Üzletfejlesztési menedzser

2015-11-24 09:49

Üzletfejlesztési menedzser

Az innovatív szervezetek, mint az Apple, a Google és a többi nagynevű cég sikereinek vizsgálata során kiderült, hogy a vállalatok eredményességében az egyik legfőbb tényező az innováció megfelelő menedzselése. Ez azonban mára nem csak a "nagyok" kiváltsága: általános tendenciaként megfigyelhető, hogy a kkv-k vállalati versenyképességében is egyre fontosabb, hangsúlyosabb helyen szerepel az üzleti innováció. Üzleti innovációs menedzser képzésünk során elsajátítható, hogy hogyan járulhat hozzá a tartósan jövedelmező, üzleti újdonságok előállítására rendszeresen képes szervezet kialakításához és működtetéséhez.

A képzés tematikája a vállalatok, valamint az fejvadász cégek toborzási tapasztalatai és visszajelzései alapján kerültek kialakításra. Az Edutus Főiskola információi szerint ilyen jellegű komplex képzés jelenleg nincs a magyar piacon. 

Képzés célja:

A résztvevők elsajátítják mindazon ismereteket és technikákat, rendszerszemléletet, amelyek a vállalati innovációs folyamatok kezeléséhez, működtetéséhez, menedzseléséhez szükségesek, kiegészítve a legfontosabb iparjogvédelmi ismeretekkel.

Vezetőként és szervezőként képesek felfedezni és felkarolni az új üzleti ötleteket és képesek elősegíteni annak rendszeres és jövedelmező gyakorlati megvalósítását.

A végzettség birtokában a végzettek alkalmasak:

A szervezet innovációs teljesítményének jövedelmező és rendszeres növelésére; új termékek, szolgáltatások kialakítására, piacra vitelére, technológiák termelésbe vezetésére, szervezeti innovációs folyamatok menedzselésére. Ezek finanszírozásával kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik, a legfontosabb iparjogvédelmi ismeretekkel bír, képes innovatív szervezeti kultúra kialakítására, illetve új, innovatív vállalkozás indítására.

A képzés előadói, a terület vezető gazdasági szakemberei.

 • Érezte Ön szükségét üzlete/vállalkozása dinamizálásának?
 • Érezte Ön szükségét annak, hogy átlássa a főbb nemzetközi és hazai trendeket a gazdaságpolitika és innováció területén?
 • Érezte Ön szükségét annak, hogy jó lenne az üzletfejlesztés módszertani hátterét módszertanilag rendszerezett, gyakorlat-orientált és közérthető formában áttekinteni?
 • Szükségesnek tartja-e üzleti/partneri kapcsolati hálójának bővítését?
 • Szükségesnek látja-a, hogy újabb közvetlen és közvetett lehetőségekről szerezzen tudomást?

Amennyiben bármelyik kérdésre igen a válasz, akkor ezt a képzést Önnek találták ki.

A képzés időtartama:

2 szemeszter, azaz 200 tanóra, szemeszterenként 100 tanóra, 7 hétvégén.

A képzés péntek délután 13:30-tól 20:15-ig, szombaton 8:00-tól 15:00-ig tart.

A képzés helyszíne:

Edutus Főiskola, Budapesti Tagozat – 1114 Budapest, XI. ker. Villányi út 11-13.

Határidők:

 • Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15.
 • Program indulása: 2017. szeptember 29.

A képzés díja:

210.000,- Ft/szemeszter, amely magában foglalja a:

 • képzést
 • vizsgákat
 • elektronikusan letölthető tananyagokat,

nem foglalja magában az:

 • ajánlott irodalom költségeit
 • ismételt vizsgák költségeit.

A képzéssel kapcsolatos további információ:

Dr. Szaniszló Gábor


Forrai Márta

Részletes technikai információk a képzésről:

Nyilvántartásba vételi szám: OH FHF/1222-5/2008.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Üzletfejlesztési menedzser

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Gazdaságtudományok

A felvétel feltételeként:

A képzésben, legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzésre az alábbi képzési területeken végzett hallgatókat várjuk: bölcsészettudomány képzési terület / társadalomtudomány képzési terület / informatika képzési terület / jogi és igazgatási képzési terület / gazdaságtudományok képzési terület / műszaki képzési terület / orvos- egészségtudomány képzési terület / pedagógusképzés képzési terület / sporttudomány képzési terület / természettudomány képzési terület / művészeti képzési terület / művészetközvetítés képzési terület / agrár képzési terület.

Záróvizsga részei:

 • komplex szóbeli vizsga
 • szakdolgozat védése ppt prezentáció keretében.

Az oklevél megszerzéséhez összesen 60 kredit szükséges.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

Üzletfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzés tanterv

I. szemeszter

Tantárgy

Óraszám

Kreditpont

Az üzletfejlesztés alapjai

20

5

Új technológiák, ITC háttér

16

4

Jog (adatvédelem, iparjog-védelem, szabadalmak, szellemi tulajdon védelme)

8

4

Innováció menedzsment (trendek, előrejelzések, stratégiai menedzsment)

20

6

Közösségi marketing, marketing trendek

16

5

Vállalati innováció, innovatív vállalkozás

20

6

I. szemeszter összesen:

100

30


II. szemeszter

Tantárgy

Óraszám

Kredit

Korszerű értékesítési rendszer, az értékesítés fejlesztése

16

3

Új termék, szolgáltatás-, szervezet-, és üzleti folyamatok fejlesztése

20

5

Az üzletfejlesztés pszichológiája, kreativitás

8

2

Az üzletfejlesztés finanszírozása

20

5

Üzleti innovációs projektek menedzselése

20

5

Az üzletfejlesztés gyakorlata

8

3

Szakdolgozat konzultáció

8

-

Szakdolgozat

7

II. szemeszter összesen:

100

30

Összesen a 2 szemeszter:

200

60

Kiegészítő információk:

 • A befizetett tandíjról (oktatási költségként elszámolható) számlát állítunk ki.
 • Az Edutus Főiskola Könyvtára kedvező, a konzultációkhoz rugalmasan alkalmazkodó időbeosztással látogatható a képzés résztvevői számára.

Az itt nem szabályozott kérdésekben az Edutus Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a mérvadó.

ONLINE JELENTKEZÉS ITT