Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Tanszékek

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

„Csak erős alapokra lehet építkezni.”

Tanszékünk – nevéből is következően – elsősorban olyan tantárgyak oktatásával foglalkozik, amelyek a BA szintű gazdasági képzések „A” moduljába tartoznak, vagyis a gazdasági szakemberek számára nélkülözhetetlen elméleti és módszertani alapismeretek elsajátítását tűzik ki célul. Emellett az Egyetem felsőoktatási szakképzései, műszaki alapképzései és mesterképzése keretében is oktatunk társadalomtudományi elméleti, valamint módszertani tárgyakat. Éppen ebből következik tanszékünk fő jellemzője: a sokszínűség.

Tanszékünk feladata a hallgatók gazdasági tudásának megalapozása, a közgazdaságtan és a kapcsolódó módszertanok sajátos nyelvezetének megismertetése, vagyis olyan ismeretek átadása, amelyekre biztosan építhetők a későbbiekben tanulandó szaktárgyak. Ezt szolgálja a gazdasági matematikai, a statisztikai, az informatikai, a jogi, valamint a közgazdasági alapismeretek tanszéki oktatása. Emellett szintén nálunk sajátíthatók el egyéb társadalomtudományi tantárgyak (pl. Szociológia, Gazdaságpolitika, Környezetgazdaságtan, Gazdaságtörténet, stb.) is. A tanszék által oktatott tantárgyak alapozó jellegéből adódik, hogy azok döntően kötelezőek a hallgatók számára, és felvételük főleg az első két évben ajánlott.

Kiemelt feladatnak tekintjük az oktatás során a gyakorlattal való szoros kapcsolat megteremtését, és az oktatás új, korszerű módszereinek alkalmazását. Ennek érdekében az előadásokon és szemináriumokon számos, a napi gazdasági életből vett probléma hangzik el, kerül megoldásra. Nagyon fontosnak tartjuk az informatikai és a webináriumi rendszer által nyújtott lehetőségek széleskörű felhasználását a korszerűség, a szemléltetés, a könnyebb érthetőség és az áttekinthetőbb vizsgáztatás érdekében. Az általunk oktatott tantárgyak továbbfejlesztése, összehangolása, ugyanazon témák különböző tudományágakban való megjelenésének összekapcsolása és pontosabb megvilágítása érdeken belső tanszéki, illetve más felsőoktatási intézményekkel közös műhelyvitákat bonyolítunk le.

Részt veszünk az Egyetem tehetséggondozási tevékenységében: a hallgatók TDK felkészítésében és a zsűrizésben, a demonstrátori programban, konferenciák szervezésében és szakkollégiumok vezetésében. Aktív módon bekapcsolódunk a tudományos életbe is: konferenciákon adunk elő, publikálunk, saját oktatási anyagokat készítünk, és mindezek mellett továbbképzésekkel, PhD-tanulmányok folytatásával biztosítjuk fejlődésünket. Jelenleg oktatóink fele rendelkezik tudományos fokozattal.

A közgazdasági és a műszaki felsőfokú végzettség megszerzése nem nélkülözheti az erős elméleti és módszertani alapok elsajátítását. Tanszékünk alapfeladata éppen ezek megismertetése, ennek segítségével szeretnénk elérni, hogy az Edutus Egyetemről kikerülő hallgatók sikeresek legyenek mind a későbbi felsőoktatási tanulmányaikban, mind szakmai előmenetelükben.

Némethné Dr. Gál Andrea
tanszékvezető főiskolai tanár


Oktatók elérhetőségei és fogadóórái

Budapest
Oktató neve szobaszám telefon e-mail fogadóóra

előzetes egyeztetés után

ideje helye
Barócsi Zoltán 302 +36 1 450 2420 / 226 mellék barocsi.zoltan@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban 302
Kovács Gergely 302 +36 1 450 2420 / 226 mellék kovacs.gergely@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban 324
Némethné Dr. Gál Andrea 301 +36 20 235 5850 nemethne.gal.andrea@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban 301
Piroska László 302 +36 1 450 2420 / 226 mellék piroska.laszlo@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban 302
Dr. Sárkány Péter 302 +36 1 450 2420 / 226 mellék sarkany.peter@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban 302
Szabó Tünde 302 +36 1 450 2420 / 226 mellék szabo.tunde@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban 302
Tatabánya
Oktató neve szobaszám telefon e-mail fogadóóra

előzetes egyeztetés után

ideje helye
Barócsi Zoltán 204 +36 34 520 423 barocsi.zoltan@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban B 204
Brunner Zsuzsanna 204 +36 34 520 428 brunner.zsuzsanna@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban B 204
Kovács Gergely 204 +36 34 520 423 kovacs.gergely@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban B 204
Némethné Dr. Gál Andrea 309 +36 20 235 5850 nemethne.gal.andrea@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban B 309
Dr. Sárkány Péter 204 +36 34 520 423 sarkany.peter@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban és helyen
Szabó Tünde 204 +36 34 520-423 szabo.tunde@edutus.hu e-mailben egyeztetett időpontban és helyen
Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben