Új tudások akadémiája

2015-11-28 02:01

hefop_logonft_logo

ÚJ TUDÁSOK AKADÉMIÁJA
HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-008/1.0

A projekt hosszú távú célja:

A HEFOP célrendszeréhez illeszkedően a projekt átfogó, hosszú távú célja, hogy az Európai Felsőoktatási Térség kialakításához kapcsolódóan részt vegyünk a felsőfokú intézményrendszer felnőttképzést erősítő alakításában. Elősegítve ezzel rugalmas reagálását a munkaerő piaci kihívásokra.

Az e-Europe programnak megfelelően célunk a tudásalapú társadalom követelményeinek, az „LLL – egész életen át tartó tanulás”-nak integrálása felsőoktatási képzési rendszerbe.
Ezáltal a felsőfokú oktatási intézmények szakmai ismereteken túl új integrált tudásokat tesznek elérhetővé a régió munkaerő piaci szereplői számára.
További célunk a két leginkább érintett Régióban a gazdálkodó szervezetek versenyképességének növelése.

A projekt rövid távú célkitűzése:

Célunk a frissen végzett, valamint a tartós munkanélküli diplomások elhelyezkedési esélyeinek növelése új ismeretek megszerzésével.
A gazdasági szerkezetváltás miatti átszervezések során a felsőfokú végzettségűek munkahely megtartási esélyeinek növelése a munkáltatók igényei szerinti kiegészítő képzésekkel.

A képzés 12 alkalmas, összesen 120 kontaktóra, amely kiegészül még eletronikus anyagokkal.

Tantárgy Óraszám
Kontakt óra Egyéni óra

Informatikai alapismeretek

16 14

Álláskeresés, önmarketing, interjú, pályázás

12 6

Kommunikáció, team-munka

12 0

Vállalkozói ismeretek, vállalkozóvá válás

10 8

Üzleti ismeretek

10 8

Uniós ismeretek

10 8

Termelésmenedzsment

10 8

Minőség, minőségirányítás

10 8

Bevezetés a logisztikába

10 8

Marketing, PR

10 8

Controlling

10 8

Összesen:

120 84

 

A projektben részt vevő partnerek:

Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
Keszthelyi Akadémia Alapítvány, 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 57.

Projektvezető: Dr. Simon Ákos, Pannon Egyetem
Szakmai vezető: Dr. Kárpáti László, Keszthelyi Akadémia Alapítvány