Tárgyelfogadás

2016-01-08 17:39

Tájékoztató a tantárgyelfogadási, kreditbeszámítási eljárásról
EDUTUS Főiskola

A tárgyelfogadási kérvényeket a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül kell benyújtania az Ügyintézés/Kérvények menün keresztül.

Első lépésben töltse le a Tanulmányi tájékozató/tantervek oldalról a szakjának a mintatantervét. Az ebben szereplő tantárgyakból kérheti felmentését.

A kérvényeket tantárgyanként külön-külön kell beadni.
A kérvények díja: 500 Ft kérvény (HJTSZ)
Az Erasmus programban résztvevő hallgatóknak a kérelem ingyenes.
A kérvényekhez külön-külön csatolnia kell

  • 1. indexe szkennelt másolatát a következő módon: csak a személyi adatait, illetve a tárgyra vonatkozó oldalakat másolja le; a dokumentumon belül az oldalak álló helyzetben helyezkedjenek el.
  • 2. A korábban elvégzett, és a beszámítás szempontjából lényeges tárgya(i) tematikájának hiteles (aláírt és lepecsételt) szkennelt másolatát (a dokumentum(ok)on belül az oldalak álló helyzetben helyezkedjenek el).

Mindkét esetben a az eredeti dokumentumokat az Oktatásszervezési Osztályon a tanulmányi előadóknál be kell mutatni illetve beküldeni. Ha nem mutatja be az eredeti dokumentumokat a kérvénye nem ér célba, nem lesz elbírálva. Bizonyos tárgyak esetében nem szükséges hiteles tematika, elegendő a korábbi intézményből beszerzett állomány, vagy a korábbi intézmény honlapjára mutató link, ahol az adott tárgy tematikája megtalálható. Hogy melyek ezek a tárgyak, a „Nem szükséges hiteles” dokumentumban található.

A volt Edutus hallgatók, akik már voltak a Főiskola hallgatói, egy nyomtatott listát kapnak az elfogadható tárgyaikról a beiratkozásukkor a Tanulmányi előadóktól (Az új képzésben beszámítható régebben teljesített tantárgyak listáját). Kérvényen nyilatkozniuk kell, hogy mely tárgyak befogadását kérik.

Néhány tárgy esetében a tárgy jellegéből adódóan biztosan elutasításra kerülnek a túl régi teljesítések:
Adózási ismeretek, Adózási ismeretek és adótan: 2012 előtt,
Általános és gazdasági jog: 2005 előtt,
Informatika: 2007 előtt,
Pénzügy: 2006 előtt.

A Kreditátviteli Bizottságnak jogában áll a formai elvárásoknak nem megfelelő kérvényeket elbírálás nélkül elutasítani.
A tantárgyelfogadási/kreditbeszámítási kérvényeket benyújtott hallgatónak a Kreditátviteli Bizottság pozitív döntéséig óralátogatási kötelezettsége van az adott tárgyból.