Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szak

A képzés az Edutus Főiskolára jellemzői sajátosságai

A szak elsősorban a projektek megvalósításában való részvételt állítja a középpontba. Az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átadásán keresztül az önálló munkavégzésre és a csoportos munkára is felkészít.

Azok jelentkezését várjuk, akik:

  • akik azt tervezik, hogy vállaltoknál olyan munkában szeretnének részt venni, ahol önálló gazdasági feladatokat kell ellátni
  • aki jelenleg olyan cégnél dolgozik, ahol növelni kell a gazdasági és projektfejlesztési tudását

Munkaerőpiaci, elhelyezkedési lehetőségek

Kis és nagy vállalatok, családi vállalkozások, közigazgatási intézmények

Továbbtanulási lehetőségek

Az Edutus Főiskola gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzését elvégezve lehetőségük nyílik sikeres felvételi után az alapszintű gazdaságtudományi képzéseken folytatni tanulmányaikat, melybe minimum 30 kredit beszámításra kerül az itt elvégzett tantárgyak közül.

Képzési és kimeneti adatok

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés (Business Administration and Management)

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése

- szakképzettség: felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Administration Assistant

Képzési terület: gazdaságtudományok

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

- A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék).

A felsőoktatási szakképzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal.

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

Idegennyelvi és szaknyelvi követelmények

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

Részletes Képzési és Kimeneti Követelmény