Természeti és kulturális örökség menedzser

2017-11-03 13:12

Természeti és kulturális örökség menedzser

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: természeti és kulturális örökség menedzser

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok képzési terület

 

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele:

 

Agrár képzési területen élelmiszermérnöki vagy szőlész-borász mérnöki alapképzési szakon (korábban főiskolai képzésben); vagy természettudomány képzési területen földrajz alapképzési szakon (korábban főiskolai képzésben); vagy gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, társadalomtudomány képzési területek valamelyikén alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzési idő: 2 félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmassá válnak

 • a természet- és örökségvédelemmel és -fejlesztéssel kapcsolatos elméleti tárgyakat a gyakorlatban is alkalmazni;
 • a természetvédelmi bemutatás, ismeretterjesztés és átfogóbb örökségvédelmi (tehát a kulturális értékekre is vonatkozó) ismeretek átadására;
 • ökoturisztikai és világörökségi helyszínek fenntartható fejlesztésére, menedzselésére.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

A szakképzettség birtokában a hallgató alkalmas

 • természeti és kulturális világörökségi helyszínek menedzselésére;
 • természet- és műemlékvédelemhez, örökségi tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátására;
 • menedzsmentfeladatok ellátására, kisebb csoport irányítására.

 

A képzés időtartama

 

2 szemeszter, azaz 200 tanóra. szemeszterenként 100 tanóra, 7 hétvégén.

A képzés péntek délután 13:30-tól 20,15-ig, szombaton 8:00-tól 15,00-ig tart.

 

A képzés helyszíne:

 

Falk1 Rendezvényközpont - Edutus Ház

1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.

 

Határidők:

 

A jelentkezési határidő: 2018. február 1.

A képzés indulása: 2018. február 23.

 

A képzés díja:

 

219.000,-Ft/szemeszter, amely magában foglalja a:

 • képzést
 • vizsgákat
 • elektronikusan letölthető tananyagokat

nem foglalja magában az:

 • ajánlott irodalom költségeit
 • ismételt vizsgák költségeit

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

 

Tanterv

 

Természeti és kulturális örökség menedzser szakirányú továbbképzés

Szakfelelős: Gondos Borbála

Tantárgy megnevezése

Féléves óraszám

Kredit

Követelmény

 

Természeti és kulturális erőforrások

16

5

K

Turizmus alapjai (rendszer, gazdaságtan, közigazgatás, jog)

16

5

K

Attrakciómenedzsment és rendezvényszervezés

20

5

GYJ

Kulturális marketing

16

5

K

Természeti és kulturális örökségvédelem

16

5

K

Pályázati és projektmenedzsment

16

5

GYJ

Összesen (6 tárgy):

100

30

 

 

Üzleti tervezés és forrásszerzés gyakorlata

16

5

GYJ

Turisztikai desztináció menedzsment

16

5

K

Vár- és kastélymenedzsment

20

5

K

Várak és kastélyok létesítménygazdálkodása

20

5

K

Látogatómenedzsment

20

5

K

Szakdolgozati konzultáció

8

0

AI

Szakdolgozat

0

5

 

Összesen (5 tárgy):

100

30

 

Szakirányú továbbképzési szak teljesítésének összes óraszáma és kreditpontja

(11 tárgy + szakdolgozat):

200

60

 

 

 

Kiegészítő információk:

 

 • A befizetett tandíjról (oktatási költségként elszámolható) számlát állítunk ki.
 • Az Edutus Főiskola Könyvtára kedvező, a konzultációkhoz rugalmasan alkalmazkodó időbeosztással látogatható a képzés résztvevői számára..
 • Az itt nem szabályozott kérdésekben az Edutus Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a mérvadó.

 

A képzéssel kapcsolatos további információ:

 

Dr. Szaniszló GáborGondos BorbálaForrai Márta
+36 1 450-2422 +36 1 450-2424 +36 1 450-2422
szaniszlo.gabor@edutus.hu gondos.borbala@edutus.hu  forrai.marta@edutus.hu

ONLINE JELENTKEZÉS