Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Hírek

REKTORI UTASÍTÁS a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről a 2020/2021. tanév I. félévében (11.13.)

REKTORI UTASÍTÁS
a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzettel kapcsolatos
intézkedésekről a 2020/2021. tanév I. félévében

A Kormány által kiadott 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről c. jogszabály 14. §-a alapján az Edutus Egyetem rektora az alábbi rendelkezéseket hozza:

 1. Az Edutus Egyetem jelen rektori utasítás hatályba lépésétől kezdve online oktatási formában folytatja működését az alábbiak szerint:
  1. Fő szabály szerint minden oktatáshoz kapcsolódó tevékenységet (előadás, gyakorlat, konzultáció) online formában kell megszervezni a félév eleje óta alkalmazott órarendi időpontok betartásával.
  2. Azokon a kurzusokon, ahol az online forma nem biztosítható (pl. laborgyakorlatok), a jelenléti oktatás a rektor által kezdeményezett miniszteri engedély alapján lehetséges. A jelenléti kurzusokat az érintett tantárgyakat oktató szervezeti egységek engedélyeztetik a rektorral, a hallgatókat pedig a tárgyak oktatói tájékoztatják a jelenléti órákról.
  3. Az egyetem szervezésében megvalósuló órarendi és órarenden kívüli sportfoglalkozások szünetelnek. A Testnevelés tantárgy aláírásánál a hallgatók eddigi teljesítményét kell figyelembe venni.
  4. A félévközi és vizsgaidőszaki számonkéréseket online formában kell megszervezni. Jelenléti számonkérés a rektor által kezdeményezett miniszteri engedély alapján lehetséges. A jelenléti számonkéréseket az érintett tantárgyakat oktató szervezeti egységek engedélyeztetik a rektorral, a hallgatókat pedig a tárgyak oktatói tájékoztatják.
  5. A szigorlatokat és záróvizsgákat – a rektor által kezdeményezett miniszteri engedély alapján – jelenlétben kell megszervezni.
  6. Az oktatás és vizsgáztatás megszervezésekor figyelembe kell venni a hatályos járványügyi intézkedési terv 2., 3. és 4. fejezeteit.
 1. Az oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek esetén a következő intézkedések lépnek érvénybe:
  1. Az értekezleteket alapvetően online formában kell megtartani, kérem a személyes jelenlétben történő megbeszélések minimalizálását.
  2. A hallgatókkal és a munkatársakkal való kapcsolattartás során az elektronikus formákat kell előnyben részesíteni. A hallgatói ügyintézés alapvetően online zajlik, de korlátozott mértékben személyes ügyintézésre is van lehetőség az alábbi esetekben: diákigazolvány átvétele, szakdolgozat leadása, oklevél átvétele.
  3. A könyvtárat kizárólag a jelenléti tevékenységben érintett egyetemi polgárok látogathatják, egyéb látogatók számára a könyvtár zárva tart.
  4. A külső gyakorlóhelyen folytatott szakmai gyakorlat és duális képzés esetén a hatályos járványügyi intézkedési terv 3.3 pontjában leírtakat kell alkalmazni.
 2. További intézkedések:
  1. Az egyetem tatabányai kollégiumából 2020. november 15. 17.00 óráig ki kell költözniük azoknak a hallgatóknak, akik Magyarországon állandó lakóhellyel, vagy – a kollégiumon kívüli – ideiglenes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. Az ettől eltérő esetekben a hatályos járványügyi intézkedési terv 5.2.-5.4. pontjait kell alkalmazni.
  2. A nem oktatói munkakörben dolgozók részleges otthoni munkavégzésre állnak át, melynek megszervezése és ellenőrzése a szervezeti egység vezetők feladata a rektor folyamatos tájékoztatása mellett.
  3. Sem az egyetem (szervezeti egységek és a Hallgatói Önkormányzat) szervezésében, sem az egyetem területén személyes jelenlétet igénylő rendezvény nem tartható.
  4. Az egyetem területén nyelvvizsga jelenlétben is szervezhető, melynek során a résztvevők kötelesek betartani az intézmény hatályos járványügyi intézkedési tervében található előírásokat.
  5. Az egyetem területén minden jelenlétben folytatott tevékenység esetén továbbra is, fokozott körültekintéssel be kell tartani a hatályos járványügyi intézkedési tervben megfogalmazott egészségügyi előírásokat.

Záró rendelkezések:

  1. A hatályos járványügyi intézkedési terv jelen rektori utasítás mellékletét képezi.
  2. Jelen rektori utasítás 2020. november 13-án lép hatályba, és – ezzel ellentétes rendelkezés hiányában – 2021. január 31-ig hatályos.
  3. Jelen rektori utasítás hatályba lépésével a 2020. november 9-én hatályba lépett E-R-36/2020 sz. rektori utasítás hatályát veszti.
Elolvasom az Intézkedési tervet

Tatabánya, 2020. november 13.

Némethné Dr. Gál Andrea s.k.

rektor

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben