roplogoA Modern Üzleti Tudományok Főiskolája a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretei között meghirdetett „MÜTF Regionális Tudás- és Karrierközpont létrehozása a helyi szereplőkkel történő együttműködés elősegítésére” c. pályázatán 46,4 millió forintos támogatás nyert el, mint fő kedvezményezett.

A pályázatban részt vevő partnerek

Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete, Komárom-Esztergom Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége, Gazdaságfejlesztő Szervezet Kht, Pannonia Regia Kht, MÜTF Hallgatói Önkormányzat, Erdő-Gazda 93 Kft, Marcal-Erőforrás Terület- és Vállalkozásfejlesztési Csoport, Sümegi Kistérségi Többcélú Tárulás.

Regionális Tudás- és Karrierközpont

Elsődleges célja, hogy a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája kiterjessze Karrier irodájának működési tevékenységét, bővítse kapacitásait, hogy ezáltal olyan szolgáltatásokat tudjon nyújtani és koordinálni, amelyek előmozdítják a hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzését és így megkönnyítik számukra a munkaerő-piaci elhelyezkedést.
A felsőoktatás előtt álló jelentős változásokra a Főiskola úgy szeretne felkészülni, hogy szellemi kapacitásainak hasznosítását és a képzés megújítását a konzorcium tagjaival együttműködve a gyakorlati élet igényeinek megfelelően alapozza meg.

Tanácsadó hálózat

A főiskola létrehoz egy, a hallgatók által működtetett tanácsadói hálózatot is, amely a régió kis-és középvállalatait segíti majd.

nftlogo
Kompetencia-alapú képzés

A főiskola a pályázat kiírásának megfelelően tervezte meg a hallgatók karrierjének megalapozását, olyan képzési és tréning elemek fejlesztésével, melyek az üzleti élet elvárásain alapulnak, de az alapképzésnek –elméleti és gyakorlati képzés- nem részei. A kétciklusú képzésre áttérve az üzleti képzési ág számol új kompetenciák fejlesztésével, de oktatási programjában azokat teljes egészében nem integrálja. A MÜTF a bolognai képzésnek megfelelően szeretné új szakjait olyan fejlesztő programokkal is kiegészíteni, amelyek eddig hiányoztak az üzleti képzésből.

Kutatási hálózat

A projekt során a főiskola kialakít szakmai gyakorlatot adó kutatási hálózatot is, amely a régió fejlesztését szolgáló kutatási programokat hajt végre.

A projekt keretében az alábbi 2 kutatás valósul meg:
A regionális együttműködés lehetőségeinek vizsgálata a településmarketing eszközrendszerével a magyar-szlovák határ két oldalán
A fenntartható vidéki térség gazdaságfejlesztési tényezőinek és feltételeinek vizsgálata, különös tekintettel az agrárkörnyezetre és az alternatív energiahasznosításra - Sümeg kistérségi modell

Elérhetőségek:

Regionális Tudás- és Karrierközpont
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
Tel: 34/520 476

A projekt megvalósítása 2006 augusztusától 2008 áprilisáig tart.