A Műszaki Intézet részeként kialakításra került a Lézerlabor, mint szervezeti egység, melyet annak vezetője irányít.

A tudományos- és nemzetközi rektorhelyettes irányítása alatt Szakmai Műhelyek kerültek kialakításra a Főiskolán.

Az alábbi Szakmai Műhelyek kerültek kialakításra a Főiskolán:

Alternatív Energetikai Műhely

- Bejárható Magyarország Programműhely

Galamb József Szakmai Műhely

HÉLIA Szakmai Műhely

Magyary Településfejlesztési Műhely

 

A műhelyek céljait, feladatait, tevékenységüket Alapító Okiratuk tartalmazza és szabályozza. A műhelyek irányítója a rektor által kijelölt személy, aki vezeti a műhelyben részt vevő személyek munkáját.