Az Oktatásszervezési Osztály feladata a hallgatók segítése a tanulmányaik minden szakaszában a jelentkezéstől az oklevél átadásáig.

Az Oktatásszervezési Osztály az alap- és mesterképzésekben, felsőoktatási szakképzésekben és szakirányú továbbképzésekben tanulmányi hatósági feladatokat lát el, végzi a hallgatók tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját, intézi a hallgatók tanulmányi-, vizsga- és pénzügyeit.

Főbb feladatai:

  1. a hallgatókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése tanulmányi ügyeinek intézése,
  2. igazolások kiadása
  3. a végzett hallgatók bizonyítványainak, okleveleinek és oklevélmellékleteinek, valamint kreditigazolásainak előkészítése és kiállítása,
  4. a hallgatók tájékoztatása a tanulmányi kötelezettségeikről, azok teljesítésének módjáról,
  5. adatszolgáltatás az Oktatási Hivatal számára,
  6. a hallgatói pénzügyek (ki- és befizetések) koordinálása,
  7. tanulmányi nyilvántartó rendszer (NEPTUN) karbantartása, fejlesztése.

Oktatásszervezési Osztály nyitva tartása

Tatabánya, Budapest

Oktatási időszakban: 2015. szeptember 1-től 2016. június 30-ig

NapokIdőpontok
Hétfő nincs ügyfélfogadás

Kedd

8.00-12.00
Szerda 12.00-15.00
Csütörtök 8.00-12.00

Péntek

12.00-14.00
Szombat 7.45-14.00 (csak oktatási időszakban, konzultációs napokon) 

Oktatásszervezési Osztály munkatársak és elérhetőségeik

Farkas Beáta
osztályvezető

2800 Tatabánya, Béla Király körút 58. 309. szoba

1114 Budapest, Villányi út 11-13. 3. em. 309 szoba
Telefon: +36-20/292-53-23

E-mail: farkas.beata@edutus.hu

Tatabányai munkatársak és elérhetőségeik:

2800 Tatabánya, Béla Király körút 58. 101. szoba

Papp Gizella
csoportvezető

Telefon: 06 (34) 520-463
E-mail: papp.gizella@edutus.hu

Pálné Balázs Dorottya
tanulmányi előadó

Telefon: 06 (34) 520-412
Email: palne.balazs.dorottya@edutus.hu

Lieblein Balázs
Neptun adminisztrátor,

Telefon: 06 (34) 520-437
E-mail: lieblein.balazs@edutus.hu

Budapesti munkatársak és elérhetőségeik:

1114 Budapest, Villányi út 11-13. 3. em. 307-308 szoba

Gaálné Strobl Erzsébet
csoportvezető
E-mail: gaalne.strobl.erzsebet@edutus.hu
Telefon: 06-1/450-2420/208 mellék

Barta Marianna
tanulmányi előadó
E-mail: barta.marianna@edutus.hu
Telefon: 06-1/450-2420/211 mellék

Juraszik Ágnes
tanulmányi előadó
E-mail: juraszik.agnes@edutus.hu
Telefon: 06-1/450-2420/247 mellék

Győry Lívia
Neptun adminisztrátor
Neptun hallgató pénzügyek ügyintézője
E-mail: gyory.livia@edutus.hu
Telefon: 06-1/450-2420/212 mellék

Szak/Tagozat
Tanulmányi előadó
Budapesti képzési hely
Minden budapesti alapképzési és felsőoktatási szakképzési szak Barta Marianna
Minden budapesti mesterképzési és szakirányú továbbképzési szak Gaálné Strobl Erzsébet
Tatabányai képzési hely
Minden tatabányai szak Pálné Balázs Dorottya 

Levelezési cím:

Edutus Főiskola

Oktatásszervezési Osztály

Tanulmányi csoport

2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.

 

Tanulmányi csoport

1114 Budapest, Villányi út 11-13.

____________________________________________________________________________________

Mintatantervek

Letölthető dokumentumok