Diákhitelt 2001-től lehet igényelni. A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő képességétől, valamint hogy a Kormány hosszú távon biztosítsa az általánosan hozzáférhető, tömeges és minőségi felsőoktatás fenntarthatóságának feltételeit a magyar gazdaság fejlesztése érdekében.

A Diákhitel1 legfontosabb jellemzői:

 • A Diákhitel1 bármire szabadon elkölthető.
 • Nincs hitelbírálat. Nem kell kezes és egyéb fedezetre sincs szükség. Minden 35 év alatti, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező felsőoktatásban tanuló igénybe veheti. Maximum 10 szemeszterre kérhető.
 • Egy szemeszterre maximum 250 ezer forint igényelhető. Havi részletekben vagy szemeszterenként egy összegben is felvehető a hitel.
 • A jogszabályok tiltják, hogy a Diákhitel1 kamatából üzleti haszon képződjön.
 • A Diákhitel1 változó kamatozású. Kamata 2015. július 23-tól 4,9%. Ez a mérték a bankok által nyújtott hasonló jellegű forinthitelek átlagos kamatának a felét sem éri el.
 • Csakúgy, mint minden hitel, a Diákhitel1 is kamatozik, attól kezdve, hogy az első összeget átutalják a hallgató folyószámlájára.
 • A törlesztést csak a hallgatói jogviszony megszűnése utáni negyedik hónaptól, de legkésőbb a 35. életév betöltése után kell elkezdeni. A törlesztés szabályait úgy alakították ki, hogy a visszafizetés rugalmas és teljesíthető legyen, emellett lehetőség van a törlesztés mérséklésére és különféle kedvezmények igénybevételére. Törleszteni akkor is kell, ha valakinek nincs munkaviszonya.
 • A törlesztő részlet a törlesztés első két naptári évében a minimálbérhez, később a két évvel korábbi jövedelemhez igazodik. Bárki szabadon felgyorsíthatja a hitelvisszafizetést azzal, hogy díjmentesen előtörleszt, akár a tanulmányi évek alatt is.
 • Már számos egyetemen és főiskolán elérhető az ún. engedményezés, ami az igényelt Diákhitel1 felsőoktatási intézménybe történő közvetlen átutalását jelenti. Ezáltal rögtön a szemeszter kezdetén be lehet iratkozni.
 • A Diákhitel1 igénylése rendkívül egyszerű és gyors. A www.diakhitel.hu honlap Diákhitel Direkt nevű elektronikus hiteligénylési oldalán kitölthetőek az igényléshez szükséges nyomtatványok, melyeket a Diákhitel Központtal együttműködő bankfiókokban, takarékszövetkezetekben, postahivatalokban és a felsőoktatási intézményekben lehet leadni.

 

A Diákhitel2 legfontosabb jellemzői:

 • A Diákhitel2 megoldja a magas képzési költségek problémáit.
 • Nincs hitelbírálat. Nem kell kezes és egyéb fedezetre sincs szükség. Minden 35 év alatti, aktív hallgatói jogviszonynyal rendelkező felsőoktatásban tanuló igénybe veheti. Maximum 10 szemeszterre kérhető.
 • Akkora összeget vehet fel az állami részösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő hallgató, amekkora az intézmény felé fennálló fizetési kötelezettsége.
 • A jogszabályok tiltják, hogy a Diákhitel2 kamatából üzleti haszon képződjön.
 • A Diákhitel2 állami kamattámogatással működik. Az ügyfél által fizetendő kamat évi 2%, a fennmaradó kamatrész különbözetét az állam havonta egészíti ki. Ez a mérték a bankok által nyújtott hasonló jellegű forinthitelek átlagos kamatának a töredékét sem éri el.
 • Csakúgy, mint minden hitel, a Diákhitel2 is kamatozik, attól kezdve, hogy az első összeget átutalják az intézmény folyószámlájára.
 • A törlesztést csak a hallgatói jogviszony megszűnése utáni negyedik hónaptól, de legkésőbb a 35. életév betöltése után kell elkezdeni. A törlesztés szabályait úgy alakították ki, hogy a visszafizetés rugalmas és teljesíthető legyen, emellett lehetőség van a törlesztés mérséklésére és különféle kedvezmények igénybevételére. Törleszteni akkor is kell, ha valakinek nincs munkaviszonya.
 • A törlesztő részlet a törlesztés első két naptári évében a minimálbérhez, később a két évvel korábbi jövedelemhez igazodik. Bárki szabadon felgyorsíthatja a hitelvisszafizetést azzal, hogy díjmentesen előtörleszt, akár a tanulmányi évek alatt is.
 • A Diákhitel2 igénylése rendkívül egyszerű és gyors. A www.diakhitel.hu honlap Diákhitel Direkt nevű elektronikus hiteligénylési oldalán kitölthetőek az igényléshez szükséges nyomtatványok, melyeket a Diákhitel Központtal együttműködő bankfiókokban, takarékszövetkezetekben, postahivatalokban és a felsőoktatási intézményekben lehet leadni. Az igényléshez szükséges dokumentumok be is szerezhetők az előbb felsorolt partnereknél.

 

A diákhitellel kapcsolatos további részletes információk a www.diakhitel.hu oldalon találhatók. További részletes információkat a főiskola küld meg a hallgatóságnak többek között:

 • az igényléssel,
 • diákhitel 2 szerződésszám rögzítéssel és
 • engedményezéssel kapcsolatban.