Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Hírek

Az Edutus Egyetem Műszaki Intézetének térségi szerepe Komárom-Esztergom megyében a 2021-2024 évi Intézményfejlesztési terv tükrében

Írta: Dr. Peredy Zoltán, intézetvezető

Megjelent a 2020. decemberi Acta Periodica 21. kötetében (ISSN: 2063-501X) az Edutus Egyetem kiadásában a 41-65. oldalon. DOI 10.47273/AP.2020.21.41-65

ABSZTRAKT

Az Edutus Egyetem Komárom-Esztergom megye (KEM) egyetlen felsőoktatási intézményeként folyamatosan törekszik, hogy regionális innovatív tudás-és vállalkozói csomópontként (hub) működve hozzájáruljon a megye gazdasági (nemzetközi nagyvállalatok helyi gyáregységei; hazai tulajdonú kis-és középvállalatok) és társadalmi (Szakképző Centrumok, KEM Kormányhivatal, települési önkormányzatok, gazdaságfejlesztő szervezetek)  szereplői közötti hálózatos együttműködések erősítéséhez, a helyi munkaerőpiac és vállalatok visszajelzései alapján oktatási, kutatás-fejlesztési és tudáshasznosítási tevékenysége színvonalának javításával, képzési, szolgáltatási portfóliójának bővítésével. Jövőbeli térségi szerepét és mozgásterét meghatározzák a megye adottságai, a 2021-2027 időszakra szóló EU célokhoz való illeszkedés.

Az esettanulmány áttekinti az Edutus Egyetem Műszaki Intézetének 2021-2027 időszakra vonatkozó lehetséges továbblépési irányait, hogy erősíteni tudja KEM-ben betöltött térségi szerepét az oktatás-kutatás-tudás üzleti hasznosítása területén. A megyei térségi szerep (regionális innovatív oktatási-vállalkozási csomópontként való működés) mellett kitekint a megyei határokon túlra országos (MIPA pilot programok digitális képzési moduljainak tananyagfejlesztése és tudásátadása különböző képzési helyszíneken és ágazatokban), illetve nemzetközi dimenziókban is (kettős diplomás képzések, EDIW workshop sorozat beindítása). Az oktatásszervezési, nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázását, társadalmi szerepvállalási javaslatok kialakítását összehangolja KEM adottságainak és helyzetének feltárásával, illetve a  következő programozási időszak hazai és EU pályázati forrásaihoz való hozzáférés előfeltételéül megszabott Edutus Egyetem Intézmény Fejlesztési Terv 2021-2024 című dokumentum főbb elvárásaival.

Az elkövetkező időszak feladata a javaslatok megvalósításához szükséges források megtalálása és a szükséges humán erőforrás feltételek biztosítása. Mivel a 2021. évre áthúzódó COVID-19 járvány gazdasági kihatásai egyelőre nem prognosztizálhatók, ezért már a tervezési időszakban nagy rugalmasságra lesz szükség a célok és az erőforrás allokációk döntéselőkészítésében.

Kulcsszavak: KEM térségi szerep, intézményfejlesztési terv, regionális vállalkozói csomópont, oktatási innovációs, stratégiai céges partnerségek

ABSTRACT

The Edutus University, as only HEI in Komárom-Esztergom county (KEM), strives continuously to strengthen the network-based, trust-building cooperation between the regional interested stakeholders (e.g.: local braches of multinational companies, domestic SME’s; regional authorities, NGO’s) by acting as a regional innovative knowledge and entrepreneurial hub, taking into consideration feedbacks from the local labor market actors and companies for improvement of the quality of its educational, R&D and knowledge exploitation activities, enriching its educational, training and high added value service portfolio. Its future regional role largely depends on the regional economic and social conditions of the county and it should be alignment with the EU development and cohesion goals for the period 2021-2027 as well.

The case study reviews the future potential development directions of Edutus University Engineering Institute for the time period 2021-2027 in order to strengthen its regional role in the field of business utilization of educational and R&D knowledge. Besides the county’s regional innovative education-business hub role, extends beyond the county’s borders (curriculum development and knowledge transfer of digital training modules of MIPA pilot programs in different training locations and sectors) as well as international dimensions (double diplom degree education, establishing EDIW workshop series). Defining different measures in the field of educational innovations, international cooperations, social institutional responsibility and harmonise these recommendations and ideas with the requirements of the Edutus University Institutional Development Plan 2021-2024 as well.

The task for the next period is to find the necessary human and financial resources to implement these goals. Since the economic impact of the COVID-19 epidemic beyond 2021 is not yet predictable, a high degree of flexibility will be needed in the decision-making process of resource allocations already in the planning period.

Keywords: KEM regional role, Institutional Development Plan, regional entrepreneurial hub, educational innovation, strategic corporate partnerships

 

Tovább a teljes cikkhez Tovább a teljes cikkhez

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben