Tájékoztató anyagok

2015-11-28 02:29

A cégeknek nem az IQ számít, hanem az EQ

Élethosszig tartó tanulás, legalább egy idegen nyelv biztos tudása, igényesen elkészített önéletrajz, talpraesettség, elhivatottság, önállóság, beleérző képesség, kitartás – ezek azok a legfontosabb elvárások, amelyeket a munkáltatók a frissdiplomásokkal szemben támasztanak a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) által végzett regionális munkaerő-piaci kutatás szerint.

„A vizsgálat rámutatott: a cégek nem a szakmai tudást és az elméleti alapokat helyezik előtérbe, hanem a fiatalok életrevalóságát. A legalapvetőbb elvárás a vállalatok részéről, hogy a pályázó legyen kommunikatív, nyitott személyiség, és tudjon együttműködni a kollégáival” – fogalmazott Deés Szilvia a felmérés kapcsán. Hozzátette: a felsőoktatás e téren abban tud segíteni, hogy minél több gyakorlati projekten, feladaton, tréningen keresztül fejleszti személyiségüket, s felkészíti őket az álláskeresésre és a munkába állásra. A MÜTF a kezdetek óta igyekszik eleget tenni ennek az elvárásnak, számos ilyen típusú képzést kínál hallgatóinak, és idén a TÁMOP 4.1.1 pályázat keretében elindította a Gyakorlatorientált hallgatói készségfejlesztő-életviteli tréningsorozatot is – ismertette a Főiskola marketing vezetője.


A jó önéletrajz ismérvei

A vizsgálatban részletesen kitértünk arra, hogy a vállalatok képviselői szerint melyek a jó életrajz tartalmi és formai elemei. A válaszadók tartalmi szempontból az alábbi elvárásokat emelték ki:
(1) legyen lényegre törő, célorientált és szimpatikus;
(2) fontos minden olyan érv és szempont szerepeltetése, amely amellett szól, hogy az adott jelentkező a legalkalmasabb az adott munkakör betöltésére;
(3) legyen igényes, látsszon rajta, hogy a készítője energiát fordított rá;
(4) csak valós információt tartalmazzon, ennek ellenkezője az első találkozáskor azonnal kiderül;
(5) minden esetben készítsünk motivációs levelet: szakmai tapasztalat és korábbi munkahely híján a munkáltató ebből tudja megismerni a jelentkező céljait;
(6) derüljön ki belőle a jelentkező személyisége.
Hiba minden egyes álláshirdetésre ugyanazt az önéletrajzot elküldeni, hiszen minden hirdetésnél más és más kritériumok szerepelnek az előzetes tanulmányokat, tapasztalatokat vagy nyelvtudást illetően. Formai szempontból a válaszadók az alábbiakat említették:
(1) A fénykép fontos lehet a beazonosíthatóság szempontjából, de legyen inkább konszolidált. Ha van fotó, az pozitív kisugárzású legyen, de ne nyaraláson készüljön, és ne legyen kihívó.
(2) Számít, hogy milyen néven mentjük el a CV-t: lényeges, hogy tartalmazza a nevünket vagy a monogramunkat, esetleg a cég nevét és a megpályázott pozíciót is. A CV.doc néven érkezett életrajzok a mentésnél felülíródhatnak, a Dok1.doc néven mentett CV-k pedig hanyagságra utalnak.
(3) A CV fájljának formátuma is fontos lehet, lehetőleg pdf legyen és ne doc.
(4) Figyeljünk arra, milyen e-mail címről küldjük el önéletrajzunkat. Egy konszolidált cím létrehozása semmibe nem kerül, s jobb benyomást tesz a cégre, ha nem „tundi-bundi@..., vagy envagyokazisten@... névről postázunk.Munkaerőpiaci szereplők és hallgatók a MÜTF-ről

A Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján végzett hallgatók nyolcvanöt százaléka diplomája megszerzését követően sikeresen elhelyezkedett – derül ki a főiskola 2010-es diplomás pályakövetési felmérésének adataiból. A jó elhelyezkedési mutató magas fokú munkahelyi stabilitással társul; az állandó foglalkoztatás az esetek többségében egy munkahelyet jelent, ahol a végzettek diplomaszerzésük óta folyamatosan dolgoznak. Az elhelyezkedési idő az államvizsgát követően három és hat hónap közé tehető.

Letölthető tájékoztató


MÜTF-ösök a munkaerőpiacon

A diplomás pályakövetési felmérések által nyújtott információk segítik a felvételizők és leendő hallgatók pályaorientációs döntéseit, és fontos szempontot jelentenek az ágazati stratégiaalkotáshoz, a képzési kínálat alakításához. A diplomás pályakövetés nyilvánvalóan legfontosabb hozadéka az intézmény frissdiplomásainak munkaerő-piaci beválásáról megalkotható kép. E szempontból külön érdemes vizsgálni a helykeresés sikerességét, tehát a munkaerő-piaci kilépés jellemzőit, valamint a végzettség után 1–3 évvel stabilizálódni látszó aktuális foglalkoztatási pozíciót. Alábbi cikkünkben a 2010 tavaszán végzett online és az őszi mintavételes kutatás főbb eredményeit ismertetjük, melyben a MÜTF végzett hallgatóinak munkaerő-piaci tapasztalatairól számolunk be.