Új szakmák igényeihez kapcsolódó műszaki képzés- és tartalomfejlesztés a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján


A projekt címe:

„Új szakmák igényeihez kapcsolódó műszaki képzés- és tartalomfejlesztés a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján”

A projekt azonosítószáma:

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0017

A projekt időtartama:

2010. június 1- 2012. május 31.

Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Váci út 45/C
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg


A projekt célja:

A projekt célja, hogy az innovatív hazai cégek számára jól képzett szakemberek álljanak rendelkezésre, akik hozzáértőn, szakavatottan és alkotó módon képesek a lézersugaras csúcstechnológia valamint a megújuló energiatermelés és –gazdálkodás szakterületeinek művelésére és fejlesztésére.
Ez szervesen illeszkedik a Főiskola fejlesztési terveihez, melyek a korszerű ismeretek oktatását a hiányszakmák területére is kiterjesztik. Kiemelkedik ezek közül a főiskola azon stratégia célja, amely szerint gyakorlatorientált egyetemmé, a modern gondolkodás, tudás és gyakorlat központjává kíván válni.


A Főiskola az Európai Unió támogatásával olyan alapszakokkal és szakirányú képzések indításával kívánja bővíteni képzési palettáját, melyek jelenleg nem találhatók meg átfogó, komplex módon a hazai képzési kínálatban, így lehetőséget teremt arra, hogy a hiányszakmák betöltésére alkalmas szakembereket képezzen.


A projekt főbb tevékenységei:

Megalapozó kutatások, módszertani fejlesztések
A tananyagok kidolgozását munkaerőpiaci és nemzetközi felsőoktatási kutatás előzte meg, melynek célja az volt, hogy megismerjük a majdani munkáltatók (vállalatok) elvárásait a diplomával és ezáltal a területen elhelyezkedni kívánó szakemberekkel szemben valamint, hogy feltérképezzük a külföldön létező hasonló kurzusokat. A kutatási eredményeket a tananyagfejlesztés során felhasználjuk, ezáltal is erősítve a munkaerőpiac igényeihez való illeszkedést.

Képzési programok kialakítása, fejlesztése
A projekt keretében intézményünk olyan képzéseket indít, mely a főiskola hosszú távú céljaihoz és profiljához illeszkedik, ugyanakkor alkalmazkodik a fejlődő világ új kihívásaihoz, valamint a magyarországi felsőoktatásban új lehetőségeket teremt.


A projekt keretében fejlesztésre kerülő szakok:

Mechatronika alapszak – lézertechnológia szakiránnyal
Energetika alapszak – alternatív energetika mérnök szakiránnyal
Rövid ciklusú vállalati képzések


A képzések által a főiskola célja, olyan kiváló szakemberek képzése, aki szakértelmükkel, az új technológiák ismeretével és alkalmazásával, innovatív és környezettudatos szemléletükkel hozzájárulnak a hazai ipari termelés fejlesztéséhez és növeléséhez a lézersugaras csúcstechnológia valamint az alternatív energiatermelés és felhasználás területén.


Vállalatok, kormányzati és felsőoktatási szakértők bevonása
A tananyagfejlesztési folyamat részeként az elkészült tananyagok - a szakmai lektoráláson túl - a munkaerőpiac releváns tapasztalattal rendelkező szakemberei által is véleményezésre kerülnek. A tevékenység célja, hogy az új képzésekből kikerülők, valóban a gyakorlati életben jól használható, a munkaerőpiac számára is értékes diplomát szerezzenek, s versenyképes oklevelük által eredményesen helyezkedjenek el.


Digitalizálás, e-learning fejlesztés
A tananyagfejlesztés eredményeképpen elektronikus tananyagok jönnek létre, mely mind a Főiskolai e-learninges keretrendszerében, mint pedig a tankönyvtar.hu-n elérhető lesz.

A elektronikus tananyagok előnye azon túl, hogy elektronikusan könnyen és mindenki számára hozzáférhetővé válnak – alkalmazza a legmodernebb technikákat is.

Kereshető Elektronikus Tartalmak: KERESÉS

tamop412_1

tamop412_2

tamop412_3

tamop412_4

tamop412_5

tamop412_6

tamop412_7

tamop412_8

tamop412_9