Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Nemzetközi programok

Erasmus ösztöndíjas vagyok

Erasmus program lényege

Az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet támogató programja az Erasmus+. A program mobilitási projektjeinek keretében az Európai Unió országaiban lehet részképzést folytatni legalább egy tanulmányi időszakon (trimeszter vagy szemeszter) keresztül, és ehhez a program pénzügyi támogatást folyósíthat. Tanulmányi célú részképzésen túl lehetőség van külföldi szakmai gyakorlat végzését támogató ösztöndíjra is pályázni.

Az Erasmus program keretében felsőoktatási intézmények nyújtanak be pályázatot az Európai Bizottsághoz, amelynek sikeres elfogadása után kerül sor az Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) kiadására. Ez a megállapodás teremti meg a lehetőséget arra, hogy az adott intézmény a saját nemzeti irodájához (Tempus Közalapítvány) a hallgatói létszámra és az eltöltendő hónapok számára pályázzon a partner intézményekkel megkötött kétoldalú szerződések alapján. A Tempus Közalapítvány a meghatározott alapelvek szerint felosztja az Erasmus hallgatói támogatásokra fordítható nemzeti keretet a pályázó intézmények között. Az egyetemek és főiskolák a rendelkezésükre bocsátott összeget az Európai Programnyilatkozatukban megfogalmazott célok és a Tempus Közalapítvány hallgatói mobilitási elveinek figyelembe vételével, valamint az intézményi lehetőségek és prioritások szem előtt tartásával osztják fel a nyertes hallgatók között.

Az Erasmus program nem ad teljes ösztöndíjat, hanem kiegészítő támogatást nyújt külföldi részképzés megvalósításához.

Kapcsolattartás az Erasmus Irodával

A kapcsolattartás módja a nyár folyamán elsősorban az elektronikus levelezés, ezért a hallgatónak érdemes gyakran ellenőriznie a postaládáját, mert bármikor sürgős értesítés vagy hír érkezhet.

Ha az előkészületek folyamán bármilyen gond vagy kérdés merülne fel, az Erasmus Irodát (international.office@edutus.hu; tel: (+ 36 1) 883-98-50) kell keresni.

Az Erasmus Iroda honlapját is érdemes nézegetni, ahol pl. a megfelelő dokumentumok letölthetők a Formanyomtatványok menüpont alatt.

Kérjük a hallgatókat, hogy időben kezdjék el intézni adminisztrációs ügyeket! Vegyék figyelembe, hogy a partneregyetemek irodái a nyári hónapokban (július, augusztus) bezárnak és augusztus elsejétől augusztus 23-ig az Erasmus Iroda is csak ügyeleti rendben működik.

Útlevél, vízum, biztosítás

Mivel Magyarország 2007-től a schengeni térség teljes jogú tagja, a térség országba való belépéshez és 90 napot meg nem haladó tartózkodáshoz elegendő az érvényes úti okmány, illetve a személyazonosság igazolására alkalmas okmány birtoklása. A hosszú távú, 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg; annak feltételeiről a hallgató az adott ország magyarországi külképviseletén, ill. annak honlapján tájékozódhat.

További hasznos információk: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

Kérjük a hallgatókat, hogy személyazonosító igazolványuk, útlevelük érvényességét kiutazás előtt mindenképp ellenőrizzék, és ha szükséges, hosszabbítsák meg!

Célszerű megfelelő biztosítást beszerezni az EU-hoz való csatlakozásra tekintettel, ill. a fogadó intézménnyel történő egyeztetés alapján. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően Magyarország és az Európai unió tagállamai vonatkozásában általános érvényű, közvetlen és kötelező jogforrássá válik a 1408/71 EGK rendelet és a végrehajtásáról szóló 574/72. sz. EGK rendelet, amelyek alapján a másik ország területén tartózkodó biztosítottak a halaszthatatlan orvosi ellátást megkapják a tartózkodási hely szerinti teherviselőtől a költségek viselésében illetékes teherviselő terhére. A sürgősségi egészségügyi ellátást egy erre a célra rendszeresített formanyomtatvánnyal igényelhetik majd, amely az Unióban jelenleg is használatos

Európai Egészségbiztosítási Kártya

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igényléséről és az egészségbiztosítás feltételeiről további információk az OEP honlapján található:

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya

Tanulmányi Ügyek

Tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérdésekben a Tanulmányi Igazgatóság ügyintézőjével kell felvenni a kapcsolatot.

Ösztöndíj mértéke

Az ösztöndíj mindenkori mértékének megállapítása az Európai Bizottság, illetve a Tempus Közalapítvány által meghatározott irányelvek szerint történik.

Fogadó ország tanulmányi célú mobilitás szakmai gyakorlati mobilitás
Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI), Svájc (CH))
500 € / hó 600 € / hó
Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)) 450 € / hó 550 € / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT))
400 € / hó 500 € / hó
Támogatási szerződés

A kiutazás előtt 2-3 héttel a hallgatónak Erasmus tanulmányi szerződést („Támogatási Szerződés”) kell kötni a küldő intézménnyel, emiatt föl kell keresnie az Edutus Egyetem Erasmus Irodáját az adminisztratív teendők elvégzése céljából.

A támogatás folyósítási rendje

Az Erasmus mobilitás – a pályázati kiírásban foglal feltételek teljesítése esetén – vissza nem térítendő, előfinanszírozású támogatás.

A 6 hónapot meg nem haladó mobilitás esetén a kiutazás előtt a teljes támogatás egy összegben, míg 6 hónapot meghaladó kint tartózkodás esetén 2, ill. 3 részletben kerül átutalásra.

Learning Agreement for Studies

A dokumentummal kapcsolatos ügyintézést a kiutazás előtt legalább 1-2 hónappal meg kell kezdeni.

A szerződéskötés előfeltétele, hogy a Learning Agreement mind a 3 fél (hallgató, küldő intézmény, fogadó intézmény) részéről alá legyen írva, az Erasmus Iroda jó minőségű szkennelt (nem fényképezett!) példányt is elfogad. Az ügyintézés javasolt menete a következő:

 1. a hallgató a fogadó intézmény honlapján szereplő vagy a kinti koordinátor által megküldött tantárgylista alapján kitölti a Learning Agreement első részét („Before mobility”), a listát leegyezteti a tanszéki koordinátorral
 2. a kitöltött Learning Agreementet a hallgató behozza az Erasmus Irodába, ahol aláírásra kerül a küldő intézmény részéről
 3. ezt követően a hallgató kiküldi a Learning Agreement-et a fogadó intézménynek aláírásra.

A Learning Agreement módosítására is van lehetőség. Ezt akkor ajánlatos megtenni, amikor már egyértelmű, hogy mely tárgyak maradnak meg, illetve melyeket kell törölni, vagyis a külföldi tantárgyválasztás lezárultakor. Erre minden esetben a Learning Agreement „During mobility” részét kell használni.

Az Erasmus tanulmányi ösztöndíj szerződéskötéssel és utalással kapcsolatos információk

Az ösztöndíjak átutalásához a hallgatónak célszerű – de nem kötelező – devizaszámlával rendelkezni, mivel az ösztöndíjat euróban folyósítjuk.

 1. Nem kötelező itthon bankszámlát nyitni, ezt külföldön is megteheti a hallgató.
 2. A bankfiók pontos címét és az IBAN számlaszámot kérjük megadni.
 3. A számlaszám nem lehet más nevén, csak a hallgatóén. Ha csak a szülőknek van bankszámlaszámuk, akkor a hallgatónak azon társtulajdonosként kell szerepelnie.
 4. A szerződés megkötéséhez szükséges a hallgató adóazonosító jele.
 5. Azok a hallgatók, akik külföldön nyitnak számlát, értelemszerűen csak a kiutazásuk után, a pontos adatoknak az Erasmus Irodába való elküldését követően tudjuk az ösztöndíjat utalni.

Ha a szerződésben rögzített jogok, kötelezettségek és feltételek bármelyike megváltozik, azt írásban is rögzíteni kell szerződésmódosítás keretében.

A szerződéskötés feltétele a mindhárom fél által aláírt Tanulmányi szerződés (Learning Agreement)!

Online nyelvi teszt

Az online nyelvi teszt kitöltése kötelező! Az online nyelvi teszt első részét kiutazás előtt kell kitölteni, a kapott eredményt a Learning Agreement-ben kell feltüntetni. Ezt követően lehetőség van ingyenes online nyelvi kurzusra jelentkezni. Hazaérkezés után az online nyelvi tesztet meg kell ismételni. Az elért eredmény nem jár következménnyel. Célja a két teszt között eltelt időszak alatti nyelvtudási szint mérése, a fejlődés nyomon követése.

Hazaindulás előtt
 1. a hallgató aláíratja a kint tartózkodás időtartamáról szóló „Certificate of Attendace” dokumentumot;
 2. ellenőrzi, hogy a Learning Agrement szükség esetén módosításra került-e.
Hazaérkezés után
 • A külföldi tanulmányok befejeztével a hallgatónak online tartalmi beszámolót kell készítenie, melynek linkjét a Támogató juttatja el a hallgató által megadott e-mail címre.
 • Le kell adnia az Erasmus Irodába a „Transcript of Records” egy másolati példányát, amennyiben azt a fogadó intézménytől közvetlenül megkapta. Egyéb esetekben általában a fogadó intézmény közvetlenül a küldő intézménynek küldi meg a dokumentumot.
 • Ki kell töltenie az online nyelvi teszt záró részét.
Ha meghiúsul a külföldi tanulmányok teljesítése

Ha valamilyen – indokolt – oknál fogva a kiutazás meghiúsul, akkor azt az Erasmus koordinátornak, továbbá a fogadó intézmény koordinátorának haladéktalanul írásban jelezni kell! Ha a kinti tanulmányokat meg kell szakítani, akkor a szerződésben foglaltak szerint a támogatás teljes, vagy részleges összegét vissza kell utalni. A vis maior esetek minden esetben kivizsgálásra kerülnek.

FONTOS: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a hallgató kreditpontok nélkül jön haza, a kapott ösztöndíj részben vagy teljes egészében visszafizetendő! A minimum megszerzendő ECTS pontok összege: 15 kredit (ECTS), valamint minimum 3 szakmai tantárgy teljesítése kötelező.

Zero grant” státuszú hallgatók

A fenti kötelezettségek és tennivalók a „zero grant” státuszú hallgatókra is vonatkoznak annak kivételével, hogy részükre az Erasmus Iroda nem folyósít támogatást.

A célunk az, hogy minél több hallgatónk tanulhasson külföldön. Az EU szabályai szigorúak, ezért a teljes pályázati eljárás alatt kérjük a pályázók gondos együttműködését a program sikeres megvalósítása érdekében!

Nagyszerű lehetőség külföldön tanulni!

Jó utat és sok sikert kívánunk!

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben