Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

Ezt a képzést választom, mert:

 • megfelelő elméleti megalapozás birtokában olyan döntésképes, jó vállalatirányítási és gazdálkodási készségekkel és képességekkel rendelkező szakember szeretnék lenni, aki bármely vállalkozás mindenfajta működési területét irányítani, koordinálni képes.
 • Ismerni fogom a tevékenység üzleti és jogi környezetét, képes leszek a piaci viszonyokhoz igazodó üzleti tervek elkészítésére, pénzügyi-számviteli-adózási feltételek megteremtésére, továbbá a működéssel kapcsolatos gyakorlati teendők ellátására, legyen az külső és belső források biztosítása, működési engedélyek beszerzése, áru és vagyonvédelem, fejlesztések menedzselése, a HR (személyzeti) munka, vagy az átszervezések segítése.

 

Megszerezhető végzettség az Edutus Főiskolán kétféle szakirányon:

 • felsőfokú közgazdász-asszisztens kis- és középvállalkozási szakirányon
 • felsőfokú közgazdász-asszisztens projektmenedzsment szakirányon

 

Képzési és kimeneti követelmények

Képzési idő

4 félév = 3 félév + 1 félév szakmai gyakorlat vállalkozásoknál

 

Teljesítendő kreditek száma

120 kredit/4 félév = 90 kredit (tanulmányok) + 30 kredit (gyakorlat)

 

Munkarend

nappali, levelező (várhatóan péntek délután és szombati napokon)

 

Képzés helye

Tatabánya, Budapest

 

Idegen nyelvi követelmények

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, amelyet az iskolai tanulmányokba épített gazdasági szaknyelv oktatása alapoz meg.

 

Főbb tárgyak, modulok

A szakképzés tárgykörei moduláris rendszerben szerveződnek, melyek figyelembe veszik a kimeneti követelményeket és a szakmai kompetenciákat.

kulcskompetencia modul – 12 kredit

 • Üzleti és szakmai kommunikáció
 • Informatika
 • Idegen nyelv I-II.
 • Munkaerő-piaci technikák
 • Pénzügyi alapismeretek

 

képzési terület szerinti közös modul – 15 kredit

 • Közgazdaságtan
 • Vállalati gazdaságtan
 • Gazdasági és munkajogi alapok
 • Üzleti (szakmai) informatika
 • Nemzetközi tárgyalások idegen nyelven

 

képzési ág szerinti közös modul – 6 kredit

 • Gazdasági számítások
 • Marketing alapismeretek

 

Kis- és középvállalkozási szakirány – 57 kredit

 • Menedzsment alapok
 • Minőség-menedzsment
 • Piackutatás a kkv-knál
 • Kkv-k finanszírozása
 • Kkv-k adózása
 • Számviteli alapok
 • Pályázatírás technikája I-II.
 • Stratégiai és üzleti tervezés
 • Integrált kkv-irányítási rendszerek
 • Változás-menedzsment
 • Imázsépítés és kommunikáció a kkv-knál
 • Kkv-k szervezése és működése
 • Záródolgozati szak-szeminárium

 

Projektmenedzsment szakirány – 57 kredit

 • Menedzsment alapok
 • Minőség-menedzsment
 • Projekt-menedzsment I-II.
 • Pályázatok és projektek
 • Számviteli alapok
 • Pályázatírás technikája I-II.
 • Informatikai projektszimuláció
 • Stratégiai és üzleti tervezés
 • Tárgyalástechnika és prezentáció
 • Komplex projektmunka
 • Projekt kontrolling
 • Változás-menedzsment
 • Záródolgozati szak-szeminárium

 

Az oktatás szervezeti keretei

A hallgatók a Főiskolával hallgatói jogviszonyban állnak, tanulmányi munkájukra az érvényben levő Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozik. Képzési programjukat a kreditrendszer kapcsolja össze  az Edutus Főiskola üzleti képzési ágon szervezett alapszakjaival, elsősorban a Gazdálkodás és menedzsment BA szakkal.

A hallgatók sikeres szakmai vizsgájukat követően, valamint az üzleti képzés alapszakjaira nyert felvétel után tantárgyaik elismerését (kredit-beszámítást) kérhetik. Gazdálkodás és menedzsment BA alapszakon 90 kredit jóváírásra számíthat.

                                                        
 
 
 
 
 
Ezüst Szalag
„A klasszikusok viadala”

Ezüst szalag
 

Kövess bennünket a Twitteren!

 

Kövess minket a Facebookon is!