Marketing mesterszak

Miért érdemes az Edutus Főiskola Marketing mesterszakát választani

Az Edutus Főiskola célja, hogy üzlettudományi szempontból felkészült, gyakorlatorientált, magas színvonalú szakmai, szaknyelvi ismeretekkel és jó kommunikációs készséggel rendelkező, az értelmiségi létre hivatott szakembereket képezzen és bocsásson ki. A Főiskola mesterképzésre vonatkozó oktatási koncepciójában is megtartja képzési erősségét, amely a vállalatokkal való szoros együttműködésre alapozott készségfejlesztő, kompetencia alapú, gyakorlatorientált képzés.


A Marketing mesterszak képzési célja olyan magasfokú marketing elméleti ismeretekkel és magabiztos gyakorlati alkalmazási készségekkel rendelkező okleveles közgazdászok pályára állítása, akik képesek felismerni egy vállalat marketing környezetének valamennyi összefüggését, és ennek megfelelően írányítani a vállalat piaci műveleteit. Az Edutus Főiskolán Marketing mester oklevelet szerzettek nemcsak holisztikus megközelítésben látják a vállalkozás üzleti lehetőségeit, hanem a fenntarthatóság jegyében képesek meghatározni a szükséges feladatokat. Ilyen értelemben az üzleti siker és a fenntartható fejlődés nem kizárja egymást, hanem éppenhogy erősítő szinergikus hatást eredményeznek.

A végzettek képesek megszervezni és lebonyolítani a szükséges piackutatási feladatokat, elkészíteni a sikerrel kecsegtető marketingterveket, meghatározni a versenyképes marketingmixet, hatékonyan megszervezni a marketingdöntések végrehajtását és rendszerbe építeni a marketing-kontrolling folyamatokat. A képzésben különös hangsúlyt kapnak az értékesítés-menedzsmenttel foglalkozó ismeretek és technikák, valamint az e-kereskedelem és az online marketing ma már egyre szélesebb körben terjedő gyakorlata.

A marketing mesterképzés részletei:


A képzés fő jellemző adatai:

a szakképzettség megnevezése: Okleveles közgazdász marketing szakon)
a szakképzettség megnevezése angolul: Economist in Marketing
képzési idő: 4 félév (szakmai gyakorlat nincs)
megszerzendő kreditek száma: 120
képzési terület: gazdaságtudományok.

az oklevélkiadáshoz szükséges nyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.


Szakirányok
Szakirány nem indul a szakon, de a szabadon választható tárgyaknak köszönhetően két specializált modulból választhatnak hallgatóink, ennek megfelelően szolgáltatás, valamint kereskedelem modult indítunk.


Oktatás munkarendje, képzési helyek
Budapesti helyszínen levelező képzés. A levelező munkarendben tanulók tanóráira szombati napokon 8-18 óra között kerül sor.


Finanszírozás
2016/2017 tanév Budapesti képzési helyszínnel levelező tagozaton hirdetünk felvételt államilag támogatott és költségtérítéses formában. A költségtérítés mértéke: 250.000 Ft/félév.

Jelentkezés, felvételi

A jelentkezés módja:

A felvételizők a Országos Felvételi Információs Központ honlapján (Felvi.hu) elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket. Az E-felvételi – a Felvin történő regisztráció után – a 2016. augusztus 7-i pótfelvételi eljárás keretében.

Bővebb információk: www.felvi.huhttp://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato

Felvételi követelmények

A képzésbe való belépés előfeltételei
A felvételi vizsga sajátos követelményei
Felvételi vizsgán szerezhető pontok

A 2016. évi pótfelvételi eljárás menetrendje itt elérhető

Feladat

határidő

Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben

2016.
augusztus 7.

E-felvételit hitelesítő adatlapok postára adásának vagy Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítésének határideje.

2016.
augusztus 12.

Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése.

2016. augusztus 25.