Nyelvi képzés

2016-01-08 17:15

Nyelvi képzés

Nyelvi követelmények és mentességek az Edutus Főiskolán

1.     Az Edutus Főiskolán a tanulmányai alatt előírt nyelvi követelmények lehetnek

a)    A tanterv részeként előírt nyelvi tantárgyak

A mintatanterv részeként előírt nyelvi tárgyak teljesítése kötelező. A nyelvi tárgyak teljesítése része a végbizonyítvány kiállításának. A teljesítések alól nem adható felmentés. Ugyanakkor a nyelvi tárgyakra is vonatkozik a validáció, a már megszerzett ismeretek (megszerzett nyelvvizsga bizonyítványok) beszámítása.

Nyelvi tanulási nehézségek, diszlexia:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény. 49.§ (8) pontja ad iránymutatást a fogyatékossággal rendelkező számára nyújtható kedvezményekről, azzal a kitétellel, hogy „Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.” Tehát több felkészülési időt, segédeszközöket lehet biztosítani, de a szakmai követelmények alól, így a szaknyelvi tárgyak teljesítése alól nem adható felmentés.

Részletesebben itt olvashat

b)    Az oklevél kiadásának feltételeként előírt nyelvvizsgák

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és képzési és kimeneti követelmények együttesen határozzák meg az oklevél kiadás feltételének meghatározott nyelvvizsga követelményeket. Az oklevél kiállítása a sikeres záróvizsga után, csak a fentiekben maghatározott nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása után állítható ki.

Nyelvi tanulási nehézségek, diszlexia:

A szakértői szakvélemény alapján felmentés adható az oklevél kiadásához nyelvvizsga követelmények teljesítése alól.

Részletesebben itt olvashat

Az Edutus Főiskolán elfogadható szaknyelvi vizsgák:

http://www.oktatas.hu/nyelvvizsga/nyelvvizsgara_keszuloknek/nyak_vizsga