TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0046

2015-11-28 01:50

A ME GTK és az EDUTUS nemzetközi gazdálkodás szakának angol és magyar nyelvű digitális tananyagfejlesztése


Projekt címe:

"A ME GTK és az EDUTUS nemzetközi gazdálkodás szakának angol és magyar nyelvű digitális tananyagfejlesztése"

A projekt azonosítószáma:

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0046

A projekt időtartama:

2012.01.01. - 2013.12.31.

Főkedvezményezett:

Miskolci Egyetem
3515 Miskolc, Egyetemváros 1.
Telefon: (36) 46 565-111

Kedvezményezett:
Edutus Főiskola
(korábban Modern Üzleti Tudományok Főiskolája)
Telefon: (34) 520-400
Fax: (34) 520-406

Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Váci út 45/C

A projekt általános célja

A projekt általános célja a 21. századi követelményeknek is megfelelő képzési paletta fejlesztése és működtetése annak érdekében, hogy a két intézményben végzett hallgatók tudása és elsajátított kompetenciái középtávon is versenyképesek legyenek a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően.

A projekt konkrét célja

A projekt közvetlen célja, olyan magyar és angol nyelvű, a munkaerő-piaci igényeket is integráló, korszerű, digitális tananyagok létrehozása a nemzetközi gazdálkodás szakon, amelyek modularitásuk és komplexitásuk miatt, mind a két intézményben egyaránt felhasználhatók, valamint megteremtik a lehetőséget, hogy a teljes képzés elérhetővé váljon angol nyelven. Tekintettel arra, hogy a projekt keretében új, az oktató számára nem ismert IKT technológiák alkalmazására kerül sor, további közvetlen cél a két intézmény oktatóinak kompetencianövelése, mind technológiai, mind pedig oktatás-módszertani területen.

Általános projektleírás

A Miskolci Egyetem az Észak-Magyarországi régió legnagyobb és legrégebbi hagyományokon alapuló felsőoktatási intézménye. Hét karán, két intézetében, 60 szakon, több mint 14 ezer hallgató tanul, így jelentős szerepet játszik a régió értelmiségének kinevelésében. A projekt megvalósításáért felelős Gazdaságtudományi Kar öt alapszakon folytat képzést, lefedve a tudományág főbb részterületeit. Hallgatói létszáma felfutó rendszerben nőtt az elmúlt években, jelenleg 1700-1800 állandó hallgatója van. A Kar 6 intézetének 14 tanszékén, több mint 75 oktató dolgozik, akiknek közel fele rendelkezik tudományos minősítéssel.

Az Edutus Főiskola, mint konzorciumi partner vesz részt a fejlesztésben. Az intézmény jelenleg egy fiatal, dinamikusan fejlődő környezettudatosan működő öko-felsőoktatási intézmény, amely gazdasági és műszaki szakkínálatával, nagyfokú gyakorlatorientáltságával, XXI. századi infrastruktúrájával és modern szemléletével, a régió tudományos életének markáns szereplője. Hallgatói létszáma több, mint 1600 fő, a főállású oktatók száma 56 fő, akik közül 25-en rendelkeznek tudományos fokozattal (44,6%).

A két intézmény által megvalósítandó fejlesztés alapvető célja, hogy az intézmények növeljék angol nyelvű tananyagaik számát, így fokozzák bekapcsolódásukat a felsőoktatás nemzetközivé válásának folyamatába, ennek keretében oktatóik és hazai hallgatóik számára lehetőséget nyújtsanak nyelvi kompetenciáik fejlesztéséhez, külföldi hallgatóik számára pedig elérhetővé tegyék a szakon való tanulást.

Fentieknek megfelelően 43 darab új e-learning tananyag fejlesztésére és ezek oktatásához kapcsolódó módszertani kézikönyvek kidolgozására kerül sor, melyek az Edutus tekintetében a szak mindegyik kötelező tárgyát érinti, a ME GTK esetében 9 tárgyat.. A tananyagfejlesztés mellett több mint 100 oktató pedagógiai módszertani fejlesztése történik meg.

Az IKT-eszközök fejlesztésbe, oktatásba történő nagymértékű bevonása (keretrendszerek alkalmazása, kontaktórán: digitális megjelenítők, interaktív tábla; távoktatásban: közös munkát támogató eszközök, megosztási eszközök; tartalomfejlesztésben: digitalizáló berendezések, tananyagfejlesztő szoftver) biztosítja mind a hallgatók, mind pedig az oktatók ilyen irányú készségszintű tudásnövelését, valamint a képzés rugalmas szervezhetősége miatt a hallgatói lemorzsolódást is csökkenti.

A munkaerő-piaci elvárások tananyagokban történő megjelenését a munkaerő-piaci lektorok alkalmazásán túl, a NORRIA Regionális Innovációs Ügynökség bevonása is segíti, mely a fejlesztés régióban való beágyazottságában, és az eredmények elterjedésében tölt be fontos szerepet. A nemzetközi dimenziót a Babes-Bolyai Tudományegyetem ill. az Újvidéki Egyetem bevonása biztosítja.


Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
185 961 814 FT

Projekt összköltsége:
195 749 280 Ft

Támogatás aránya:
95%

Projektmenedzser: Miskolc
Szakmai vezető:
Dr. Kovács András

Kredit ekvivalencia táblázat itt tekinthető meg.