TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0004

2015-11-28 01:58

A projekt címe: Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése az Edutus Főiskolán

A projekt megvalósítási időszaka: 2013. április 1. – 2015. január 31.

A projekt támogatási összege: 65 422 325 Ft, melynek 85%-át az Európai Unió, 15%-át a magyar állam finanszírozza.

A projekt kódszáma: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0004)

Rövid leírás:

A TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV program keretében valósul meg a képzés, melynek keretében sor kerül az Edutus Főiskola szaknyelvi képzésének, idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztésére annak érdekében, hogy a hallgatók versenyképes nyelvtudás és nyelvi bizonyítvány birtokában jussanak diplomához. A projekt célja egy olyan komplex fejlesztés megvalósítása, amely a munkaerő-piaci igényekkel összhangban hatékonyan fejleszti a hallgatók idegen nyelvi kompetenciáit, valamint szakmai fejlődési lehetőséget teremt az oktatók számára.

A projektben elvégzett tevékenységek:

 • Szakmai leírás: A projekt célja egy olyan komplex fejlesztés megvalósítása, amely a munkaerő-piaci igényekkel összhangban hatékonyan fejleszti a hallgatók idegen nyelvi kompetenciáit, valamint szakmai fejlődési lehetőséget teremt az oktatók számára.
 • A főiskola szaknyelvi képzésének és idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése, annak munkaerő-piaci elvárásokhoz való igazítása.
 • A nyelvoktatás és a bemeneti feltételek kiépítése érdekében a bejövő hallgatók tudásszintjének felmérését szolgáló online teszt szakmai és technikai fejlesztése a KER hatszintű besorolásával összhangban. Az ez alapján megállapított nyelvi szint szerint személyre szabott képzési tanácsadói rendszer kialakítása, egyéni képzési programok összeállítása.
 • Munkaerő-piaci igényekkel összhangban lévő szaknyelvi oktatási rendszer kidolgozása. Szakmai konzultáció, együttműködés kialakítása a térség munkaerő-piaci szereplőivel, piaci képző intézményekkel.
 • A hazai államilag elismert nyelvvizsgák szintjeivel összhangban levő általános és szakmai nyelvvizsgarendszer kidolgozása.
 • A nyelvi kimeneti feltételek átfogó fejlesztése a főiskolán.
 • A szakok képzési programjába, kreditrendszerébe illeszthető, a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő idegen nyelvű készségfejlesztő kurzusok kidolgozása.
 • Az eltérő igényű és tudásszintű felsőoktatási hallgatók nyelvoktatási szükségleteire hosszú távon reagálni képes fenntartható nyelvoktatási struktúra kialakítása, ehhez kapcsolódóan új nyelvtanítási módszerek bevezetése a főiskolán.
 • A diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsgával még nem rendelkező alapképzéses hallgatók számára a nyelvi szintjükhöz igazodó, intenzív nyelvi pilot képzés indítása.
 • Szaknyelvet oktatók továbbképzése szaknyelvi és módszertani területen, ill. a nyelvtanárok szakismereti képzése a tanítandó szaknyelvhez kapcsolódóan.
 • Oktatók, kutatók számára minél több lehetőség biztosítása a publikálásra.

 

Záró sajtóközlemény (2014.02.02)