.621.500 Ft* 601.000 Ft
Várható összes költség 4 félévre
2.121.500 Ft
1.101.000 Ft

*Külön megállapodás alapján lehetőség van a díj részben vagy egészben történő ledolgozására.
Megjegyzés: A doktori iskolák aktuális költségeinek részleteiről a Széchenyi István Egyetem honlapján tájékozódhat.

JELENTKZÉS

A programra jelentkezni az alábbi linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével lehet, jelentkezési határidő: 2021. február 15.

Jelentkezés
Jelentkezés

Doktori Instruktori Rendszer

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben
Újdonság

Edutus képzés ajánló

Alkalmazásunk segít megtalálni a számodra legmegfelelőbb képzéseinket.

MEGNÉZEM
Új