Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Hírek

Hallgatóink tudományos sikerei Nagyváradon

(Siker, öröm és büszkeség minden Edutusos polgárnak!)
A Partiumi Keresztény Egyetem megrendezte 22. Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferenciáját 2019. május 9-11. között Nagyváradon. A rendezvény célja a Kárpát-medencében élő és tanulmányokat folytató főiskolai és egyetemi hallgatók tudományos kutatásainak és alkotóművészeti tevékenységeinek, eredményeinek bemutatása, a tudás- és információáramlás megosztásának elősegítése, a személyes kapcsolatok építése diákok és oktatók között. Ugyanakkor kiváló platformja a hallgatói tudományos teljesítmények nemzetközi környezetben való megmérettetésének is.
Ebben az évben is mester és alapszakos diákok – tizenegy szakosztályban – adtak számot szakmai felkészültségükről a legkülönböző diszciplínák – és művészetek területéről, ahol külön értékelési szempont volt az előadói készség és minőség.
A 2018/19-es tanévben Kása Eszter és Predák Nikolett, az Edutus Egyetem Turizmus – Vendéglátás Szak végzős hallgatói képviselték intézményünket a Gazdaságtudomány 2. (Üzleti gazdálkodás és turizmus) Szekcióban.
A következőkben hallgatóink írásbeli dolgozatainak zsűri által készített szöveges értékelése olvasható:
1. Kása Eszter: Turizmusfejlesztés, kitörési lehetőségek a kistérségekben – Glamping.
2. Predák Nikolett: A Kis-Duna mente nemzetiségeinek turisztikai vizsgálata. A sváb hagyományok erősítése családunk szemszögéből.

Kása Eszter


„1. Jó témaválasztású, aktuális kérdéseket tárgyaló, saját tapasztalatokra építő esettanulmányon alapuló dolgozat.
Külön kiemelendő a szerző személyes kötődése a témához.
Ugyanakkor felvethető kérdés, hogy a glamping és a fenntarthatóság, a luxus és a fenntarthatóság, az autentikusság/hitelesség és a fenntarthatóság mennyire összeférhető fogalmak és menedzsment elvek. S ezen elvek esetleges konfliktusai mennyiben jelennek meg a vizsgált létesítmény működésében és marketingjében.
Külön kiemelendő, hogy saját véleményét, javaslatait bátran, kreatívan, de mégis jól alátámasztva fogalmazza meg a szerző.
2. A szerző önálló kutatási eredményeire támaszkodva meggyőzően mutatja be a falusi turizmus új kitörési lehetőségét.”

 

Predák Nikolett
„1. Saját tapasztalatokra építő, helyismerettel és a téma iránti elhivatottsággal átitatott dolgozat. Egy vidéki térség nemzetiségi hagyományaira épített turisztikai fejlesztések lehetőségeinek vizsgálata mindig érdekes és fontos kérdés.
Az elemzések során megismerhetjük az adott terület adottságait és problémáit, s rálátásunk lehet egy új szolgáltató egység saját arculatának kiépítésének, piaci pozícionálásának lehetőségeire.
A dolgozat megállapításai legtöbbször helyesek, de nem mindig hordoznak sok sajátosságot, újdonságot. Ugyanakkor gyakorlati szempontból is mindenképpen hasznosíthatók.
2. Nagy gondosan kiválasztott és felépített dolgozatot olvashat az opponens, szerencsés helyzet amikor a szerző szakmai érdeklődésének megfelel a téma és anyagi szükségleteit is gyarapíthatja azáltal, hogy tudása mélyítése által vállalkozását is fellendítheti. A szerző részben szakszerűen használja a szakirodalmat, hivatkozások lábjegyzetben találhatóak, a PTDK szabályzata szövegközi hivatkozást ír elő. Hiányosságnak vélem továbbá, hogy a szakirodalmi hivatkozások bizonyos hányada nem jelenik meg sem a szövegtörzsben, sem lábjegyzetben, habár a bibliográfiában felsorolja azokat. Ezért nehezen dönthető el sok helyen, hogy a szerző szakirodalmat idéz-e vagy saját gondolatot közöl.
A felhasznált kvalitatív kutatás előkészítése, összegzése gondos munkára utal. Összességében a választott módszerek a téma szempontjából relevánsak, a szerző megfelelően alkalmazza azokat.”

A zsűri a konferencia végén külön kiemelte hallgatóink kiváló előadói stílusát, az Edutus Egyetemen folyó turizmus oktatás-képzés gyakorlatorientáltságát és a széleskörű nemzetközi szakirodalom alkalmazását, felhasználását, melyet a témaválasztások, valamint a dolgozatok széles ökológiai-társadalmi-gazdasági kontextusa révén egyértelműen megállapítottak és kifejeztek.
Hallgatóinknak további sok sikert, termékeny szakmai jövőt kívánunk!
dr. Gubán Pál

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben