DUÁLIS KÉPZÉS AZ EDUTUS FŐISKOLÁN

Duális képzésben az alábbi szakok választhatóak kizárólag nappali munkarendben az Edutus Főiskolán:

 • gazdálkodási és menedzsment
 • kereskedelem és marketing
 • nemzetközi gazdálkodás
 • turizmus-vendéglátás
 • műszaki menedzser

Mi a duális képzés?

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

A duális képzés során az elméleti képzés az iskolában, míg a gyakorlati képzés a felsőoktatási intézménnyel együttműködő vállalatnál folyik. Mivel a duális képzés során a közreműködő vállalat a felsőoktatási intézmény tananyagához szorosan illeszkedve, formálisan is oktatja a hallgatókat, a képzés eredményeként olyan munkaerő kerül ki a felsőoktatásból, amely azonnal, további vállalati továbbképzés nélkül képes munkába állni.

Milyen előnyökkel jár a hallgatók számára a duális képzésben való részvétel?

 • A hallgatók közel ugyanannyi időt töltenek a vállalatnál, mint a felsőoktatási intézményben, és a teljes tanulmányi időre - hallgatói munkaszerződéssel - juttatást A juttatás mértéke a mindenkori minimálbér 15%-a hetente, ami adó- és járulékmentessége miatt nettó összegként értelmezhető.
 • A duális formában tanuló hallgatók a tananyagon túl lényegesen több tapasztalatra tesznek szert, ezért munkaerő-piaci esélyeik, kilátásaik meghaladják a hagyományos képzési formában tanuló hallgatók lehetőségeit.
 • A képzés kétség kívül pluszmunkát jelent a hallgatók számára, mivel a felsőoktatási követelmények megegyeznek a „hagyományos” formában tanuló hallgatókéval, ugyanakkor szakmai gyakorlati képzés kapcsolódik a képzési idő minden egyes félévéhez. Cserébe ez a képzési forma vonzó elhelyezkedési lehetőséget és az átlagosnál gyorsabb előmenetelt tesz lehetővé.

Hogyan lehet duális képzésre jelentkezni?

A duális képzésre történő jelentkezés két részre tagolódik:

 1. Jelentkezés a felsőoktatási intézmény adott képzésére: Ez az eljárás egységes a duális és normál képzésekre jelentkező hallgatók esetén. A 2017 szeptemberében induló képzésekre 2017. február 15-ig kell jelentkezni a felvi.hu oldalon közzé tett felvételi tájékoztatóban foglaltak szerint. A felvételi eredménye a 2017 júliusi vonalhúzás során válik ismertté.
 2. Jelentkezés a vállalati gyakorlóhely képzésére: Az Edutus Főiskolával együttműködő vállalati partnerekhez a lenti táblázatban megadott módon lehet jelentkezni a vállalat honlapján közzé tett határidőig és feltételekkel. A vállalati felvételi követelményeket a cégek határozzák meg, és a felvételi eredményéről legkésőbb a sorrendmódosításig (2017. július elejéig) értesítik a jelentkezőket.

További tudnivalók:

 • Egy hallgató több szakra és – akár egy szakhoz kapcsolódóan is – több vállalati gyakorlóhelyre jelentkezhet.
 • A hallgató akkor válik duális képzésű hallgatóvá, ha:
  • felvételt nyer a Főiskola valamely duális formában meghirdetett alapszakjára,
  • felvételt nyer az adott szakhoz kapcsolódó valamely vállalati gyakorlóhelyre is,
  • 2017 szeptemberében beiratkozik a Főiskolára.
 • Ha a hallgató az adott szakhoz kapcsolódó több vállalati gyakorlóhelyhez is felvételt nyer, választhat, hogy hol szeretné a gyakorlati képzését elvégezni.
 • Ha a hallgató az adott szakhoz kapcsolódóan egyetlen vállalathoz sem nyer felvételt, két lehetősége van:
  • „hagyományos” hallgatóként kezdi meg és folytatja tanulmányait,
  • ha a szakhoz kapcsolódó valamely cég 2017. szeptember folyamán pótfelvételit hirdet a be nem töltött duális hallgatói helyekre, lehetősége van a pótjelentkezésre.
 • A duális képzésű hallgató határozott idejű munkaszerződést köt a vállalati gyakorlóhellyel a képzés teljes idejére. A szerződés határozott idő előtti felmondására – a vonatkozó jogszabályok, valamint a munkaszerződés által meghatározott keretek között – mindkét félnek lehetősége van.

További részletes információk olvashatók a www.dualisdiploma.hu weboldalon.

Kérdés esetén az oktatási rektorhelyettesi titkárságon érdeklődhetnek Békefi Andrea rektorhelyettesi asszisztensnél az alábbi e-mail címen: bekefi.andrea@edutus.hu.

DUÁLIS KÉPZÉSEK ÉS DUÁLIS VÁLLALATI GYAKORLÓHELYEK a 2017/2018. tanévben

Az Edutus Főiskola a 2017 szeptemberében induló tanévben a lenti táblázatban látható alapképzési szakokat hirdeti meg duális formában. Emellett a táblázat tartalmazza azokat a vállalati partnereket, akik – a Főiskolával kötött együttműködési megállapodás értelmében – duális képzésre jelentkező hallgatókat fogadnak az adott szakról a megadott maximális létszám erejéig:

Duális képzésre kizárólag nappali munkarendben lehet jelentkezni.

Alapképzési szak

(Főiskolai képzési helyszín*)

Vállalat neve

(képzési helyszín)

JELENTKEZÉS FELVÉTELIRE

(link; max hallgatói létszám)

Gazdálkodási és menedzsment

(Budapest, Tatabánya)

KKVHÁZ Zrt.

(Szigetmonostor)

Vállalati link

5 fő

Otto Fuchs Hungary Kft.**

(Tatabánya)

Vállalati link**

1 fő

Wescast Hungary Autóipari Zrt.

(Oroszlány)

Vállalati link

3 fő

Yusen Logistics Hungary Kft.

(Budapest)

Vállalati információ

2 fő

Kereskedelem és marketing

(Budapest, Tatabánya)

PQS International Hungary Kft.

(Budapest)

Vállalati link

1 fő

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

(Bicske)

Vállalati link

2 fő

Yusen Logistics Hungary Kft.

(Budapest)

Vállalati információ

2 fő

Műszaki menedzser

(Tatabánya)

Grundfos Magyarország Gyártó Kft. (1)

(Tatabánya)

Vállalati információ

2 fő

Otto Fuchs Hungary Kft.** (2)

(Tatabánya)

Vállalati link**

1 fő

PQS International Hungary Kft. (2)

(Budapest)

Vállalati link

2 fő

Újlak MM Kft. (2)

(Budapest)

Vállalati link 

1 fő

Wescast Hungary Autóipari Zrt. (1) (2)

(Oroszlány)

Vállalati link

6 fő

Nemzetközi gazdálkodás

(Budapest)

Yusen Logistics Hungary Kft.

(Budapest)

Vállalati információ

2 fő

Turizmus-vendéglátás

(Budapest, Tatabánya)

Hotel Manager Kft.

(Szigetmonostor)

Vállalati link

10 fő

Jet Travel Kft.

(Budapest)

Vállalati link

1 fő

KKVHÁZ Zrt.

(Szigetmonostor)

Vállalati link

5 fő

PQS International Hungary Kft.

(Budapest)

Vállalati link

1 fő

**HR központi email címen lehet jelentkezni a duális képzésre: hr@otto-fuchs.hu

*Az, hogy a hallgató melyik főiskolai képzési helyszínre jelentkezik, nem befolyásolja azt, hogy mely vállalathoz jelentkezhet duális képzésre.

(1) A műszaki menedzser alapszak folyamat- és projektmenedzser specializációját választó hallgatókat fogad a cég.

(2) A műszaki menedzser alapszak létesítménygazdálkodási menedzser specializációját választó hallgatókat fogad a cég.