Rendezvény menedzsment

2015-11-24 09:49

Rendezvény menedzsment

A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle kisebb és nagyobb konferenciák, kiállítások, kulturálisrendezvények megszervezésére. Ismerni fogják a rendezvényekhez kötődő hazai és nemzetközi protokoll előírásokat, a rendezvénymarketing speciális kérdéseit. Képesek lesznek saját vállalkozás alapítására és a szükséges pályázati, szponzori támogatások megszerzésére. A képzés során folyamatosan fejlődik kommunikációs és problémamegoldó képességük.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • menedzsment fogalma, funkciói és feladatai
 • kulturális rendezvények szervezése és marketingje
 • kiállítás szervezés és marketing
 • vállalati rendezvények szervezése
 • turizmus alapfogalmai, a turizmus piacának összefüggései, a turizmus irányítási és szervezeti rendszere, a hivatásturizmus alapjai
 • vállalkozási ismeretek
 • forrásfeltárás, pályázatírás.

A képzés időtartama:

2 szemeszter, azaz 200 tanóra, szemeszterenként 100 tanóra, 7 hétvégén.

A képzés péntek délután 13:30-tól 20:15-ig, szombaton 8:00-tól 15:00-ig tart.

A képzés helyszíne:

Edutus Főiskola, Budapesti Tagozat – 1114 Budapest, XI. ker. Villányi út 11-13. 6. épület

Határidők:

 • Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 15.
 • Program indulása: 2018. szeptember 28.

A képzés díja:

170.000,- Ft/szemeszter, amely magában foglalja a:

 • képzést
 • vizsgákat
 • elektronikusan letölthető tananyagokat,

nem foglalja magában az:

 • ajánlott irodalom költségeit
 • ismételt vizsgák költségeit.

A képzéssel kapcsolatos további információ:

Dr. Szaniszló Gábor

Forrai Márta

Részletes technikai információk a képzésről:

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FIF/ 1370-2/2011.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Rendezvény menedzser

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Gazdaságtudományok

A felvétel feltételeként:

A képzésben, legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzésre az alábbi képzési területeken végzett hallgatókat várjuk: bölcsészettudomány képzési terület / társadalomtudomány képzési terület / informatika képzési terület / jogi és igazgatási képzési terület / gazdaságtudományok képzési terület / műszaki képzési terület / orvos- egészségtudomány képzési terület / pedagógusképzés képzési terület / sporttudomány képzési terület / természettudomány képzési terület / művészeti képzési terület / művészetközvetítés képzési terület / agrár képzési terület.

Záróvizsga részei:

 • komplex szóbeli vizsga
 • szakdolgozat védése ppt prezentáció keretében.

Az oklevél megszerzéséhez összesen 60 kredit szükséges.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

Rendezvény menedzsment tanterv

I. szemeszter

Tantárgy

Óraszám

Számonkérés

Kreditpont

Rendezvényszervezés alapjai

10

kollokvium

3

Vendéglátó alapismeretek

10

gyakorlati jegy

3

Protokoll

10

kollokvium

3

Kommunikációs ismeretek

10

gyakorlati jegy

3

Turizmus tendenciái, hivatásturizmus alapjai

20

kollokvium

5

Élménymenedzsment, animáció

20

gyakorlati jegy

6

Vállalkozási ismeretek

10

kollokvium

3

Pályázatírás

10

gyakorlati jegy

4

I. szemeszter összesen:

100

 

30


II. szemeszter

Tantárgy

Óraszám

Számonkérés

Kreditpont

Konferencia- és kongresszusszervezés

10

kollokvium

3

Kiállítás szervezés

10

kollokvium

3

Speciális rendezvények szervezése

10

kollokvium

3

Kulturális rendezvények szervezése

20

kollokvium

5

Event menedzsment és marketing

20

kollokvium

5

Médiakapcsolatok

10

kollokvium

3

Panasz- és konfliktuskezelés

10

gyakorlati jegy

2

Szakdolgozat konzultáció

10

aláírás

 

Szakdolgozat

   

6

II. szemeszter összesen:

100

 

30

Összesen a 2 szemeszter:

200

 

30

Kiegészítő információk:

 • A befizetett tandíjról (oktatási költségként elszámolható számlát állítunk ki.
 • Az Edutus Főiskola Könyvtára kedvező, a konzultációkhoz rugalmasan alkalmazkodó időbeosztással látogatható a képzés résztvevői számára.

Az itt nem szabályozott kérdésekben az Edutus Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a mérvadó

ONLINE JELENTKEZÉS ITT