TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0018

2015-11-28 01:44

Munkaerő-piaci alkalmazkodás, intézményirányítás- és szolgáltatásfejlesztés a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján
TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV-2010-0018


DPR hírek
Kutatások
Rendezvények - Workshopok
Tájékoztató anyagok
Sajtóanyagok


A főiskola munkaerő-piaci alkalmazkodást elősegítő pályázatának keretében az intézmény egy, a 21. század követelményeinek megfelelő komplex felsőoktatási szolgáltatást kíván megvalósítani, többek között minőségbiztosítási rendszer kidolgozásával, a vállalatok végzősök iránt támasztott elvárásainak feltérképezésével, valamint a szakmai gyakorlatok tapasztalatainak beépítésével a képzésbe. Az unió által 285 199 999 forinttal támogatott projekt a műszaki képzésekhez kapcsolódóan egy kisebb teljesítményű lézerlabor kialakítását, valamint e-learning tananyagok fejlesztését is lehetővé teszi.

Az intézmény munkaerő-piaci alkalmazkodó képességének javítása, a munkaerő-piaci előrejelzések és preferenciák szisztematikus becsatornázása az intézmény döntéshozatali rendszerébe, regionális, térségi szolgáltatóvá válás.
Az Főiskola szakember-kibocsátásának munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása érdekében a gyakorlati oktatás erősítése, a szakmai gyakorlati rendszer fejlesztése.
Az Főiskola intézményirányítási- és menedzsment-rendszerei hatékonyságának, rugalmasságának javítása.
A MÜTF versenyképességének javítása érdekében kiemelt cél az intézményi szolgáltatások bővítése, megújítása, színvonalának javítása. A hallgatói szolgáltatások fejlesztése.
A MÜTF nemzetközi versenyképességének javítása.

PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK

Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése

munkaadói felmérés és kapcsolattartás
módszertani képzési átvilágítás és az eredmények beépítése a képzési rendszerbe, oktatói képzések
közéleti és szakmai fórumok szervezése
a munkaerő-piaci igényekkel összhangban a gyakorlati oktatás erősítése – lézerlabor kialakítása

Intézményirányítás fejlesztése

minőségirányítási rendszer kialakítása és működtetése
integrált kockázatmenedzsment rendszer kialakítása
vezetői információs rendszer (VIR) továbbfejlesztése
diplomás pályakövetési rendszer (DPR) kiterjesztése a mesterképzésre, szakirányú továbbképzésekre és felsőfokú szakképzésre

Hallgatói-oktatói szolgáltatások fejlesztése

alumni szolgáltatások fejlesztése
öregdiák bál szervezése
HISZI iroda fejlesztése, tevékenységbővítés
Fenntartható Fogyasztás Klub megalapítása, ökológiai tematikájú közéleti-szakmai programsorozat elindítása
könyvtár-informatikai szolgáltatások fejlesztése
személyes élettervezési tanácsadás kialakítása
tehetséggondozás: tutorok alkalmazása az egyéni tanulás elősegítésére, illetve az e-learning alapú képzési programokban való részvételhez
közösségi jegyzetpiac kialakítása
tanulás módszertani tréning fejlesztése
E-learning fejlesztése

Nemzetközi versenyképességet elősegítő szolgáltatásfejlesztések

Intézményi szolgáltatások idegen nyelvű hozzáférése
weboldal nemzetköziesítése
személyes élettervezés idegen nyelven
munkatársak idegen nyelvű továbbképzése


PROJEKTADATOK

A projekt neve:
Munkaerő-piaci alkalmazkodás, intézményirányítás- és szolgáltatásfejlesztés a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján
A projekt kódja:
TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV-2010-0018
A projekt időtartama:
2010. június 1. – 2012. május 31.
Kedvezményezett:
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
285 199 999 Ft
A projekt teljes költségvetése:
300 210 526 Ft
Projektmenedzser:
Rácz Szilvia
racz.szilvia@mutf.hu


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.