BIZTOS MUNKAHELY

Edutusosok a munkaerőpiacon

A 2010 óta végzett diplomás pályakövetési kutatásaink részletesen vizsgálják az Edutus Főiskolán végzett hallgatók munkaerő-piaci elhelyezkedésének sajátosságait.

Kilépés a munkaerő-piacra

A 2014-es felmérés azt mutatja, hogy a főiskolai tanulmányok befejezése után a válaszadók 85%-a fél éven belül talált állandó munkát. A jó elhelyezkedési mutató magas fokú munkahelyi stabilitással társul, ugyanis a végzettek több mint fele még mindig első munkahelyén dolgozik.

A 2014-es vizsgálat adatai visszaigazolják a szakmai gyakorlat jelentőségét

Az Edutus Főiskola megalapítása óta stratégiai fontosságot tulajdonít a hallgatók szakmai gyakorlatának. A szakmai gyakorlat és a főiskolás évek alatt megszerzett munkatapasztalatok a munkához szükséges kulcskompetenciák erősítése mellett fontos szerepet töltenek be a hallgatók elhelyezkedési stratégiájában is: a szakmai gyakorlati hely sokak számára az első munkahellyé is válik. A gyakornoki programokból ebben az esetben mind a felsőoktatási intézmények (illetve hallgatóik), mind a cégek sokat profitálnak. A munkavállaló egy már ismert helyen, ismert körülmények között dolgozhat tovább, álláskeresésre nincs szüksége, míg a cég kipróbált „új” munkatárssal gyarapodik, a betanítási idő jelentős része megspórolható, nincs szükség időigényes és gyakran költséges munkaerő-toborzásra.

Jelen vizsgálat ez irányú tapasztalata is meglehetősen pozitív: a szakmai gyakorlat (illetve a tanulmányok) végeztével hallgatóink 45%-át főállásban alkalmazták korábbi gyakorlati helyükön.