Pótfelvételi aktuális

Alapképzések, Felsőoktatási szakképzések, Mesterképzés, Szakirányú továbbképzések

A PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS ELKEZDŐDÖTT a
felvi.hu oldalon.

A pótfelvételi tudnivalóit és a jelentkezés menetét ide kattintva olvashatod.

A 2020-as pótfelvételi eljárás alapvető feltételei

 • Felsőoktatási szakképzés és alapképzés esetén az érettségi bizonyítvány, mesterképzés esetén a szakra vonatkozó bemeneti követelményeknek megfelelő végzettséget tanúsító felsőfokú oklevél.
 • Alapképzés esetén kritérium, hogy a jelentkező rendelkezzen az adott szakra meghatározott legalább kettő, az érettségi pontokba beszámítható érettségi vizsgaeredménnyel a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint). A jelentkezőnek rendelkeznie kell legalább egy emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.

Alapképzésre, felsőoktatási szakképzésre, valamint mesterképzésre való jelentkezés esetén a jelentkező felvételi összpontszámának el kell érnie a jogszabályban meghatározott minimumpontszámot (ún. jogszabályi minimumpontszám):

 • alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 280 pontot, az érettségi pont számításánál figyelembe vehető emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgaért, illetve az OKJ szerinti szakképesítésért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;
 • felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;
 • mesterképzés esetén – 100 pontos rendszerben – 50 pontot.
Emelt szintű érettségi vizsga

Alapképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

Az emelt szintű érettségi követelménye százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető:

 • érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal;
 • felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával;
 • bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal.

Gazdasági alapképzéseinken a felvételi követelmény bármely emelt szintű érettségi vizsgával teljesíthető.

Műszaki alapképzéseinken a felvételi követelmény azonos az érettségi pontok számításához előírt érettségi vizsgatárggyal (azaz ezek közül egyből kell emelt szintű érettségit tenni).

Mechatronikai mérnök alapszak: matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy

Műszaki menedzser alapszak: matematika és biológia v. fizika v. gazdasági ismeretek v. informatika v. kémia v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy  v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy

Azok a jelentkezők, akik

 • a kétszintű érettségi vizsga bevezetése után, azaz 2005-ben vagy később érettségiztek, de nem rendelkeznek emelt szintű érettségi vizsgával, és
 • jelenleg nem állnak tanulói jogviszonyban (újra érettségizők),

emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek.

A május-júniusi érettségi vizsgaidőszakra február 15-ig, az október-novemberi érettségi vizsgaidőszakra szeptember 5-ig jelentkezhetnek személyesen vagy postai úton a területileg illetékes kormányhivatalban.

Bővebben: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/Jelentkezes_menete_erettsegi_bizonyitvannyal_20191231.pdf)

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

A jelentkező a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával teljesítheti

 • a felvételi követelményként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt,
 • a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt

legalább 45%-os eredményű vizsgával, ha az adott tantárgyból

 • a kétszintű érettségi vizsga bevezetése, azaz 2005 előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, vagy
 • külföldön teljesített érettségi vizsgaeredménnyel rendelkezik.

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban, azaz 2020. február 15-ig lehet jelentkezni az E-felvételi felületén.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát az adott érettségi vizsgatárgyakból egy napon bonyolítják le valamennyi érintett felsőoktatási intézményben. A vizsgát a jelentkező csak a behívó felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőség.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák érettségi vizsgatárgyankénti lebonyolítására várhatóan 2020. augusztus közepén kerül sor. A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg a jelentkezők részére.

Az érettségi pontok számításánál az érettségi bizonyítványban található, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredménye kerül beszámításra (nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga százalékos eredménye), illetve többletpontként 50 többletpontot kap a jelentkező.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendszer által kidolgozott és kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett, az adott érettségi vizsgatárgyra vonatkozó emelt szintű írásbeli feladatsorokon alapul.

Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye kizárólag csak az adott felsőoktatási felvételi eljárásban használható fel, és nem eredményez az adott tantárgyból emelt szintű érettségi eredményről szóló bármilyen igazolást vagy tanúsítványt.

PÓTFELVÉTELI AKTUÁLIS MEGHIRDETÉSEINK

1. Alapképzés, felsőoktatási szakképzés, mesterképzés 2020/2021 tanévre, pótfelvételi eljárás, szeptemberi kezdés, jelentkezési határidő: HAMAROSAN

2. Szakirányú továbbképzések egyedi jelentkezési határidő, az oldal alján további információk

1. Edutus Egyetem 2020/2021 tanév, pótfelvételi eljárás, szeptemberi kezdés

NAPPALI KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz. szint Munka-rend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz Pont-határ
A N K gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Budapest)(1)(2)(5) 230 000 Ft 7 kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(17) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(19) v. egy idegen nyelv(23) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(22) 280
A N K gazdálkodási és menedzsment (Tatabánya)(1)(2)(5)(15) 210 000 Ft 7 280
A N K kereskedelem és marketing (Budapest)(1)(2)(3) 230 000 Ft 7 280
A N K kereskedelem és marketing (Tatabánya)(1)(2)(3)(15) 210 000 Ft 7 280
A N K turizmus-vendéglátás (magyar nyelven) (Budapest)(1)(2)(10) 230 000 Ft 8 280

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

Képz. szint Munka-rend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz Pont-határ
F N K kereskedelem és marketing [logisztika] (Tatabánya)(1)(15) 155 000 Ft 4 bármelyik két érettségi vizsgatárgy 240
F N K turizmus-vendéglátás [turizmus] (Budapest)(1) 165 000 Ft 4 240

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz. szint Munka-rend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz Pont-határ
A L K gazdálkodási és menedzsment (Budapest)(1)(5)(12) 210 000 Ft 7 kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(17) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(19) v. egy idegen nyelv(23) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(22) 280
A L K gazdálkodási és menedzsment (Tatabánya)(1)(5)(12)(15) 190 000 Ft 7 280
A L K kereskedelem és marketing (Budapest)(1)(3)(12) 210 000 Ft 7 280
A L K kereskedelem és marketing (Tatabánya)(1)(3)(12)(15) 190 000 Ft 7 280
A L K mechatronikai mérnöki(1)(9)(12)(15) 220 000 Ft 7 matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(18) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(21) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) 280

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

Képz.szint Munka-rend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz  
F L K kereskedelem és marketing [logisztika] (Budapest)(1)(12) 155 000 Ft 4 bármelyik két érettségi vizsgatárgy 240
F L K kereskedelem és marketing [logisztika] (Tatabánya)(1)(12)(15) 145 000 Ft 4 240
F L K műszaki(1)(12)(15) 175 000 Ft 4 240

Jelmagyarázat

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.
(3) Választható specializációk: content marketing; e-business; nemzetközi piacok.
(4) Választható specializációk: e-business; innovatív vállalkozás.
(5) Választható specializációk: e-business; innovatív vállalkozás; SSC .
(6) Választható specializációk: FM (létesítménygazdálkodási menedzser); folyamat- és projektmenedzser; minőségmenedzsment.
(7) Választható specializációk: innovatív vállalkozás; nemzetközi piacok; SSC.
(8) Választható specializációk: innovatív vállalkozás; SSC .
(9) Választható specializációk: karbantartás; lézertechnológia.
(10) Választható specializációk: rendezvényszervezés; szállodai és térségi turizmus; szállodai menedzsment; turisztikai termékfejlesztés.
(11) Választható specializáció: vár- és kastélyturizmus.
(12) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira péntekenként 13-20 óra és szombatonként 8-20 óra között kerül sor.
(15) A képzés helye: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58.
(16) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi ismeretek.
(17) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek.
(18) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: autó- és repülőgép- szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, bányaművelési ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, hajózási technikai ismeretek, kiadványszerkesztési ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.
(19) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek.
(20) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, vegyipari alapismeretek.
(21) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, vegyipari alapismeretek.
(22) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
(23) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.szint Munka-rend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák Pont-határ
M L A marketing (Budapest)(2)(4) támogatott 4 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) 50
M L K műszaki menedzser(1)(3)(5)(6) 315 000 Ft 4 50

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat.
(3) Választható specializáció: létesítménygazdálkodás.
(4) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira szombati napokon 8-20 óra között kerül sor.
(5) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira pénteki napokon 13-20 óra között és szombati napokon 8-20 óra között kerül sor.
(6) A képzés helye: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Marketing mesterképzési szak és műszaki menedzser mesterképzési szak
A felvételi eljárás része a szakmai és motivációs beszélgetés, amely személyes megjelenést igényel.
A szakmai és motivációs beszélgetés időpontja:
– marketing mesterképzési szakon: 2020. május 22-23.
– műszaki menedzser mesterképzési szakon: 2020 május 29-30.
Vizsgadíj: nincs
Felvételi pontok:
– oklevél minősítése alapján: 40 pont
és
– szakmai és motivációs beszélgetés: 50 pont
Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
– Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
– fogyatékosság: 10 pont
– gyermekgondozás: 10 pont
– hátrányos helyzet: 5 pont
– 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
– 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
– 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
– 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
– intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
– OTDK 1-3. hely: 5 pont
– sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

Vizsgaidőpontok:

marketing (Budapest) szakmai és motivációs beszélgetés M L K HAMAROSAN
műszaki menedzser szakmai és motivációs beszélgetés M L K HAMAROSAN

2. Szakirányú továbbképzések

Szint-Munkarend-Finanszírozás Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz.idő (félév) Jelentkezési határidő Képzés indulás
Sz-L-K általános blokklánc szakember 450 000 Ft 2 2020. szeptember 15. 2020. szeptember 25.
Sz-L-K CRM menedzser-ügyfélkapcsolati vezető  249 000 Ft 2 2020. szeptember 15. 2020. szeptember 25.
SZ-L-K digitális térségfejlesztés  150 000 Ft 2 2020. szeptember 15. 2020. szeptember 25.
SZ-L-K határon átnyúló fejlesztési szakreferens  190 000 Ft 2 2020. szeptember 15. 2020. szeptember 25.
Sz-L-K kulturális menedzser  150 000 Ft 2 2020. szeptember 15. 2020. szeptember 25.
Sz-L-K létesítménygazdálkodó  210 000 Ft 2 2020. február 10. és 2020. szeptember 15. 2020. február 21 és 2020. szeptember 25.
Sz-L-K online marketing  219 000 Ft 2 2020. szeptember 15. 2020. szeptember 25.
SZ-L-K SSC specialista  220 000 Ft 2 2020. szeptember 15. 2020. szeptember 25.

Várjuk a jelentkezésed!

Felvételi zöldszám

80-911-688

 

 

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben
Újdonság

Edutus képzés ajánló

Alkalmazásunk segít megtalálni a számodra legmegfelelőbb képzéseinket.

MEGNÉZEM
Új