Turizmus-vendéglátás szak

A turizmus-vendéglátás szak révén, az itt folyó képzés színvonalának elismeréseként az Edutus Főiskola társult tagja lett a Turisztikai Világszervezetnek (UNWTO) egyedüli magyar felsőoktatási intézményként. Ez a tény óriási előnyt jelent a nemzetközi kapcsolataink bővítésében és a legkorszerűbb idegen nyelvű tananyagok, szakirodalmak közvetlen hozzáférésében.


A turizmus-vendéglátás szak tantervében a közgazdasági-gazdálkodási és szakmai ismeretek mellett a humán háttér is erős intézményünkben (kulturális, művelődéstörténeti alapokra épülő képzés), valamint külön hangsúlyt fektetünk a környezeti, ökológiai problémákra is.


A hallgatók speciális témakörökben, un. szakirányokon mélyíthetik el ismereteiket:
A Turisztikai termékmenedzsment szakirányon a hallgatók a világturizmus és a hazai turizmus legsikeresebb ágazataival ismerkednek meg –többek között a városi és örökségturizmussal, egészségturizmussal, rendezvényturizmussal, ökoturizmussal, tanulmányozzák a turisztikai fogadóterületek, a desztinációk működését, míg a Szállodai menedzsment szakirányon a szálláshelyek üzemeltetésével, menedzsmentjével, a szálláshely marketing sajátosságaival foglalkoznak.
Az elméleti képzés mellett nagy szerepet kapnak a gyakorlati foglalkozások is: részben az egyes tantárgyakhoz, részben a szakirányokhoz kapcsolódva a hallgatók bekapcsolódhatnak piackutatásokba, hostess és animátori munkákba – a magyarországi EU Elnökség idején például 20 diákunkat választotta ki a Külügyminisztérium fél éves közreműködésre.
A képzés része, befejezése egy féléves szakmai gyakorlat, melyet hallgatóink turisztikai vállalkozásokban (szálláshelyek, utazási irodák, vendéglátóhelyek, rendezvényszervezők), non-profit szervezetekben (minisztériumok, Magyar Turizmus Zrt, nemzeti parkok, önkormányzatok, Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek) töltenek el. Számos hazai és külföldi szakmai gyakorlatos hellyel van évek óta megállapodásunk, így kiemelt partnereink közé tartozik a Magyar Turizmus Zrt, a Danubius Zrt, vagy több görögországi (szigeteken lévő) szállodakomplexum.


Nemzetközi kapcsolatainkat az ERASMUS program is támogatja: hallgatóink részképzésre, szakmai gyakorlatra utazhatnak külföldre, és onnan is érkeznek diákok.
Hallgatóink közül a legkiválóbbak Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) indulva évek óta előkelő helyezéseket érnek el, illetve különdíjjal jutalmazzák őket, valamint kimagasló tanulmányi eredményeik alapján Köztársasági Ösztöndíjra is jogosultak.


A diploma feltétele két idegen nyelvből tett legalább középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, melynek megszerzéséhez a Főiskola egyrészt a képzésbe beépített nyelvórákkal, (ha szükséges, ezen kívüli plusz nyelvi felkészítőkkel), valamint a helyszínen bonyolított nyelvvizsgákkal nyújt segítséget.


A szakon oktató tanárok és meghívott előadók elismert, tudományos fokozattal, illetve nagy szakmai –gyakorlati tapasztalattal rendelkező munkatársak, akik rendszeresen szakértőként működnek közre hazai és nemzetközi turizmus fejlesztésekben. Az Edutus Főiskola turizmus-vendéglátás képzése révén tagja a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének és a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadói Szövetségnek (VIMOSZ).


A turizmus-vendéglátás szakon a képzés során többször szervezünk diákjainkkal közösen tanulmányi kirándulásokat: az elmúlt évek során bejártuk ill megismertük a Felső-Tiszavidéket, a Pécs-Villány-Siklós régiót, a Balatonfelvidéket, a Dunántúl gyógyszállodáit, Bécs örökségeit, Olaszország és Erdély kincseit

Turizmus-vendéglátás BA képzés az Edutus Főiskolán

BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG PROGRAM


Oktatók elérhetőségei

Turizmus Tanszék:

- Tanszékvezető (mb.): Gondos Borbála

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI - 2016/2017. tanév őszi félév