Az Edutus Főiskola képzési kínálata - Műszaki képzések

Felvételi zöld szám: (80) 911-688

E-mail: felvi@edutus.hu

(Az aláhúzott névre kattintva megtekintheti a teljes képzésleírást)

TELJES KÉPZÉSI TÁBLÁZAT ITT ÉRHETŐ EL!

Alapképzések

Mechatronikai mérnökiMűszaki menedzser
Tatabánya Tatabánya
specializáció specializáció
lézertechnológia
  1. FM (létesítménygazdálkodási menedzser),
  2. folyamat- és projektmenedzser
nappali, levelező nappali, levelező
képzés nyelve levelező tagozaton: magyar képzés nyelve levelező tagozaton: magyar

Szakirányú továbbképzés

Alkalmazott lézertechnológiai szakmérnök

Alkalmazott lézertechnológiai szakember

ONLINE JELENTKEZÉS ITT

Alkalmazott lézertechnológiai szakmérnök/szakember

A szakképzés célja:

A Magyarországon egyedülálló képzésben résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag nyújtása, amely alkalmassá teszi őket a lézertechnológiában használt gépek és berendezések üzemeltetésére, a 3D CAD modell alapú CAM megmunkálás-tervezésre és tényleges termékgyártásra, CNC- és robot-cellában egyaránt.

A képzés során a hallgatók megismerkednek a lézertechnológia természettudományos és műszaki alapjaival, valamint az üzemeltetés technikai, gazdasági és szervezési kérdéseivel, a lézersugár biztonság alapvető kritériumaival (Laser Safety Officer).

 

Szak neve:

alkalmazott lézertechnológiai szakmérnök

Felvétel feltétele

műszaki vagy természettudományos képzési területen szerzett alapfokozat és mérnöki szakképzettség

Képzés szintje

alapfokozatra épülő szakirányú továbbképzés

Képzés szintje

nem ad

Az oklevélben szereplő szakképzettség

alkalmazott lézertechnológiai szakmérnök

 

 

Szak neve:

alkalmazott lézertechnológiai szakember

Felvétel feltétele

műszaki vagy természettudományos képzési területen szerzett alapfokozat és nem mérnöki szakképzettség

Képzés szintje

alapfokozatra épülő szakirányú továbbképzés

Képzés szintje

nem ad

Az oklevélben szereplő szakképzettség

alkalmazott lézertechnológiai szakember

 

A képzés eredményeképpen a hallgatók képesek lesznek:

  • a műszaki-technológiai problémák és feladatok azonosítására, megfogalmazására, a kapcsolódó természettudományos kérdések felvetésére,
  • a rendelkezésre álló lézertechnológiai megoldások elemzésére, a problémának és a kapcsolódó feladatoknak leginkább megfelelő megoldás kiválasztására,
  • a lézertechnológiai gépek, berendezések telepítésére, beüzemelésére, kalibrálására,
  • a lézertechnológiai gépek, berendezések üzemeltetésére, a működés monitorozására és elemzésére, az ehhez szükséges matematikai módszerek gyakorlati alkalmazására,
  • a felmerülő üzemeltetési problémák okainak meghatározására és a problémák kezelésére, egyszerűbb villamossági és gépészeti javítások elvégzésére,
  • a karbantartási feladatok meghatározására, tervezésére és végrehajtására,
  • az üzemeltetés gazdasági, szervezési, környezet- és munkavédelmi szempontjainak figyelembe vételére, ezek alapján a működés optimalizálására,
  • kockázatok elemzésére és kezelésére,
  • minőségfejlesztési intézkedések megfogalmazására, kidolgozására és bevezetésére,
  • műszaki tartalmú projektek előkészítésére, megtervezésére, megvalósítására, monitorozására, dokumentálására és megfelelő lezárására,
  • az üzemeltetéssel kapcsolatos ismeretek átadására.

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

  • Lézer sugárforrások
  • Lézersugár fizika
  • Lézersugár-vezetés
  • Ipari gázok
  • Lézersugaras technológiák
  • Robottechnika
  • Gépészeti automatizálás
  • Ipari lézer alapismeretek
  • Lézervédelmi szabványok és számítások
  • Élettan, anatómia
  • Integrált lézerek munkavédelmi vizsgálata
  • Gépek, berendezések karbantartása
  • Problémaelemzési és megoldási technikák
  • Műszaki projektek megvalósítása

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

A termelés során felmerülő igények alapján az alkalmazott lézertechnológiai szakértő meghatározza, hogy milyen lézertechnológiai megoldások alkalmazása célszerű. Specifikálja az elvárásokat, majd megkeresi a piacon rendelkezésre álló és az elvárásoknak potenciálisan megfelelő megoldásokat. A kapott információk segítségével elvégzi az alternatívák műszaki, gazdasági, környezetvédelmi stb. szempontú elemzését, majd döntés-előkészítési javaslatot készít a vezetés számára.

Részt vesz a kiválasztott gépek és berendezések telepítésében, beüzemelésében, kalibrálásában, valamint az üzemeltetésben részt vevő munkatársak képzésében. Végzi vagy felügyeli az üzemeltetést, gondoskodik a megelőző karbantartásról és a felmerülő problémák kezeléséről. Rendszeres elemzést végez a működés műszaki, gazdasági és egyéb aspektusairól, majd ezek alapján fejlesztési intézkedéseket kezdeményez és végrehajt.