Tandíjmentesség az Edutus Főiskolán

2017-07-12 09:40

Pótfelvételi eljárás keretében meghirdetett szakok IDE KATTINTVA érhetők el!

Tandíjmentesen tanulhat az Edutus Főiskolán az a hallgató, aki:

 • a 2017. évi általános vagy pótfelvételi eljárásban felvételt nyer a Főiskolára az alábbi képzések valamelyikén:
  • gazdálkodási és menedzsment alapszak – levelező tagozat – Sümeg
  • gazdálkodási és menedzsment alapszak – nappali tagozat – Tatabánya
  • kereskedelem és marketing alapszak – nappali tagozat – Tatabánya
  • nemzetközi gazdálkodás alapszak – nappali tagozat – Budapest
 • a 2017/2018. tanév I. félévében beiratkozik és megkezdi tanulmányait a Főiskolán,
 • felveszi az adott képzés mintatantervének I. félévében szereplő tárgyak mindegyikét, és sikeresen teljesíti azokat a 2017/2018. I. félév vizsgaidőszakának végéig.

 

A tandíjmentesség igénybevételének lépései:

 1. A tandíjmentességre a fentiek alapján potenciálisan jogosult hallgatók az általános szabályok szerint – azaz az Edutus Főiskolán három részletben – befizetik a tandíjat a 2017/2018. tanév I. félévében.
 2. A vizsgaidőszak végén (2018. január vége) az Oktatásszervezési Osztály kimutatást készít azokról a hallgatókról, akik maradéktalanul teljesítették a képzésük mintatantervében szereplő I. féléves tárgyakat, azaz mintatanterv szerint haladtak. (A mintatanterv feletti teljesítés – a KTVSZ-ben foglalt kredithatárig – megengedett.)
 3. A Főiskola automatikusan – erre irányuló hallgatói kérelem nélkül – visszatéríti az I. félévre befizetett tandíjat az arra jogosult hallgatók számára a II. félév második hónapjának végéig.
 4. A tandíj visszatérítésének feltétele, hogy a hallgatónak ne legyen semmilyen egyéb, lejárt határidejű tartozása (pl. utóvizsga díj, késedelmi díj, stb.) az intézménnyel szemben, valamint, hogy a II. félévben bejelentkezzen aktív félévre a Főiskolára. Passzív félév igénybe vétele esetén a hallgató tandíjmentességre nem jogosult
 5. A tandíjmentességi program a tanulmányok további féléveiben is folytatható a fenti módon és feltételekkel mindaddig, amíg a hallgató eleget tesz a kritériumoknak.
 6. Amennyiben a hallgató egy adott félévben nem teljesíti a tandíjmentesség feltételeit, a következő félévekben már nem szerezhet jogosultságot annak igénybevételére.