Nyelvi követelmények

Az oklevél kiadás feltétele:

SZAKELŐÍRT NYELVVIZSGA
Műszaki menedzser alapszak Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
Mechatronikai mérnök alapszak Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
Gazdálkodási és menedzsment alapszak Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. (egy középfokú szakmai, vagy egy felsőfokú általános)
Kereskedelem és marketing alapszak Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. (egy középfokú szakmai, vagy egy felsőfokú általános)
Marketing mesterszak A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Nemzetközi gazdálkodási alapszak Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga - amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható - vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Turizmus és vendéglátás alapszak Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga - amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható - vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Kötelező nyelvi tárgyak a mintatanterv szerint:

Félévmechatronikai mérnök alapszakgazdálkodási és menedzsment,
kereskedelem és marketing,
műszaki menedzser alapszakok
nemzetközi gazdálkodás,
turizmus-vendéglátás alapszakok
I. Nyelvi szintfelmérő Nyelvi szintfelmérő Nyelvi szintfelmérő
II. Nyelvi szintfelmérő Nyelvi szintfelmérő Nyelvi szintfelmérő
III. Műszaki szaknyelv I.  Gazdasági szaknyelv I. Gazdasági szaknyelv I.
(1. nyelv)
IV. Műszaki szaknyelv II. Gazdasági szaknyelv II.  Gazdasági szaknyelv II.
(1. nyelv)
V. - -  Gazdasági szaknyelv III.
(2. nyelv)
VI. - -  Gazdasági szaknyelv IV.
(2. nyelv)
Félévmechatronikai mérnök alapszakgazdálkodási és menedzsment,
kereskedelem és marketing,
műszaki menedzser alapszakok
nemzetközi gazdálkodás,
turizmus-vendéglátás alapszakok
I. Idegen nyelv I. Idegen nyelv I. Idegen nyelv I.
II. Idegen nyelv II. Idegen nyelv II. Idegen nyelv II.
Szakmai nyelvvizsga felkészítő I
III. Nemzetközi tárgyalások idegen nyelven Nemzetközi tárgyalások idegen nyelven Szakmai nyelvvizsga felkészítő II.
IV. - - -

A kötelező tantárgyakat a tanulmányok során feltétlenül teljesíteni kell, mert e nélkül senki nem bocsátható záróvizsgára.

Az alapszakokon szaknyelvtanulás megkezdésének előfeltétele a megbízható általános nyelvi készség, amit a Nyelvi szintfelmérőn kell bizonyítani.

Minden szakon mint minden tantárgyat, a szaknyelvet is lehet a mintatantervtől eltérő időpontokban tanulni (már az első félévben is), de csak az előfeltételek teljesítése után, melyeket a mintatanterv tartalmaz.

Választható nyelvek

Kötelező kurzusokat és vizsgákat elsősorban angol és német nyelven szervezünk, de kellő számú jelentkező esetén más idegen nyelvű (olasz, orosz stb.) csoportokat is indítunk.

Szaknyelv I – II.

A szaknyelv a nappali tagozaton heti 4 órás, 2 kreditet érő, két féléves, gyakorlati jeggyel záruló tantárgy. A Szaknyelv I. előfeltétele a Nyelvi szintfelmérő, a Szaknyelv II-é a Szaknyelv I. A tantárgy tematikájáról és kötelező tankönyvéről mindenfélév elején a Neptun rendszerben tájékoztatást adunk. A tantárgy célja, hogy a hallgatók tudjanak idegen nyelvű szaknyelvi környezetben megfelelő szinten kommunikálni mind szóban, mind írásban. A tantárgy keretében megismerkednek a gazdasági élet legfontosabb területeinek idegen nyelvi szókincsével, szövegtípusaival, az Európai Uniótól a bankrendszeren át a vállalkozási formákig. A témakör kifejezéskészletének megismerésén túl sok hasznos információt szereznek a célnyelvű országok gazdasági, társadalmi problémáiról, összehasonlítják a külföldi és magyar viszonyokat, ill. vitatkozhatnak a különböző megoldások előnyeiről és hátrányairól, egyben felkészülnek az akkreditált szaknyelvi vizsgára.

Nyelvi szintfelmérő

A szaknyelv tanulásának megkezdéséhez megbízható alapfokú (B1+ szintű) nyelvtudásra van szükség. Ennek meglétét nyelvi szintfelmérőn kell bizonyítani, ami egyben kritériumkövetelmény, s a Szaknyelv I. tantárgy előfeltétele. Szintfelmérő vizsgát minden tanév elején és minden vizsgaidőszakban szervezünk angol és német (+ olasz) nyelvből. A Nyelvi szintfelmérőt online formában a Főiskola épületében írhatják meg.

A Nyelvi szintfelmérő több részből áll: egy több választási lehetőséget felsoroló nyelvtani és szókincs tesztből, szövegértést ellenőrző feladatokból, és egy levélből. Szótárt egyik feladathoz sem lehet használni.

Az Orientációs héten a Nyelvi szintfelmérőre felkészítő intenzív kurzusokat szervezünk.

Felmentés

A Nyelvi szintfelmérő és a Szaknyelv I-II. tantárgyak alól csak azok a hallgatók kaphatnak felmentést, akik már rendelkeznek az adott nyelvből legalább középfokú (B2 szintű) komplex szaknyelvi vagy felsőfokú (C1 szintű) komplex általános nyelvvizsgával, azaz teljesítik a diploma átvételének feltételét.

Csak a Nyelvvizsga Akkreditációs Központ honlapján (www.nyak.hu) megtalálható akkreditált vagy honosított nyelvvizsgával lehet felmentést kérni. De bármely élő idegen nyelvből tett, megfelelő szintű akkreditált nyelvvizsgát elfogadunk.

Nyelviskola

A kötelező nyelvi kurzusokon kívül az Edutus Nyelviskolában igénye és érdeklődése szerint számtalan nyelvi kurzus közül válogathat a Nyelvi szintfelmérőre felkészítő kurzusoktól a szaknyelvi vizsgára megfelelő rutinnal felvértező vizsgatréningeken keresztül újabb nyelvek elsajátítását segítő általános nyelvi tanfolyamokig. Mindezt kedvezményes áron, az Önök időbeosztásához igazodva! Kérjük, tanulmányozzák az Edutus Nyelviskola kínálatát a http://www.edutus.hu/cikk/nyelviskola/ honlapon, s éljenek az egyedülálló nyelvtanulási lehetőségekkel!

Szaknyelvi előkészítő
Edutus Preparation

Ha az első félév elején a nyelvi szintfelmérőn nem vett részt vagy nem ért el megfelelő eredményt, akkor Szaknyelvi előkészítőn készülhet fel a következő Nyelvi szintfelmérőre. Ez a kurzus nem kötelező, de figyelmükbe ajánljuk, mert a tanórákhoz igazodva, heti 2 x 2 órában, gyakorlott nyelvtanárok segítségével célzottan és eredményesebben készülhetnek fel a Nyelvi szintfelmérőre, mint egyénileg vagy a vizsgakövetelményeket nem ismerő külsős oktatók segítségével. Emellett a térítési díj is nagyon kedvező.

Szaknyelvi vizsgafelkészítő
Edutus Szakmai

A helyben letehető akkreditált szakmai nyelvvizsgák (Zöld Út, Kitex) vizsgáira a vizsgaidőpontokhoz igazodó célzott felkészítő tanfolyamokat szervezünk ősszel, télen és tavasszal is. A 40 órás (heti 2x2 vagy 1x4 órás) kurzusokon az adott vizsga szóbeli és írásbeli feladatait gyakorolhatják gyakorlott vizsgáztatókkal, a korábbi vizsgafeladatok segítségével. Személyre szabott, célzott útmutatást kaphatnak az egyes részfeladatokkal és az egész vizsgával kapcsolatban. A tanfolyamot elvégzettek között a sikeres vizsgázók aránya 80 % fölötti!

Általános nyelvi kurzusok

A kötelező nyelvórákon csak szaknyelvet tanulnak, de az Edutus Nyelviskola tanfolyamain lehetőségük van az általános nyelv, a nyelvtan vagy a társalgás célzott gyakorlására is alap-, közép- és felsőfokon. Elmélyíthetik meglevő ismereteiket, vagy újabb idegen nyelv tanulását kezdhetik el, hiszen a jó nyelvtudás a karrier egyik kulcsa! A megszerzett nyelvtudás segítségével helyben akkreditált nyelvvizsgát is tehetnek.

Nyelvvizsga

A diploma kiadásához és a felmentési kérelmek (Nyelvi szintfelmérő, Szaknyelv I-II.) engedélyezéséhez csak a Nyelvvizsga Akkreditációs Központ honlapján (www.nyak.hu) megtalálható akkreditált vagy honosított nyelvvizsgákat fogadjuk el.

Bármely élő idegen nyelvből tett, megfelelő szintű akkreditált nyelvvizsga megfelelő. A követelmények részletes leírását ld. a „Nyelvi követelmények”-nél!

Nyelvvizsgák HELYBEN!

Az Edutus Főiskola Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszéke mint Akkreditált Vizsgahely a következő akkreditált nyelvvizsgákat szervezi meg évente több alkalommal Tatabányán és Budapesten angol és német nyelven:

Általános nyelv
Origó Nyelvvizsga ELTE ONYC
Vizsgahely: Tatabánya
Vizsgaidőszakok: január, március, június, november
Részletes információk: www.edutus.hu/cikk/nyelvvizsgak/ és www.onyc.hu
Gazdasági szaknyelv
Zöld Út Nyelvvizsga Szent István Egyetem, Gödöllő
Vizsgahely: Tatabánya
Vizsgaidőszakok: március, május, november
Részletes információk: www.edutus.hu/cikk/nyelvvizsgak/ és www.zoldut.szie.hu
KITEX Nyelvvizsga KIT, Budapest
Vizsgahely: Budapest
Vizsgaidőszakok: január, április, október
Részletes információk: www.edutus.hu/cikk/nyelvvizsgak/ és www.kitex.hu
Műszaki szaknyelv
Zöld Út Nyelvvizsga Szent István Egyetem, Gödöllő
Vizsgahely: Tatabánya
Vizsgaidőszakok: március, május, november
Részletes információk: www.edutus.hu/cikk/nyelvvizsgak/ és www.zoldut.szie.hu