Tárgyelfogadás

2016-07-28 10:59

Tárgyelfogadás

Tájékoztató a tantárgyelfogadási, kreditbeszámítási eljárásról

EDUTUS Főiskola 2016/17. tanév

A tárgyelfogadási kérvényeket a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül kell benyújtania az Ügyintézés/Kérvények menün keresztül. Erre 2016. augusztus 15-től van lehetősége 2016. szeptember 11-ig.

Első lépésben töltse le a Tanulmányi tájékozató/tantervek oldalról a szakjának a mintatantervét. Az ebben szereplő tantárgyakból kérheti felmentését.

A kérvényeket tantárgyanként külön-külön kell beadni.

A kérvények díja: 500 Ft kérvény (HJTSZ)

A kérvényekhez külön-külön csatolnia kell

  1. indexe szkennelt másolatát a következő módon: csak a személyi adatait, illetve a tárgyra vonatkozó oldalakat másolja le; a dokumentumon belül az oldalak álló helyzetben helyezkedjenek el.
  2. A korábban elvégzett, és a beszámítás szempontjából lényeges tárgya(i) tematikájának hiteles (aláírt és lepecsételt) szkennelt másolatát (a dokumentum(ok)on belül az oldalak álló helyzetben helyezkedjenek el).

Mindkét esetben a az eredeti dokumentumokat az Oktatásszervezési Osztályon a tanulmányi előadóknál be kell mutatni illetve beküldeni. Ha nem mutatja be az eredeti dokumentumokat a kérvénye nem ér célba, nem lesz elbírálva.

Bizonyos tárgyak esetében nem szükséges hiteles tematika, elegendő a korábbi intézményből beszerzett állomány, vagy a korábbi intézmény honlapjára mutató link, ahol az adott tárgy tematikája megtalálható. Hogy melyek ezek a tárgyak, a „Nem szükséges hiteles” dokumentumban található.

A volt Edutus hallgatók, akik már voltak a Főiskola hallgatói, egy nyomtatott listát kapnak az elfogadható tárgyaikról a beiratkozásukkor a Tanulmányi előadóktól. Az új képzésben beszámítható régebben teljesített tantárgyak listáját. Nekik is kérvényben nyilatkozni kell, mely tárgyak befogadását kérik.

Néhány tárgy esetében a tárgy jellegéből adódóan biztosan elutasításra kerülnek a túl régi teljesítések:

Adózási ismeretek, Adózási ismeretek és adótan: 2012 előtt,

Általános és gazdasági jog: 2005 előtt,

Informatika: 2007 előtt,

Pénzügy: 2006 előtt.

A Kreditátviteli Bizottságnak jogában áll a formai elvárásoknak nem megfelelő kérvényeket elbírálás nélkül elutasítani.

A tantárgyelfogadási/kreditbeszámítási kérvényeket benyújtott hallgatónak a Kreditátviteli Bizottság pozitív döntéséig óralátogatási kötelezettsége van az adott tárgyból.