TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0021

2015-11-28 01:49

A projekt címe:
Tudományos MŰhelyek és Tehetséggondozás Fejlesztés – MÜTF

A projekt azonosítószáma:
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0021

A projekt időtartama:
2011.09.01-2013.08.31 (24 hónap)

Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Váci út 45/C
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt célja:

A projekt általános célja a minőségi tudományos utánpótlás-nevelés megteremtése a tehetséggondozási programok fejlesztésével. A pályázat alapvető célja olyan komplex feltételek megteremtése a Főiskolán, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi, és közösségi tudományos fejlődésre.

Hosszú távú célok:

tudásba való befektetés;
a kiemelkedően tehetséges diákok képzésének támogatása, tudományos szintű egyéni felkészítésük a kutatói pályára való állás érdekében;
nemz. együttműködések kialakítása;

a tudás alapú gazdaság és társadalom igényeinek megfelelő innovatív munkaerő képzése;
a kutatói környezet és képzés megteremtése;
interdiszciplináris K+F+I projektek kialakítása a tömegképzésből kiemelt hallg. tapasztalataink megszerzéséhez;
tudásra fogékony értelmiségi réteg létrehozása, aki képes továbbadni tudását és tapasztalatát.

Rövid távú célok:

átfogó szakkollégiumi és TDK-s tehetséggondozó program megvalósítása;
kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók támogatása mind pénzügyi, mind humán erőforrás segítségével;
műhelyként működő, tutori támogatásra épülő, magas színvonalú, interaktív képzési formák biztosítása az innovatív képességek fejlesztése érdekében;
a kutató életpálya népszerűsítése, megtartó képességének növelése;
tudományos érdeklődés felkeltése;
nemzetközi színtéren is elismerések szerzése;
eredmények disszeminációja.


Virtuális szakkollégiumok

Többet szeretnél tudni a szakterületedről? Naprakész, a gyakorlatban is működő szakmai ismeretekre vágysz? Hajt a kíváncsiság? Szeretnél kapcsolatokat építeni, kutatni, publikálni?

Köztünk a helyed!

A Főiskola számos lehetőséget kínál azoknak a hallgatóknak, akik a tanórákon kívül is bővíteni szeretnék szakmai ismereteiket:

Tudományos Diák Kör
Szakkollégiumok
Konferenciák
Tanulmányutak
Szakmai kirándulások
Nemzetközi Ösztöndíjak (ERASMUS)


Az Edutus Főiskola szakkollégiumának célja:

A szakkollégiumok alapvető célja, hogy a hallgatók tanórán kívüli foglalkozásokon olyan többlet-ismeretek és -képességek birtokába kerüljenek, melyek segítségével hallgatói éveik alatt, és később, a munka világában is sikeresebben és könnyebben tudnak boldogulni. A szakkollégisták korszerű tudásanyagot, módszereket, eljárásokat sajátíthatnak el, különféle versenyeken vehetnek részt (Tudományos Diák Kör, Közgazdász Hallgatók Tudományos Tanácskozása), főiskolai kutatási programokhoz kapcsolódhatnak, és megalapozhatják diplomamunkájukat. A szakkollégiumi foglalkozásokon emellett arra törekszünk, hogy olyan együttműködés alakuljon ki hallgató és hallgató, valamint hallgató és oktató között, melyben – a szakmai eredményeken túl – a résztvevők fejlesztik kommunikációs és együttműködési kompetenciájukat, bővül általános tájékozottságuk és olyan kapcsolati tőkére tesznek szert, melyet későbbi karrierjük során sikerrel kamatoztathatnak.